Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

71 lines
5.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2019-11-02">
<version>1</version>
<head>
<title>Oproep voor sessies "about:freedom" tijdens 36C3</title>
</head>
<body>
<h1>Oproep voor sessies "about:freedom" tijdens 36C3</h1>
<p>In de context van het 36e Chaos Communication Congress dat van 27 tot 30 december plaats zal vinden in Leipzig nodigt FSFE u weer met veel plezier uit als gast op een assemblee in het "about:freedom"-cluster. We bieden aandacht en een podium voor zelf-georganiseerde sessies door en voor onze gemeenschap en vrienden. Dit is onze oproep voor participatie.</p>
<p>We zoeken voor de sessies op onze FSFE-assemblee naar inspirerende lezingen, doe-werkgroepen, gemeenschaps-/ontwikkelaars-/strategiebijeenkomsten en andere publieke, informatieve of groepsactiviteiten. Alles dat over Vrije Software gaat of er een raakvlak mee heeft kan een onderwerp zijn: van uw privé-project tot een wereldwijd gemeenschapsproject. We verwelkomen inzendingen over technische onderwerpen en moedigen ook niet-technische lezingen over filosofische, politieke, economische of andere aspecten die Vrije Software raken aan, dit jaar vooral als het gaat om digitale duurzaamheid. We kijken als deel van ons <a href="https://signup.c3assemblies.de/assembly/c8c9adf9-0fb7-43a6-bc73-8e5d2201a3c1">about:freedom-cluster</a> ook uit naar sessies over verwante onderwerpen met een duidelijk raakvlak met Vrije Software; in het bijzonder privacy, databescherming, encryptie, de commons en internetbeleid.</p>
<p>Onze vrienden kunnen op onze assemblee ook informele ontmoetingen, aankondigingen of andere activiteiten organiseren. Neem in dat geval contact op en we zullen kijken wat we kunnen doen. Als u muzikant bent en onze eerste <a href="https://events.ccc.de/congress/2018/wiki/index.php/Session:%22Join_us_now_and_...%22_sing_together_the_Free_Software_song">Free-Software-song sing-along</a> big band wil formeren, neem dat alstublieft ook contact op.</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/4aeea6831e1842237c10dbc846a464c9.jpg" alt="Hannes Hauswedell houdt een sessie over veilige secure mobile messengers tijdens 33C3" />
</figure>
<h2 id="formalities">Formaliteiten</h2>
<p>Als u een sessie wilt organiseren wilt u dan alstublieft uw inzending ons laten toekomen voor</p>
<p style="text-align:center"><strong>** Zondag, 24 november, 23:59 UTC **</strong></p>
<p>door <a href="mailto:eal@fsfe.org">een e-mail te sturen aan Erik Albers</a> (<a href="http://http-keys.gnupg.net/pks/lookup?op=get&amp;search=0x1868FC2E8639DC81">OpenPGP</a>) met als onderwerp “Session at 36C3” en het volgende sjabloon te gebruiken:</p>
<ul>
<li><strong>Title:</strong> naam van uw sessie</li>
<li><strong>Description:</strong> beschrijving van uw sessie</li>
<li><strong>Type:</strong> talk / discussion / meeting / workshop …</li>
<li><strong>Length:</strong> 30 / 60 / 90 / 120 min</li>
<li><strong>Tags:</strong> voeg nuttige tags hier in</li>
<li><strong>Link:</strong> (als er een nuttige link is)</li>
<li><strong>Expected number of participants:</strong> 20 or less / up to 50 / up to 100 / beyond</li>
<li><strong>About yourself:</strong> enkele woorden over u/uw biografie </li>
<li><strong>Time limitations:</strong> dagen of tijden waarop u niet aanwezig kunt zijn</li>
</ul>
<p>U zult uiterlijk op maandag 25 november worden geïnformeerd of uw sessie is geaccepteerd.</p>
<h2 id="goodtoknow">Goed om te weten</h2>
<ul>
<li>Wees ervan bewust dat een acceptatie van uw inzending u geen ticket garandeert of dat wij u deze bieden! Controleer alstublieft de aankondigingen van CCC en ga verder volgens hun vereisten voor de tickets.</li>
<li>Als uw sessie wordt geaccepteerd dan zullen we graag zorgen voor de juiste organisatie, reclame en al het andere dat nodig is. U bent dan welkom om eenvoudigweg te komen en uw sessie te houden.</li>
<li>Bekijk voor inspiratie onze sessies tijdens <a href="https://events.ccc.de/congress/2018/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">35C3</a>, <a href="https://events.ccc.de/congress/2017/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">34C3</a>, <a href="https://events.ccc.de/congress/2016/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">33C3</a> en <a href="https://events.ccc.de/congress/2015/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">32C3</a>.</li>
</ul>
<p><strong>Deel deze oproep alstublieft met uw vrienden en/of uw favoriete kanalen.</strong></p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/86eeac96f12f61928a5643dd30a82ca2.jpg" alt="FSFE assemblee op 35C3" /><figcaption>FSFE assemble op 35C3
</figcaption>
</figure>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="ccc">Chaos Communication Congress</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>