Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

50 lines
3.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-06-16">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE biedt Git-opslagruimte aan haar supporters</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE biedt Git-opslagruimte aan haar supporters</h1>
<p>Samenwerken is, net als het delen van kennis, een kernprincipe in de Vrije Software-gemeenschap. Vanaf vandaag biedt FSFE aan haar <a
href="/join?ref-git">supporters</a> en geregistreerde <a href="https://wiki.fsfe.org/KnowHow/FSFELife/VolunteerAccountCreation">vrijwilligers</a> een
platform om Git-bestandsbronnen te maken en te beheren met een comfortabele gebruikersinterface: <a href="https://git.fsfe.org">git.fsfe.org</a>.</p>
<p>Git is niet alleen een gereedschap om bestanden op te slaan maar vormt ook het populairste versiebeheerprogramma, vergelijkbaar met SVN. Hoewel Git een commandoregelserver en -client is bestaan er ook verschillende grafische implementaties. De FSFE gebruikt <a
href="https://gitea.io">Gitea</a> als web-interface.</p>
<h2>Kenmerken</h2>
<p>De FSFE stelt met <a href="https://git.fsfe.org">git.fsfe.org</a> haar supporters in staat om te delen en samen te werken op een platform waarbij de vrijheden volledig worden gerespecteerd. Mensen kunnen de grafische web-interface gebruiken om bug-rapporten te openen of verzoeken voor nieuwe mogelijkheden in te dienen. Op deze manier zijn gebruikers in staat om:</p>
<ul>
<li>code die zij gebruiken voor FSFE-activiteiten (en natuurlijk andere doelen) op te slaan</li>
<li>notulen en andere documenten van FSFE groepsbijeenkomsten te delen</li>
<li>samen te werken aan folders, presentaties of visitekaartjes</li>
<li>feedback in te dienen over bestaande software van andere gebruikers van git.fsfe.org en te helpen om deze te verbeteren</li>
<li>...en nog veel meer!</li>
</ul>
<p>Verder streeft de FSFE er naar om zoveel mogelijk code en relevante bestanden te migreren naar dit nieuwe platform. Voorbeelden hiervan zijn toekomstige web-ontwikkelingen, promotiemateriaal en handige scripts voor het dagelijkse werk van de organisatie.</p>
<h2>Over Gitea</h2>
<p>Gitea is een goed presterende en gebruiksvriendelijke Git-dienst die gepubliceerd wordt onder een Vrije Software-licentie. In tegenstelling tot andere diensten bestaat er geen propriëtaire zakelijke versie ("open-core") maar richt de aandacht zich op ontwikkeling van de gemeenschap. Ze bevat al bijna alle kenmerken die mensen kennen van andere Git-diensten, zonder onvrije afhankelijkheden. Er vinden al inspanningen plaats op Gitea-installaties onderling te verbinden om zo federatie van Git-bestandsbronnen mogelijk te maken.</p>
<p>We willen u uitnodigen om in te loggen met uw FSFE Fellowship-gebruikersnaam en -wachtwoord om de dienst te testen, te gebruiken en <a href="/contact">feedback achter te laten</a>. U kunt deze nieuwe dienst ook uitlichten door gebruikersgidsen voor Git-beginners op onze <a
href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Git">betreffende wiki-pagina's</a> toe te voegen en te verbeteren – help ons om te helpen! Overweeg alstublieft om bij te dragen aan het Gitea-project.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="tech-teams">Webmasters</tag>
</tags>
<author id="mehl"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>