Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20160128-01.nl.xhtml 2.5KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2016-01-28">
 3. <head>
 4. <title>Leden van het Europees Parlement stemmen voor meer Vrije Software in
 5. de publieke sector</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Leden van het Europees Parlement stemmen voor meer Vrije Software in
 9. de publieke sector</h1>
 10. <p newsteaser="yes"> Op 19 januari nam het Europees Parlement het
 11. <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+PDF+V0//EN">
 12. op eigen initiatief opgestelde rapport "Naar een digitale interne markt"</a>
 13. aan. Dit in antwoord op de strategie van de Europese Commissie voor de digitale
 14. interne markt. Het doet FSFE goed om te zien dat het Parlement een positievere
 15. houding en een steviger standpunt inneemt als het gaat om het toegenomen
 16. gebruik van Vrije Software en het belang ervan voor de digitale interne markt.</p>
 17. <p>In het bijzonder:</p>
 18. <ul>
 19. <li><p>
 20. Paragraaf 89 stelt dat software-aanbieders "de veiligheidsvoordelen van
 21. open source software beter moeten promoten".</p></li>
 22. <li><p>Paragraaf 110 dringt bij de Europese Commissie en de Raad aan op
 23. "verhogen van het aandeel van vrije en open source software en het hergebruik
 24. ervan binnen en tussen overheden als zijnde een oplossing om interoperabiliteit
 25. te verhogen ".</p></li>
 26. <li><p>Paragraaf 125 roept op tot "meer gebruik van vrije en open source
 27. software, met name in onderwijsinstellingen en overheden".</p></li>
 28. </ul>
 29. <p>Aan de niet zo positieve kant benadrukt het rapport de mogelijkheid om
 30. standaard-essentiële octrooien van FRAND-licentievoorwaarden te voorzien.
 31. Hierdoor is er sprake van meer innovatie en blijven de prikkels voor
 32. onderzoek, ontwikkeling en standaardisatie behouden ondanks het bekende feit
 33. dat <a href="/activities/os/why-frand-is-bad-for-free-software.html"
 34. >FRAND-licentiepraktijken schadelijk zijn voor Vrije Software</a>.</p>
 35. <p>FSFE is niettemin verheugd over de goedkeuring van het verslag en roept de
 36. Commissie op om de aanbevelingen van het Parlement te volgen. Dit leidt tot
 37. meer delen en hergebruiken van Vrije Software bij het nastreven van de digitale
 38. interne markt-initiatieven.</p>
 39. </body>
 40. <tags>
 41. <tag content="voorpagina">front-page</tag>
 42. <tag content="digitale interne markt">Digital Single Market</tag>
 43. <tag content="beleid">Policy</tag>
 44. <tag content="Europees Parlement">European Parliament</tag>
 45. <tag content="overheid">publicadministration</tag>
 46. </tags>
 47. <translator>André Ockers</translator>
 48. </html>