Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20150918-01.nl.xhtml 2.7KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2015-09-18">
 3. <head>
 4. <title>FSFE’s evaluatie van het auteursrechtrapport van het Europees Parlement</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE’s evaluatie van het auteursrechtrapport van het Europees Parlement</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Op 6 juli stemde het Europees Parlement over een rapport met een aantal aanbevelingen over hervorming van het auteursrecht. Vandaag presenteren we <a href="/activities/policy/eu/20150918-Assessment-Of-The-Report-On-InfoSoc.en.html">onze evaluatie</a> over de manier waarop dit invloed kan hebben op Vrije Software.</p>
 9. <p>Julia Reda is lid van de Piratenpartij en van het Europees Parlement. Zij schreef
 10. een eerste werkversie van het rapport. Dit bestond uit een aantal erg zinnige voorstellen om het
 11. auteursrecht aan te passen aan de uitdagingen van vandaag. We
 12. <a href="/activities/policy/eu/20150605-Comments-On-Reda-Report.html">
 13. namen contact op met</a> de leden van het Europees Parlement om de beste delen uit te lichten en enkele verbeteringen voor te stellen.</p>
 14. <p>Het Europees Parlement keurde de uiteindelijke versie van dit document goed na een aanzienlijke hoeveelheid
 15. tegenstand en wijzigingen. Zelfs als het rapport enkele verbeteringen ten opzichte van het huidige juridische raamwerk voorstelt dan
 16. vertegenwoordigt het nog steeds enkele verslechteringen ten opzichte van de originele werkversie en lost het de belangrijke problemen met de huidige
 17. auteurswetgeving niet geheel op. In het bijzonder:</p>
 18. <ul>
 19. <li>de herziening van uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht had al lang plaatsgevonden moeten hebben en
 20. is nu beperkt tot het maken van privé-kopieën.</li>
 21. <li>Digitaal Beperkingenbeheer ("Digital Restriction Management" of DRM) kan nog steeds op onrechtvaardige wijze verhinderen dat uitzonderingen blijven werken</li>
 22. <li>met publiek geld betaalde werken worden niet toegevoegd aan het publieke domein en ook niet gepubliceerd met vrije licenties</li>
 23. </ul>
 24. <p>Je kan ook
 25. <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&amp;reference=P8-TA-2015-0273&amp;language=EN">de volledige tekst van het rapport</a> lezen. Bezoek voor meer informatie alsjeblieft <a href="https://juliareda.eu/2015/06/reda-report-adopted-a-turning-point-in-the-copyright-debate/">de website van Julia Reda</a> of <a href="http://copywrongs.eu/">copywrongs.eu</a>.</p>
 26. </body>
 27. <tags>
 28. <tag content="voorpagina">front-page</tag>
 29. <tag content="digitaal beperkingenbeheer">DRM</tag>
 30. <tag content="beleid">Policy</tag>
 31. <tag content="Europees Parlement">EuropeanParliament</tag>
 32. <tag content="overheid">PublicAdministration</tag>
 33. </tags>
 34. <translator>André Ockers</translator>
 35. </html>