You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/news/2016/news-20160428-01.nl.xhtml

49 lines
2.6 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-04-28">
<version>1</version>
<head>
<title>Oproep voor deelname aan de eerste FSFE-top</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE-top 2016 - Oproep voor deelname</h1>
<p>In 2016 viert de FSFE haar 15-jarig bestaan. Wat begon als
een kleine groep vrijwilligers is uitgegroeid tot een Europa-brede beweging met
actief steunende leden in meer dan twintig landen. We dragen deze verjaardag
op aan onze gemeenschap, aan zij die ons in de afgelopen 15 jaar sterk hebben
gemaakt - met de eerste FSFE-top ooit, van 2 tot en met 4 september in het
Berlin Congress Center, Duitsland. Als u er deel van uit wilt maken,
<a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2016/FSFESummit-nl">markeer dan de data</a>
en <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/Summit2016/CallForParticipation-nl">
geef gehoor aan de oproep voor deelname</a>. </p>
<p>De FSFE-top zal deel uitmaken van <a href="https://qtcon.org/">QtCon16</a>.
Dit heeft onder andere als voordeel dat het een uniek forum is voor praatjes en
het delen van kennis in een evenement waarin gemeenschappen zich verzamelen en
waarin de toppen van de FSFE, de KDE Akademy, Qt Contributors' Summit, KDAB en
VideoLAN Dev Days plaatsvinden. Alle deelnemers van iedere sub-conferentie
mogen luisteren naar ieder praatje en deelnemen aan iedere werkgroep van de
andere sub-conferenties. Daarom is er ook een
<a href="https://qtcon.org/cfp">gezamenlijke oproep om u aan te melden</a>
voor de gehele conferentie.</p>
<p>Het is ons idee voor de eerste FSFE-top om een evenement te laten plaatsvinden
dat georganiseerd word voor en door de gemeenschap. Ook daarom is onze
<a href="https://wiki.fsfe.org/Events/Summit2016/CallForParticipation-nl">eigen
oproep voor deelname</a> vaag op sommige plaatsen om openheid voor uw input
mogelijk te maken. Verwacht interessante praatjes, werkgroepen en presentaties,
het ontmoeten van Vrije Software-enthousiasten uit heel Europa, en leden van
FSFE. Verwacht inzichten uit te wisselen, nieuwe vriendschappen en teams
op te bouwen of samen te werken met (bestaande) teams. De top is er voor u om
samen vaardigheden en kennis over Vrije Software te gebruiken, te bestuderen,
te delen en te verbeteren.
</p>
<p>Toegang voor de top is gratis en de uiterste aanmelddatum is 17 mei 2016.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="cfp">Oproep voor daelname</tag>
<tag key="community">Gemeenschapsevenement</tag>
<tag key="anniversary"/>
<tag key="fsfe-summit"/>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>