Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

39 lines
2.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2018-09-07">
<version>1</version>
<head>
<title>
Nieuw FSFE-staflid Alexander Sander: programmamanager EU-overheidsbeleid</title>
</head>
<body>
<h1>
Nieuw FSFE-staflid Alexander Sander: programmamanager EU-overheidsbeleid
</h1>
<p>De Free Software Foundation Europe verwelkomt ons nieuwste staflid Alexander Sander van harte. Alexander is ingehuurd als onze nieuwe programmamanager EU overheidsbeleid hij werkt voltijds op FSFE's kantoor in Berlijn. In zijn functie werkt Alexander met ons vooral op het gebied van beleidsonderwerpen die raken aan Vrije Software en Open Standaarden op het niveau van de EU en haar lidstaten. Verder helpt hij ons bij het identificeren en bijhouden van EU-beleidsontwikkelingen om FSFE's netwerk in te lichten over relevante onderwerpen.</p>
<div class="captioned right" style="max-width: 300px; width: 30%;">
<a href="/about/people/sander/sander.html"><img src="/about/people/sander/sander-400px.jpg" alt="Alexander Sander" /></a>
<footer>
<p>Alexander Sander</p>
</footer>
</div>
<p>Eind mei <a href="/news/2018/news-20180529-01">zocht</a> de FSFE naar een programmamanager voor EU overheidsbeleid die voltijds met ons zou werken en nu doet Alexander Sander mee met ons team.</p>
<p>Alexander studeerde politiek in Marburg en werkte daarna drie jaar als assistent van een lid van het Europees Parlement. Vervolgens werkte hij vier jaar in Berlijn als algemeen manager van Digitale Gesellschaft e.V. Hij is de oprichter van "NoPNR!", een campagne tegen het bewaren van reisdata en lid van de raad van advies van "ZMI Gießen" en "Initiative gegen Totalüberwachung e.V." </p>
<p>We kijken ernaar uit om met Alexander samen te werken op ons pad naar een vrije samenleving. U kunt direct contact opnemen met Alexander via <a href="mailto:alex.sander@fsfe.org">e-mail</a> (<a href="http://hkps.pool.sks-keyservers.net/pks/lookup?op=vindex&amp;search=0x36411F3E916C2B2C">PGP</a>). </p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="internal">Intern</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>