Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

96 lines
4.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-02-08">
<version>1</version>
<head>
<title>I love Free Software-dag 2016</title>
</head>
<body>
<h1>I love Free Software-dag 2016</h1>
<p>Het is tijd om "dank je wel" te zeggen op 14 februari,
de "<a href="http://ilovefs.org">I love Free Software</a>"-dag 2016.
Free Software Foundation Europe vraagt aan alle Vrije Software-gebruikers
om deze traditionele dag van de liefde te gebruiken om te denken aan de
hardwerkende mensen die bijdragen aan de Vrije Software waar we allemaal
van afhankelijk zijn. <a
href="/news/2015/news-20150303-01.html">Zoals ieder jaar</a>
zijn er veel verschillende manieren waarop mensen deel kunnen nemen aan
deze online campagne, die vijf jaar geleden voor het eerst is gevierd.</p>
<p>Binnen de Vrije Software-gemeenschap wisselen we veel kritiek uit.
We schrijven foutrapporten, vertellen anderen hoe ze de software kunnen
verbeteren, vragen hen om nieuwe functies en zijn in het algemeen niet
verlegen om kritiek te hebben op anderen. Daar is niets verkeerds aan.
Het helpt ons om constant te verbeteren. Maar soms vergeten we om onze
waardering te laten zien aan de hardwerkende mensen achter de software.
We zouden niet de macht van een eenvoudig "dank je wel" moeten onderschatten
bij het motiveren van Vrije Software-medewerkers voor hun belangrijke werk
voor de samenleving. 14 Februari (dit jaar op een zondag) is de ideale dag
om dat te doen.</p>
<h2>Toon je liefde voor Vrije Software</h2>
<p>Vrije Software is de basis van een enorm aantal apparaten in ons dagelijks
leven. Het verzekert onze vrijheid, onze veiligheid, burgerrechten en privacy.
Het stelt iedereen in staat om deel te nemen aan een faire samenleving.
Maar zoals mensen nu eenmaal zijn, hebben ze allemaal andere redenen
om van Vrije Software te houden. Laten we deze verscheidenheid aan de
wereld zien!</p>
<p>Valentijnsdag is de traditionele dag om je waardering aan mensen te
tonen en daarmee is het de perfecte mogelijkheid om <strong>dank je wel</strong>
te zeggen tegen de medewerkers van de Vrije Software waar je van
houd: ontwikkelaars, testers, of documentatieschrijvers van enorme of kleinere
projecten. Zij werken allemaal aan het Vrije Software-ecosysteem waar we
iedere dag van kunnen genieten.</p>
<h2>Maak deel uit van #ilovefs</h2>
<p>Het maakt niet uit wie je bent, waar je bent en wat je doet:
iedereen kan op veel verschillende manieren deelnemen aan de
"I love Free Software"-dag:</p>
<ul>
<li><strong>Afbeeldingen</strong>: Stuur enkele koele video's of foto's van jezelf of van je vrienden,
een meme-afbeelding of iets geheel anders; het belangrijkste is creativiteit!
En met iedere video en iedere afbeelding neem je automatisch deel aan onze
<strong>#ilovefs-wedstrijd</strong>. (bezoek onze website voor meer informatie).
Bekijk de <a href="/activities/ilovefs/whylovefs/gallery.html">afbeeldingen van
de afgelopen jaren</a>ter inspiratie.</li>
<li><strong>Postkaarten</strong>: Bedank jouw favoriete medewerkers voor hun werk op een individuele
manier. Bijvoorbeeld door het sturen van een van <a
href="/contribute/spreadtheword.html#ilovefs-postcard">onze
postkaarten</a>.</li>
<li><strong>Vertel het verder</strong>Toon publiekelijk je waardering door gebruik te maken van sociale
netwerken of van je blog om aan de wereld te demonstreren hoeveel mensen
van Vrije Software houden; en daarmee anderen te motiveren om hetzelfde te
doen. Gebruik gewoon de hashtag
<strong>#ilovefs</strong> op <a href="http://gnu.io/">GnuSocial</a>, <a
href="https://twitter.com/hashtag/ilovefs">Twitter</a>, of andere
platforms.</li>
<li><strong>Doe het zelf</strong>Kon je niet vinden wat je zocht? Geen probleem, doe gewoon iets anders!
Maak kleine chocoladerepen, ontwerp nieuw promotiemateriaal,...
ontdek hoe je #ilovefs <a
href="https://wiki.fsfe.org/ILoveFS-2016">met jouw bijdrage</a> unieker
kan maken.</li>
</ul>
<p>Als iedereen een klein deel bijdraagt dan kunnen we samen genieten van een
prachtige "I love Free Software"-dag. Laten we video's en afbeeldingen delen,
postkaarten sturen en onze liefde individueel tonen. Vrolijk I love Free
Software-dag iedereen!</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="ilovefs">I Love Free Software</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>