Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

55 lines
2.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-02-14">
<version>1</version>
<head>
<title>Berlijn verzendt een boodschap voor "I love Free Software"-dag</title>
</head>
<body>
<h1>Berlijn verzendt een boodschap voor "I love Free Software"-dag</h1>
<p>Ter gelegenheid van de viering van "I love Free
Software"-dag op 14 februari is de Rijksdag in Berlijn afgelopen weekend
verlicht geweest met de boodschap "Give Free Software A Chance". Andere
boodschappen zijn op verschillende gebouwen en symbolische plaatsen in
Berlijn geprojecteerd. "Build Free Software - Not Walls" kon worden
gelezen op de Berlijnse muur en het federale ministerie van Financiën is
verfraaid met de slogan "Public Money, Public Code". Daarmee vestigen
activisten de aandacht op het belang van een grotere waardering van
Vrije Software.</p>
<p>Vertegenwoordigers van FSFE bezorgden ook een open brief, vergezeld
van een roos, aan alle leden van het Duitse parlement. Daarin eisen zij
meer politieke steun voor Vrije Software en meer erkenning van
vrijwillige Vrije Software-ontwikkeling.</p>
<blockquote><p>Max Mehl, programma-manager van FSFE, geeft commentaar:
"Vrije Software stelt iedereen in staat om programma's voor ieder doel
te gebruken, te bestuderen, te delen en te verbeteren. Deze rechten
helpen andere fundamentele rechten zoals vrijheid van meningsuiting,
persvrijheid en privacy. Daarom vragen we aan de politiek en de overheid
om publiek gefinancierde software te publiceren onder een vrije
licentie. Met publiek geld gefinancierde software zou een
gemeenschappelijk goed moeten zijn dat voor iedereen beschikbaar is
zodat de hele samenleving ervan kan profiteren."</p></blockquote>
<p>De "I love Free Software"-dag word op iedere Valentijnsdag gevierd en
is toegewijd aan de talloze vrijwillige medewerkers aan Vrije Software.</p>
<p>Meer informatie:</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ilovefs/index.html">Afbeeldingen van deze activiteit onder een vrije licentie</a></li>
<li><a href="/activities/ilovefs/index.html">Brief aan de leden van het Duitse parlement</a> (Duits)</li>
<li><a href="https://ilovefs.org">Over "I love Free Software"-dag</a></li>
</ul>
</body>
<tags>
<tag key="ilovefs">I Love Free Software</tag>
<tag key="berlin">Berlijn</tag>
<tag key="front-page"/>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>