Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

366 lines
19 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-02-24">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE's werk in 2015</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE's werk in 2015</h1>
<p>Free Software Foundation Europe heeft in 2015 hard gewerkt
om gebruikers in staat te stellen om technologie te controleren: bijvoorbeeld
door mensen te leren hoe ze versleuteling voor hun e-mail kunnen gebruiken, maar
bijvoorbeeld ook door de richting van het beleid op Europees niveau te veranderen.
Met hulp van onze donoren en bijdragers stelden we onszelf ambitieuze doelen voor dat
jaar. We verbeterden veel in de manier waarop we werken, en we eindigden het
jaar positief met veel om naar uit te kijken in 2016. Veel plezier met dit
verhaal over (een deel van!) ons werk tijdens dat jaar, en bedankt voor het
helpen om de wereld beter te maken!</p>
<blockquote><p>Vrije Software en FSFE is voor mij: delen, leren, onafhankelijk
zijn van monopolies, samen dingen produceren, passie en vrijheid! Sinds ik
een Fellow ben, vind ik nieuwe vrienden die me helpen bij Vrije Software en
andere onderwerpen, en die me iedere dag nieuwe dingen leren hoewel we kilometers
van elkaar verwijderd zijn. Het is fantastisch om deel uit te maken van een
gemeenschap die voortdurend mijn passie en motivatie voor Vrije Software
steunt!</p>
<cite>Nermin Canik</cite></blockquote>
<div id="toc">
<ul>
<li><a href="#telling-the-world-about-free-software">De wereld over Vrije
Software vertellen</a></li>
<li><a href="#changing-the-rules">De regels veranderen</a></li>
<li><a href="#our-free-software-legal-work">Ons Vrije Software juridische werk</a></li>
<li><a href="#fsfes-finances">FSFE's financiën</a></li>
<ul>
<li><a href="#where-fsfes-funds-come-from">Waar FSFE's fondsen vandaan komen</a></li>
<li><a href="#how-we-spend-the-money">Hoe we het geld spenderen</a></li>
</ul>
<li><a href="#whats-ahead-in-2016">Vooruitblik op 2016</a></li>
</ul>
</div>
<h2 id="telling-the-world-about-free-software">De wereld over Vrije Software
vertellen</h2>
<p>We willen individuen en organisaties helpen te begrijpen hoe Vrije
Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.
Een van de manieren om dit te doen is door deel te nemen aan lokale en
regionale evenementen in Europa, vaak georganiseerd of gesteund door onze
lokale Fellows en teams. In 2015 organiseerden we kramen op vele evenementen
waaronder FOSDEM (België), T-Dose (Nederland), FiFFkon (Duitsland),
RMLL/LSM (Frankrijk), Veganmania (Oostenrijk), Euskal Encounter (Spanje),
32C3 (Duitsland), Linuxtage (Oostenrijk), Chaos Cologne Conference
(Duitsland), Linuxwochen (Oostenrijk), FrOSCon (Duitsland), DebConf (Duitsland)
en OpenTech Summit (Duitsland).
</p>
<div class="captioned">
<img src="graphics/v2015martin.jpg"/>
<p>FSFE's Fellowship-groep in Wenen met een presentatie op Veganmania.</p>
</div>
<p>Onze Fellowship-groep Rijn/Main presenteerde Vrije Software en de FSFE
ook met een kraam op een evenement dat georganiseerd werd door de groene
partij van Hessen. Veel informatie over Vrije Software bereikte dankzij onze
lokale Fellows velen op conferenties waar we geen formele aanwezigheid
met een kraam hadden. Verder hielden we praatjes en presentaties op nog veel
meer conferenties en evenementen.</p>
<p>Ons informatiemateriaal is in meer talen beschikbaar. Onze flyer over
Vrije Software-gebaseerde versleutelingstechnologieën werd gedrukt in niet
minder dan negen verschillende talen (Duits, Grieks, Engels, Spaans, Frans,
Nederlands, Pools, Albanees en Turks) en als download beschikbaar gesteld in
nog twee talen (Chinees en Italiaans). Je kan ons helpen deze en andere folders
te verspreiden door ze <a
href="/promo">te bestellen op onze website</a>. Naast onze
flyers werd onze maandelijkse nieuwsbrief voorbereid en verstuurd in
gemiddeld zeven verschillende talen.</p>
<div class="captioned">
<img src="/contribute/promopics/fdroid-flyer_thumb.png"/>
<p>Een van de flyers die we gebruiken om het verhaal over Vrije Software <a
href="/contribute/spreadtheword.html">verder te vertellen</a>.</p>
</div>
<p>De <a href="/news/2015/news-20150303-01.html">vijfde
I Love Free Software-dag</a> was een weer een succesvolle dag waarop we onze
waardering lieten blijken, niet alleen voor de FSFE, maar ook voor bijdragers
aan Vrije Software, waar zij ook zijn. Individuele Vrije Software-fans over
de hele wereld verspreiden online liefdesboodschappen, zowel via bedankbrieven en
gedichten alswel via het delen van afbeeldingen en het verzamelen van donaties
om Vrije Software-groepen te steunen. Organisaties zoals de EFF,
de Document Foundation, Wikimedia, Framasoft en de Duitse groene partij namen
deel aan deze wereldwijde viering.</p>
<div class="captioned">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/gallery/ilovefs-gallery-thumb-25.jpg"/>
<p>Cryptie geeft blijk van haar liefde voor Chatsecure op I Love Free
Software-dag.</p>
</div>
<h2 id="changing-the-rules">De regels veranderen</h2>
<p>FSFE wil de rechten van gebruikers verbeteren door barrières tegen het
overstappen op Vrije Software af te schaffen. Voortvloeiend uit onze
<a
href="/activities/policy.html">
beleidsdoelen voor de periode 2014-2019</a> zijn we betrokken bij het
beleidswerk op zowel nationaal alswel EU-niveau.</p>
<p>
Eind 2014
<a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20141215.FSFE.EC_OSS_Strategy-input.pdf">
leverde FSFE input over de interne strategie van de Europese Commissie (EC) voor
het gebruik van Vrije Software</a>. De EC publiceerde in april 2015 een nieuwe
versie van haar <a
href="http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/strategy/strategy_en.htm">"
open bron-strategie"</a> die verschillende verbeteringen bevatte in vergelijking
met de vorige versie. Zij bevatte bijvoorbeeld een meer vastbesloten houding
ten aanzien van Vrije Software en een meer heldere benadering van Open
Standaarden inclusief promotie van het gebruik van producten die open
technische specificaties steunen die vrijelijk aanpasbaar, uitvoerbaar en
uitbreidbaar zijn.</p>
<p>FSFE bood ook een antwoord op de publieke consultatie van de EC in
februari 2015 over patenten en standaarden, en op die over publieke inkoop
en respect voor intellectuele eigendomsrechten in juli 2015.</p>
<div class="captioned">
<img src="graphics/dfd-venezuela-merida-05.jpg"/>
<p>Deel van het Document Vrijheidsdag-team in Mérida, Venezuela.
<i>Gelicenseerd onder een <a
href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 Licensie</a></i>.
</p>
</div>
<p>In maart 2015 organiseerde
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2015/03/26/909/">FSFE samen met
de Groenen/EFA, als deel van Document Vrijheidsdag, een seminar waarop het
onderzoek “De hoogste transparantie verzekeren - Vrije Software en Open
Standaarden onder de procedureregels van het Europees Parlement”</a>,
om het belang van Vrije Software en Open Standaarden voor transparantie
binnen de EU opnieuw onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling
van zulke evenementen om bij de deelnemers, EU-officials, bewustzijn te
vergroten over Vrije Software en Open Standaarden en over hun
afhankelijkheid van onvrije documentformaten. Het bewustzijn over
verkopers lock-in binnen EU-instellingen groeit langzaam, maar de concrete
stappen om dit probleem op te lossen zijn afwezig. Toch was deelname aan
zulke evenementen een goede mogelijkheid om onze belangrijkste positie
opnieuw naar voren te brengen tussen EU-officials omdat zij uiteindelijk de
relevante beslissingen nemen.</p>
<p>Met verschillende andere organisaties zoals April, EDRi, OFE, en OSB
Alliance brachten we op hetzelfde moment
<a href="/news/2015/news-20150325-01.html">een
gemeenschappelijk statement naar buiten om de EC op te roepen om zeker te
stellen dat alle interactie met het publiek geheel kan plaatsvinden met
gebruik van Open Standaarden</a>. Dit in antwoord op de huidige alarmerende
situatie waarin EU-instellingen onvrije software van bepaalde verkopers
aan burgers opleggen om effectief met ze te kunnen communiceren.</p>
<p>In dit licht was 2015 ook het jaar waarin we onze zes jaar durende
<a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFlezers
campagne afsloten. We hebben 1125 overheden ervan overtuigd om advertenties
voor onvrije software van hun websites te verwijderen</a>. Het is een van onze
meest succesvolle campagnes tot nu toe en we zijn blij als we zien dat de
publieke sector in de juiste richting beweegt door bezoekers van hun website
niet te verplichten om onvrije software te gebruiken. Desalniettemin moet er
meer werk worden uitgevoerd om de noodzakelijke verandering te bewerkstelligen.</p>
<p>Om de rechten van gebruikers verder te versterken brachten we in mei 2015
samen met vele andere organisaties een verklaring naar buiten waarin we de
EC vroegen om beschermingen in te stellen die iedereen toestaan om gebruik
te maken van het
<a href="/news/2015/news-20150506-01.html">recht om
met hun eigen apparaten aan de gang te gaan met als doel om iets te repareren,
het aan te passen of te verbeteren.</a> Op een vergelijkbare wijze hielpen
we in 2015 ook een einde te maken aan routerdwang in Duitsland met een wet
die gebruikers verzekert van de vrijheid om hun eigen Vrije Software-router
te gebruiken. Dit zou een voorbeeld moeten zijn in heel Europa, en we
steunen vergelijkbare wetgeving waar dat nodig is.</p>
<div class="captioned">
<img src="graphics/router.jpg"/>
<p>Een van de routers aan het werk tijdens onze campagne tegen routerdwang.
<i>Afbeelding door Scott Beale / Laughing Squid. Gelicenseerd onder een <a
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/">Creative Commons
Attribution-NonCommercial 2.0 Licensie</a></i>.
</p>
</div>
<p>Sinds mei 2015 legt het Europese beleid sterk de focus op de <b>digitale
interne markt-strategie</b> die verschillende belangrijke politieke en
wetgevende veranderingen raakt op de gebieden die belangrijk zijn voor ons
beleidswerk, om "efficiëntie, vertrouwen en veiligheid in digitale diensten"
in de EU zeker te stellen.
<a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20151029-fsfe-dsm-comments.pdf">
Onze evaluatie van de digitale interne marktstrategie voor de EC</a>
werd goed ontvangen en we verwachten dat de Commissie onze aanbevelingen zal
volgen terwijl zij de juridische initiatieven binnen de digitale interne
marktstrategie najaagt.</p>
<p>We volgden ook nauwgezet het op eigen initiatief opgestelde rapport van het
Europees Parlement, "Naar een digitale interne markt" dat werd gebaseerd op
de digitale interne markt-strategie van de EC. We informeerden leden van het
Europees Parlement over bestaande problemen voor Vrije Software in
standaardisatie, en stelden mogelijke oplossingen voor in overeenstemming met
onze evaluatie van de digitale interne markt-strategie van de EC. De uiteindelijk
aangenomen versie van het rapport bevatte verschillende positieve verwijzingen
naar Vrije Software en we waren blij om te zien dat het Parlement onze punten
voor het vergroten van het gebruik van Vrije Software in de publieke sector
steunt.</p>
<p>Een ander belangrijk gebied voor Vrije Software was de voortdurende
<b>auteursrecht-herziening in de EU</b>. In 2015 evalueerden we het op eigen
initiatief opgestelde rapport van het Europees Parlement over de uitvoering van
richtlijn 2001/29/EC (InfoSoc richtlijn); zowel
<a href="/news/2015/news-20150605-02.html">
de werkversie van het rapport</a> alswel <a
href="/news/2015/news-20150918-02.html">
de uiteindelijk aangenomen versie</a>.
De uiteindelijke versie bevatte enkele positieve veranderingen voor Vrije
Software, bijvoorbeeld betere bescherming voor het publieke domein en
expliciete bescherming van het maken van een kopie voor privé-doeleinden
tegen technologische maatregelen. We hopen dat de EC in 2016 de niet-bindende
aanbevelingen van het Parlement in overweging zal nemen en gebruik zal maken
van de mogelijkheid om het auteursrecht aan te passen aan de behoeften van
de digitale omgeving.</p>
<h2 id="our-free-software-legal-work">Ons Vrije Software juridische werk</h2>
<p>Een van de grootste netwerken die FSFE faciliteert is ons juridische
netwerk, dat in 2015 groeide naar meer dan 380 leden, zowel juridische
professionals alswel technologisten met diepe kennis en begrip van
Vrije Software-licenties. Het juridische netwerk is uniek in de zin dat het
niet is gebouwd op vertegenwoordiging van bedrijven en organisaties, maar op
individuen en vertrouwen tussen individuen en ons juridische team, een
formaat dat we actief hopen na te bootsen op andere gebieden, om op vergelijkbare
wijze de dialoog en het begrip voor Vrije Software te verbeteren.</p>
<p>Ons juridische team ging het hele jaar door met het beantwoorden van
juridische vragen. Deze kwamen vooral van leden van de Vrije Software-gemeenschap.
Ons netwerkende team organiseerde ook weer de jaarlijkse juridische licentie-workshop.
Eind 2015 publiceerde de belangengroep die zich richt op handelsmerken in
Vrije Software <a href="http://fossmarks.org/">een praktische gids voor het
begrijpen van handelsmerken in de context van vrije en open bron
softwareprojecten</a>. Het heeft ons goed gedaan om te zien dat door het
jaar heen individuen naar het netwerk zijn gekomen en leren over het voordeel
van copyleft en hoe zowel bedrijven alswel andere sectoren succesvol werken met
copyleft en Vrije Software in het algemeen in hun werk.</p>
<p>Begin 2015 was een deel van ons werk gericht op Bacula, waarvan FSFE
over de rechten beschikte dankzij haar haar gebruikvan onze
licentie-overeenkomst FLA ('Fiduciary License Agreement'). Het belangrijkste
belang van FSFE was om Bacula als Vrije Software te laten blijven bestaan.
Tegen deze achtergrond kwamen we overeen om op voorwaarden enkele rechten
die in het bezit waren van FSFE over te dragen. In een
<a href="/news/2015/news-20150817-01.html">nieuwe
overeenkomst</a> tussen Kern Sibbald, Bacula Systems en FSFE kwamen we overeen
dat de Bacula-gemeenschapseditie zou moeten blijven worden gepubliceerd als
Vrije Software en dat FSFE het recht behoud om het exclusieve recht op de
code terug te nemen in het geval dat dit ooit mocht veranderen.</p>
<h2 id="fsfes-finances">FSFE's financiën</h2>
<p>Het jaarlijks budget is nu meer dan €400.000,- en dat is bijna vier keer
meer dan tien jaar geleden. De organisatie en haar financiële bronnen
blijven groeien en dat komt vooral door een voortdurende groei in het aantal
individuele donoren en onze duurzame leden, de Fellows.</p>
<h3 id="where-fsfes-funds-come-from">Waar FSFE's fondsen vandaan komen</h3>
<p>
In 2015 ontving de FSFE €441.963,- aan inkomen. Ongeveer 40% hiervan bestond uit
Fellowship-bijdragen (dit was 35% in 2014) en 35% uit ongebonden donaties
(dit betekent dat het geld niet verbonden is aan enige specifieke activiteit).
18% Van ons inkomen kwam van sponsors van specifieke activiteiten
(de Vrije Software juridische licentie-workshop en Document Vrijheidsdag) en
7% van de verkoop van handelswaar op kramen en door bestellingen via het web.
</p>
<p>
FSFE <a
href="/about/transparency-commitment.html">heeft een
transparantiebelofte</a> om een lijst te publiceren met onze donoren
die meer bijdragen dan 10% van ons jaarlijkse budget. In 2015 was Google de enige
donor die meer dan dit bijdroeg, met een donatie ter waarde van 14% van het
jaarlijkse inkomen van de organisatie.</p>
<p>82% van het inkomen van FSFE is ongebonden, terwijl 18% is gebonden aan
specifieke doelen, vooral de hierboven genoemde sponsoring. De Fellowship-bijdragen
blijven belangrijk voor ons werk en we zien een voortdurende stijging aan
Fellowship-bijdragen (9% hoger in 2014 dan in 2015, en een verhoging van de
gemiddelde donatie van €124,- naar €126,-), die de hoeksteen vormen van
FSFE's financiële onafhankelijkheid.</p>
<h3 id="how-we-spend-the-money">Hoe we het geld uitgeven</h3>
<p>Hoe je ook kijkt naar het geld dat de organisatie uitgeeft, het
grootste deel bestaat uit salarissen voor de staf, inclusief fondsen voor
trainees en stagiaires die enkele maanden tot een jaar met FSFE werken om
te leren over Vrije Software en bij te dragen aan ons werk. FSFE's team
van ervaren en toegewijde stafleden dragen veel bij aan het succes van de
organisatie en dragen ook bij aan het faciliteren van het vrijwilligerswerk
van honderden Fellows en gemeenschapsleden. De totale uitgaven in 2015 waren
€431.216,- waarvan 63% is uitgegeven aan personeelskosten.</p>
<p>Verder gaven we 15% uit aan administratie (kantoorkosten,
interne coördinatie, technische infrastructuur, bankkosten en alles
dat we nodig hebben om de organisatie draaiende te houden en aan onze
juridische verplichtingen te voldoen).</p>
<p>Kijkend naar ons beleid, publieke bewustmaking, juridisch werk en
handelswaar (inkoop en verzenden), dan is de verdeling 48% van de
fondsen naar juridisch werk, 28% naar publieke bewustmaking, 24% naar
handelswaar en vrijwel geen geld naar beleid! Dit laatste is zo omdat
de meeste kosten voor het werken aan beleid komen van de tijd van
stafleden, en niet door reizen of productiekosten voor materialen.
Het was iets hoger in 2014, maar over het algemeen is een investering in
beleid een investering in de tijd van de staf.</p>
<p>Als het gaat om staftijd dan gaat het grootste deel van onze werktijd naar
publieke bewustmaking (32% van de werktijd in de gehele organisatie). Verder is
24% gespendeerd aan juridisch werk, 10% aan beleidswerk, en 3% aan
handelswaar. De resterende 31% is administratief werk, dat varieert van
interne administratie en bijeenkomsten tot het lezen en beantwoorden van e-mails.
Dit deel is het moeilijkst om te meten omdat een groot deel van wat gezien kan
worden als administratief (lezen en schrijven van e-mails) ook gezien kan
worden als het steunen van een van onze andere werkgebieden, zoals publieke
bewustmaking.</p>
<h2 id="whats-ahead-in-2016">Vooruitblik op 2016</h2>
<p>Onze focus zal in 2016 worden gericht op het opkomen voor onze eis dat
<b>alle publiek gefinancierde software gefinancierd zal worden als
Vrije Software</b> en op <b>ieders recht om te experimenteren met de eigen
hard- en software</b>. We zullen ook werken aan het bieden van training
voor onze vrijwilligers en aan coördinatie tussen Vrije Software-groepen
die actief zijn met beleidsonderwerpen binnen de EU. Het beloofd een opwindend
jaar te worden voor Vrije Software en we hopen dat u
<a href="https://my.fsfe.org/donate">met ons mee</a> doet!</p>
<p>Hoogachtend,<br />
Jonas Öberg<br />
Uitvoerend Directeur
</p>
<p>
Matthias Kirschner<br />
Voorzitter
</p>
</body>
<tags>
<tag key="annual-report">rapport</tag>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
</tags>
<author id="oberg" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>