Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

69 lines
4.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2020-04-11">
<version>1</version>
<head>
<title>Overweeg uw conferentiebudget te doneren</title>
</head>
<body>
<h1>Overweeg uw conferentiebudget te doneren</h1>
<p>De grootste financiële impact waar de FSFE in deze tijden van fysieke afstand mee te maken heeft
is de annulering van onze eigen evenementen en andere Vrije Softwareconferenties. Overweeg alstublieft om <a href="https://my.fsfe.org/donate">een deel van uw conferentiebudget te doneren aan Vrije Software-organisaties, inclusief de FSFE</a>, om de softwarevrijheidsbeweging solide en levend te houden.</p>
<p>Vorige week schreven we <a href="/news/2020/news-20200327-01.html">over de manier waarop het SARS-CoV-2-virus de FSFE raakt</a>. Kramen en lezingen zijn enkele van de
belangrijkste kanalen via welke we mensen informeren over softwarevrijheid en het werk van de FSFE. Het verliezen ervan door annulering van evenementen betekent ook een sterk beperkte
zichtbaarheid voor onze onderwerpen en onze organisatie.</p>
<p>Vorig jaar <a
href="/news/2019/news-20191022-01.html#events2019">hebben we bijvoorbeeld deelgenomen aan meer dan 60
evenementen</a> in 11 Europese landen. Dit is gemiddeld meer dan één per week,
waarbij elk evenement bijdraagt aan de verspreiding van onze boodschap en de groei van onze
gemeenschap. Deze evenementen zijn enkele van onze beste mogelijkheden om uit te leggen en
Vrije Softwarekwesties te bespreken in persoonlijke gesprekken. Dit is dezelfde
situatie als die van ons informatiemateriaal onze fan-artikelen: vorig jaar stuurden wij
meer dan <a href="/news/2019/news-20191022-01.html#outreach">800 pakketten met informatie
materiaal over de hele wereld en verkochten we meer dan 1.100 shirts en hoodies.</a>
De laatste weken zijn we niet meer in staat om deel te nemen aan evenementen of
effectief om te gaan met verzoeken voor informatiemateriaal en fan-artikelen. Het is onduidelijk hoe lang deze situatie zal blijven voortduren.</p>
<p>In het geval van onze evenementen, zoals de <a
href="/activities/ln/llw.html">jaarlijkse juridische en licentiewerkgroep</a> en de <a
href="https://registration.fsfe.org/Digitale-Verwaltung-2020">“Publiek geld? Publieke Code!“-conferentie</a> nemen we een directe financiële last op ons als gevolg van
ontbrekende sponsoring, niet-restitueerbare kosten en werk dat we al hebben
geïnvesteerd.</p>
<p>In een tijd waarin de mensheid moet samenwerken om oplossingen te vinden voor een
crisis kunnen we het ons niet veroorloven om het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Wereldwijde problemen
hebben globale oplossingen nodig! Het is Vrije Software die wereldwijde samenwerking voor code-ontwikkeling mogelijk maakt. We blijven zelfs als we thuisblijven ons best doen voor softwarevrijheid en
de mensheid. We houden onze campagnes draaiende en beginnen
nieuwe, nemen deel aan consultaties, produceren onze Software Freedom Podcasts en
informeren u verder via onze digitale kanalen.</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/c2dae610ff67340f2e0642ed6088cb5c.jpg" alt="A Gnu and Tux cuddling with eacht other in front of an IloveFS card and besides a donation box for the FSFE" />
</figure>
<p>We weten dat dit moeilijke tijden zijn voor iedereen: vele anderen hebben het ook moeilijk sommigen zelfs nog ernstiger. Maar als u zich in de positie bevindt om de toekomst van onze beweging te kunnen steunen, <a
href="https://my.fsfe.org/donate">doneer dan alstublieft een deel van uw conferentiebudget aan
organisaties voor softwarevrijheid; inclusief de FSFE.</a></p>
<p>We willen graag onze vrijwilligers, die met hun waardevolle bijdragen de basis van de FSFE vormen, en onze supporters en donoren die ons werk voor Vrije Software mogelijk maken niet alleen in het algemeen bedanken maar specifiek ook in deze moeilijke tijden.</p>
<p>Wij hebben hoge waardering voor uw hulp. <em>Heel hartelijk dank!</em></p>
</body>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/c2dae610ff67340f2e0642ed6088cb5c.jpg" />
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="corona">Coronavirus</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>