Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20160624-01.sq.xhtml 3.4KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2016-06-24">
 3. <head>
 4. <title>Përgjigjet e FSFE-së në Konsultën Publike të Komisionit Europian:
 5. Rishikim i Kuadrit Europian të Ndërveprueshmërisë</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Përgjigjet e FSFE-së në Konsultën Publike të Komisionit Europian:
 9. Rishikim i Kuadrit Europian të Ndërveprueshmërisë</h1>
 10. <p newsteaser="yes">Komisioni Europian ka
 11. <a href="http://ec.europa.eu/isa/consultations/impact-assessment-for-the-revision-of-the-eis-eifl_en.htm">kërkuar
 12. mendimet e publikut lidhur me planet e veta për rinovimin e Kuadrit
 13. Europian të Ndërveprueshmërisë</a> (EIF). EIF-i synon të promovojë
 14. ndërveprueshmëri më të zgjeruar në sektorin publik të BE-së. Dokumenti, i menduar fillimisht
 15. si një grup udhëzimesh jo të detyrueshme për administratat publike të BE-së, po kalon
 16. në rishikimin e vet të tretë që nga adoptimi fillestar më 2004-n. FSFE-ja
 17. ka përgatitur <a href="https://fsfe.org/activities/os/eif-v3.en.html">komentet
 18. e saj për draftin e udhëzimeve të rishikuara</a>.</p>
 19. <p>FSFE-ja sheh disa përmirësime krahasuar me
 20. <a href="https://fsfe.org/news/2010/news-20101216-01.en.html">rishikimin
 21. e mëparshëm</a>, në veçanti për sa i takon përdorimit të parapëlqyer
 22. të Standardeve të Hapëta (të quajtura "specifikime të hapëta" në skicën
 23. e rishikimit) në shërbimet publike europiane.</p>
 24. <p>Megjithatë, na duhet të trajtojmë disa mungesa. Pohimi që kushtet
 25. e licencimit FRAND (sipas të zotëve, "fair, reasonable, and non-discriminatory")
 26. për standardet "do të ushqejë konkurrencën" (sipas Komisionit) është thjesht
 27. i gabuar. Licencat FRAND, për nga natyra janë shumë anti-konkurrencë dhe është
 28. fakt i mirëprovuar që
 29. <a href="https://fsfe.org/activities/os/why-frand-is-bad-for-free-software.en.html">ato
 30. e bëjnë të pamundur që një standard të sendërtohet si Software i Lirë</a>.</p>
 31. <p>Skica gjithashtu shpërfill lidhjen e dëshmuar mes
 32. ndërveprueshmërisë dhe Software-it të lirë. Pjesa dërrmuese, në mos krejt,
 33. kuadrot kombëtare të ndërveprueshmërisë nëpër Europë e kanë bazuar
 34. suksesin e tyre në një adoptim thelbësor të Software-it të Lirë dhe Standardeve
 35. të Hapëta. Kaq shumë saqë është e pamundur të sendërtohet një kuadër ndërveprueshmërie
 36. pa futur në lojë Software-in e Lirë. Për më tepër të dhëna, ju lutemi, shihni
 37. <strong><a href="https://fsfe.org/activities/os/eif-v3.en.html">komentet tona të plota lidhur
 38. me rishikimin e Kuadrit Europian Mbi Ndërveprueshmërinë</a></strong>.</p>
 39. <p>FSFE-ja ju nxit <a href="http://ec.europa.eu/isa/consultations/impact-assessment-for-the-revision-of-the-eis-eifl_en.htm">të jepni
 40. idetë tuaja në konsultimet që po bëhen</a>. Përgjigjet mund të parashtrohen
 41. si individ, kompani, institucione akademike, dhe administrata publike,
 42. para <strong>29 qershorit</strong>. Mos ngurroni të ripërdorni për
 43. parashtrimet tuaja argumentet e dhëna më sipër dhe t’i tregoni Komisionit
 44. se Software i Lirë dhe Standardet e Hapëta janë thelbësore për ndërveprueshmërinë.</p>
 45. </body>
 46. <tags>
 47. <tag>front-page</tag>
 48. <tag>EIF</tag>
 49. <tag content="Standarde të Hapëta">OpenStandards</tag>
 50. <tag content="Politika">Policy</tag>
 51. <tag content="Komisioni Europian">EuropeanCommission</tag>
 52. <tag content="Tregu i Përbashkët Dixhital">Digital Single Market</tag>
 53. </tags>
 54. </html>