Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

97 lines
5.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-06-30">
<version>1</version>
<head>
<title>Het Software Heritage-initiatief: een uitgebreid archief met
Vrije Software-code</title>
</head>
<body>
<h1>Software Heritage-initiatief creëert een archief met Vrije Softwarecode</h1>
<p>De Free Software Foundation Europe beschermt gebruikers,
bedrijven en instellingen tegen technologisch misbruik door het promoten van
Vrije Software. Nu is er een project dat de code die gebruikt wordt in Vrije
Software beschermt en belooft om het voor de toekomst te bewaren: Inria
presenteert het software erfgoed-initiatief ("Software Heritage-initiative").</p>
<p>Het belang van software in de moderne wereld kan niet worden overschat.
Software is cruciaal voor iedere hedendaagse technologische ontwikkeling en
is essentieel geworden voor alle gebieden van wetenschappelijk onderzoek.
Software speelt een doorslaggevende rol in ons dagelijks leven, onze
industrieën en onze samenleving. Software is de reflectie geworden van onze
technologische, wetenschappelijke en culturele vooruitgang.</p>
<p>Toch dreigt software te verdwijnen, omdat het niet meer winstgevend
is, of omdat projecten worden stopgezet, of omdat code wordt gezien als overbodig
en verwijderd wordt, of omdat het langzaam verdwijnt op opslagmedia die door
de tijd heen fysiek eroderen.</p>
<p>Het <a href="https://www.softwareheritage.org/">Software Heritage</a>-
initiatief is gecreëerd en gefinancierd door <a href="http://www.inria.fr/en/">Inria</a>.
Het verzamelt programma's, applicaties en codeknipsels die onder vrije licenties
zijn gedistribueerd uit een brede verscheidenheid aan actieve en niet meer
actieve bronnen. Het doel is om code te beschermen tegen het wegzinken in
vergetelheid. De gedistribueerde en gedupliceerde back-end versterkt het
systeem tegen potentieel catastrofaal dataverlies en garandeert haar
beschikbaarheid voor gebruikers.</p>
<p>Gebruikers kunnen controleren of een bepaald bestand binnen het systeem
bestaat en nieuwe bronnen voorstellen die de Software Heritage-motor kan
ontdekken op zoek naar meer code om op te slaan. Gebruikers zullen spoedig ook
in staat zijn om uit te zoeken waar de code vandaan kwam door gebruik te
maken van de "Provenance"-informatieoptie, opgeslagen code te doorzoeken,
volledige tekst-zoekopdrachten uit te voeren op alle bestanden, en de inhoud te
downloaden.</p>
<p>De Heritage heeft als doel om alle Vrije software, met andere woorden,
software die kan worden gebruikt, bestudeerd, aangepast en met anderen
worden gedeeld, op te slaan. Dit is omdat het Software Heritage-initiatief
afhankelijk is van het kunnen delen van de software die het opslaat. De
Software Heritage-website is ontworpen om een nuttig gereedschap te zijn voor
professionals, wetenschappers, leraren en eindgebruikers. Het moet gebruikers
zijn toegestaan om de code te hergebruiken in andere producten, waarbij ze
besparen op ontwikkeltijd en -kosten; of de efficiëntie van verschillende
oplossingen voor hetzelfde probleem te vergelijken. En onderzoekers moeten
natuurlijk expliciet toestemming hebben om de evolutie van code door de tijd
heen te bestuderen. Dit is alleen mogelijk als de code is gedistribueerd onder
een vrije en open bron-licentie.</p>
<blockquote>Matthias Kirschner, voorzitter van de Free Software Foundation
Europe, zegt: "Software is de belangrijkste culturele technologie van de
hedendaagse samenleving; het bepaalt wat we wel en niet kunnen doen. Software
vormt zowel onze communicatie en cultuur, onze economie, educatie en onderzoek,
als politiek. Het is belangrijk om onze collectieve kennis over hoe software
invloed heeft gehad op de mensheid te bewaren. Het verzamelen van broncode
zorgt ervoor dat Software Heritage een waardevolle bron is om te begrijpen hoe
onze samenleving op een bepaald moment werkte en om te bouwen op de kennis van
de mensheid."</blockquote>
<p>Het "Software Heritage"-initiatief stelt zeker dat de code van vandaag
er ook zal zijn voor iedereen in de toekomst.</p>
<h3>Over Inria</h3>
<p><a href="http://www.inria.fr/en/">Inria</a>, het Franse nationale instituut
voor computerwetenschap en toegepaste wiskunde, promoot "wetenschappelijke
excellentie in diensten voor technologie-uitwisseling en samenleving".
Inria's 2700 werknemers zijn afgestudeerd aan 's werelds top-universiteiten
en gaan de uitdagingen van de digitale wetenschappen aan. met dit open,
beweeglijke model is Inria in staat om met haar partners in de industriële en
academische wereld originele benaderingen te ontdekken en een efficiënt antwoord
te bieden op de multidisciplinaire en applicatie-uitdagingen van de digitale
transformatie. Inria draagt expertise en onderzoeksresultaten over aan
bedrijven (startups, midden- en kleinbedrijf en belangrijke groepen) op
gebieden die zo verscheiden zijn als gezondheidszorg, transport, energie,
communicatie, veiligheid en privacybescherming, slimme steden en de fabriek van
de toekomst.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>