Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

60 lines
2.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-01-18">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE's input over ICT-standaarden voor de digitale interne markt</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE's input over ICT-standaarden voor de digitale interne markt</h1>
<p>FSFE bood de Europese Commissie
<a href="https://wiki.fsfe.org/ICT_priorities">input over het stellen van
prioriteiten als het gaat om ICT-standaarden</a> en een antwoord op de
<a href="https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-priority-ict-standards-plan">
publieke consultatie over het aannemen van een prioriteitsplan voor
ICT-standaarden</a> zoals is vastgesteld in de strategie voor de digitale
interne markt.</p>
<p>Naar onze mening, en in lijn met onze
<a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20151029-fsfe-dsm-comments.pdf">
strategische evaluatie van de digitale interne markt</a> moeten de prioriteiten
in de standaardisatie zorgvuldig worden vastgesteld. FSFE gelooft dat op het
EN-niveau de volgende prioriteiten moeten worden vastgesteld:</p>
<ul>
<li><p>Promoot standaarden die open, minimalistisch en uitvoerbaar zijn met
Vrije Software. Deze standaarden moeten bewezen duurzaam, interoperabel,
pro-competitief en transparant zijn. Deze standaarden maken het voor actoren
van verschillend formaat mogelijk om ze over te nemen en in te voeren.
Op hun beurt garanderen zij de breedste competitie aan goederen en diensten
op de markt, en de breedste vermenigvuldiging van technologie.</p></li>
<li><p>Gebruik van Vrije Software als referentie-invoering van de standaard
en zekerstellen dat een referentie-invoering word gepubliceerd onder een
Vrije Software-licentie, inclusief alle software die met publieke fondsen
ontwikkeld is om als Vrije Software te worden gepubliceerd. Als gevolg
hiervan zal deze praktijk bijdragen aan de digitalisering van
Europese industrieën en een verbetering van de digitale vaardigheden van de
bevolking.</p></li>
<li><p>Zich onthouden van
<a href="/freesoftware/standards/why-frand-is-bad-for-free-software.html">schadelijk FRAND-licentiebeleid</a>
op het gebied van software, internet en web, omdat deze gebieden zich hebben
ontwikkeld op basis van open standaarden die vrij zijn van regulerende
vergoedingen ('royalties') en andere beperkingen.</p></li>
</ul>
</body>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="digital-single-market">digitale interne markt</tag>
<tag key="policy">beleid</tag>
<tag key="openstandards">Open Standaarden</tag>
<tag key="european-commission">Europese Commissie</tag>
<tag key="public-administration">overheid</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>