Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

50 lines
2.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2019-10-12">
<version>1</version>
<head>
<title>Vandaag is de Dag Tegen DRM</title>
</head>
<body>
<h1>Vandaag is de Dag Tegen DRM</h1>
<p>
Doe met ons en de Free Software Foundation mee in het gevecht tegen DRM! Digitaal beperkingenbeheer (Digital Restrictions Management; DRM) is iedere technologie die is ingebouwd in een elektronisch product of dienst met het doel om haar gebruik te beperken. Het is ontworpen om te voorkomen dat gebruikers digitale technologie gebruiken op manieren die niet overeenkomen met de zakelijke agenda van een inhoudsleverancier of fabrikant van apparatuur.
</p>
<figure class="float-right">
<img
src="/drm.info/graphics/inchains.png"
alt="Technische apparaten aan de ketting als symbool voor DRM" />
<figcaption>
CC BY-SA 3.0 - Brendan Mruk en Matt Lee
</figcaption>
</figure>
<p>
<a href="/activities/drm/drm.html">Digitaal beperkingenbeheer</a> beperkt mensen vaak om dingen te doen die geheel legaal zijn. Dus we zouden niet in staat mogen zijn om een mix te maken van muziekbestanden die we legaal hebben gekocht of een e-book aan een vriend te lenen. Zelfs back-ups kunnen beperkt zijn. Technologie voor digitaal beperkingenbeheer pakt basisrechten en vrijheden in de digitale wereld af. Alle DRM-systemen hebben iets gemeenschappelijk: zij geven bedrijven controle over dingen waar wij, de eigenaren, controle over zouden moeten hebben. Bedrijven besluiten bijvoorbeeld hoe vaak we de films waar we voor betaald hebben mogen afspelen en welke bestanden we mogen lezen op onze e-booklezer.
</p>
<p>
Vrije Software is software die de gebruiker in staat stelt controle uit te oefenen op de eigen apparaten. DRM digitaal beperkingenbeheer staat daartegen in contrast door de gebruiker onder de controle van een derde partij te plaatsen: deze twee doelen zijn fundamenteel incompatibel.
</p>
<p>
Als u actief wilt worden op dit onderwerp dan kunt u de jaarlijkse Dag Tegen DRM steunen. Deze campagne wordt georganiseerd door de Free Software Foundation, onze zusterorganisatie in de VS. Op de <a href="https://www.defectivebydesign.org">website van de campagne</a> vindt u ook een lijst met DRM-vrije platformen voor boek-, video- en audiobestanden. Om zelf meer bewustzijn over dit onderwerp te creëren kunt u onze <a
href="/contribute/spreadtheword#drm-leaflet">folder over DRM</a> bestellen of het
<a href="/news/podcast/episode-1.html">eerste deel van onze Software Freedom Podcast</a> aanbevelen, waarin Cory Doctorow dit onderwerp bespreekt.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="drm">DRM</tag>
<tag key="campaigns">Campagnes</tag>
</tags>
<image url="/drm.info/graphics/inchains_large.jpg" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>