Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

94 lines
5.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2019-10-28">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Routervrijheid: soevereiniteit over uw digitale apparatuur terugwinnen</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Routervrijheid: soevereiniteit over uw digitale apparatuur terugwinnen</h1>
 9. <p>Het recht om uw eigen modem en router te kiezen is een
 10. basisvoorwaarde voor een neutrale, veilige en gezonde digitale omgeving.
 11. Als u uw router niet kunt beheren dan is uw digitale vrijheid
 12. waarschijnlijk gecompromitteerd. De FSFE vecht al jaren voor routervrijheid in Duitsland. Het debat is nu aangekomen op het Europese niveau waarbij de aanbieders van internetdiensten hun specifieke
 13. routers aan klanten opleggen. De FSFE heeft een activiteitenpakket voorbereid voor
 14. mensen en organisaties die geïnteresseerd zijn in het bepleiten van hun vrijheid om zich in te zetten voor de keuzevrijheid.</p>
 15. <p><a href="/activities/routers/">Routervrijheid</a> is het recht van
 16. klanten van een Internet Service Provider (ISP) om een keuze te maken en gebruik te maken van een
 17. privé-modem en -router in plaats van een router die ISP's hen, bijvoorbeeld via een contract, dwingen om te gebruiken. Het opleggen hiervan gaat gepaard met een reeks problemen omdat het in essentie
 18. de keuzevrijheid ontkent en de gebruiker de controle over de technologie ontneemt.
 19. In feite wordt ons hele internetverkeer, encryptie, back-ups, communicatie,
 20. winkelen, documenten, zakelijke interactie, etc. overgedragen
 21. via de router. Als uw router niet vrij is dan is uw digitale vrijheid
 22. waarschijnlijk gecompromitteerd.</p>
 23. <p>In de periode tussen 2013 en 2016 heeft de Free Software Foundation
 24. Europe (FSFE) met succes gewerkt voor routervrijheid in Duitsland.
 25. ISP's legden hun apparatuur destijds contractueel op aan consumenten.
 26. De FSFE ging het publieke debat aan met een verklaring naar het
 27. Federaal Netwerkagentschap (BNetzA) en begon in coördinatie met andere
 28. organisaties een campagne om het recht op apparaatkeuze te verdedigen en te bevorderen. Onze inspanningen culmineerden in de <a
 29. href="/news/2016/news-20160725-01.html">goedkeuring van een wet</a> die
 30. heeft vastgesteld dat vanaf 1 augustus 2016 alle internetaanbieders in Duitsland
 31. nieuwe klanten in staat moeten stellen om alternatieve modems en routers te gebruiken om
 32. verbinding te maken met het internet. In 2019 heeft een regionale rechtbank (niveau 2 van 4) <a
 33. href="https://www.golem.de/news/verbraucherschutz-1-1-darf-router-wahl-nicht-einschraenken-1906-142100.html">de routervrijheid bevestigd (Duits)</a> en bepaald dat de ISP's hun
 34. klanten niet mogen dwingen om hun eigen router te kiezen. Het is een teken dat deze fundamentele vrijheid is begrepen door Duitse rechtbanken. </p>
 35. <h3>Routervrijheid in Europa</h3>
 36. <p>Sinds 2016 wordt routevrijheid in Europa beschermd door verordening
 37. 2015/2120: de zogenaamde verordening inzake netneutraliteit. Artikel 5 daarvan
 38. bepaalt dat de nationale regelgevende instanties (NRA's)
 39. verantwoordelijk zijn voor de controle op de toepassing van de regels van de verordening
 40. overeenkomstig de technische richtlijnen van het Lichaam van Europese regelgevende instanties
 41. voor elektronische communicatie (BEREC). De problematische opstap naar
 42. de uitvoering van routervrijheid in Europa heeft betrekking op de juridische en
 43. technische aspecten rond het "netwerkaansluitingspunt" (NTP), dat
 44. vaststelt waar de infrastructuur van de ISP's eindigt en waar die van de gebruiker begint.
 45. Als het NTP zich (vanuit de ISP gezien) verder dan de router bevind dan zou de gebruiker niet het recht hebben om eigen apparatuur te gebruiken omdat deze eigendom is van de
 46. ISP en onder contract zou vallen. </p>
 47. <figure>
 48. <img
 49. src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/6d6922a13499024cacf5c0872f0a65df.png"
 50. alt="Representatie van het netwerkaansluitingspunt"/>
 51. <figcaption>
 52. Representatie van het netwerkaansluitingspunt
 53. </figcaption>
 54. </figure>
 55. <p>Om deze vrijheidsbeperking tegen te gaan en de controle van de gebruikers over de technologie te beschermen
 56. is de FSFE begonnen met het monitoren van de status van routervrijheid in verschillende landen en hebben we een <a
 57. href="https://wiki.fsfe.org/Activities/CompulsoryRouters/">pakket met activiteiten</a> voor mensen en organisaties die bereid zijn te pleiten voor een routervrijheid. Het pakket bundelt informatie over hoe het bewustzijn te verhogen
 58. onder de mensen, ideeën over hoe u allianties kunt opbouwen met organisaties, de
 59. (tegen-)argumenten die in de discussies moeten worden gebruikt en de vraag hoe men
 60. controles en toezicht door de nationale regelgevende instanties (NRI's) kunt eisen.</p>
 61. <h3>Word actief</h3>
 62. <p>We raden u aan om in ons <a
 63. href="https://wiki.fsfe.org/Activities/CompulsoryRouters/">pakket met activiteiten</a> na te gaan hoe u kunt beginnen met het organiseren van een bewustmakingsstrategie is uw gemeenschap en bij uw politieke vertegenwoordigers. Met uw hulp kunnen wij bijhouden welke ISP's zich aan de wet houden en welke niet, wat de slechtste contractpraktijken zijn en hoe we het routervrijheidspanorama in Europa beter kunnen verfijnen. Daarom willen we graag uw ervaringen over ISP's ten aanzien van routervrijheid horen. Neem alstublieft <a
 64. href="/contact/">contact</a> op om uw ervaring te delen of uw vragen over deze campagne te stellen.</p>
 65. </body>
 66. <tags>
 67. <tag key="routers">routervrijheid</tag>
 68. <tag key="competition">concurrentie</tag>
 69. <tag key="policy">beleid</tag>
 70. <tag key="front-page"/>
 71. </tags>
 72. <author id="lasota" />
 73. <translator>André Ockers</translator>
 74. </html>