Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

73 lines
3.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-06-16">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE is blij dat auteursrechtrapport is aangenomen door het Juridisch Comité van het Europees Parlement</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE is blij dat auteursrechtrapport is aangenomen door het Juridisch Comité van het Europees Parlement</h1>
<p>Een belangrijke stap naar het moderniseren van de auteursrechten in de EU is dinsdag
genomen: het Juridisch Comité van het Europees Parlement heeft de auteursrechtrichtlijn van Europees Parlementslid Julia Reda aangenomen.</p>
<p>
Door het rapport met 23 stemmen voor en 2 tegen aan te nemen, vraagt het comité aan
de Europese Commissie om een aantal belangrijke bijwerkingen op het gebied van
auteursrecht in overweging te nemen. De Commissie werkt nu aan een herziening van de
EU Auteursrechtrichtlijn.
</p>
<p><blockquote>
"In een wereld die gebouwd is op informatie, is het auteursrecht van belang bij het vormen van
de manieren waarop we leven en werken", zegt Karsten Gerloff, voorzitter van FSFE.
"We hopen dat leden van het Europees Parlement de rechten van gebruikers verder zullen versterken
terwijl het rapport bijna toe is aan een plenaire stemming."</blockquote></p>
<p>
FSFE <a href="/news/2015/news-20150605-02.html">bood
input</a> aan leden van het Europees Parlement in het Juridisch Comité voor het in stemming komt en
ziet het gewijzigde rapport als grotendeels positief. Het Comité steunde in het algemeen het idee dat
uitzonderingen en beperkingen op auteursrecht alleen in gelijke mate on- en offline zou moeten worden toegepast.
De leden van het Europees Parlement stemden er ook voor om auteurs in staat te stellen om hun werken direct aan
het publieke domein op te dragen.
</p>
<p>
Het Juridisch Comité nam taal over die stelde dat technologische maatregelen zoals Digitale
Beperkingen Management ('Digital Restrictions Management' of DRM) gebruikers niet zou moeten
tegenhouden bij het genieten van uitzonderingen en beperkingen op auteursrecht. Het aangenomen
rapport bevat echter geen concrete maatregelen om zeker te stellen dat mensen werkelijk kunnen
genieten van het volledige gebruik van de werken die zij hebben aangeschaft.
</p>
<p>
Negatief is dat de vandaag aangenomen tekst op sommige belangrijke aspecten tekortschiet.
Het bevat geen expliciete verklaring dat hyperlinks geen auteursrechtlicentie vereist,
dus deze essentiële bouwsteen van het web blijft in gevaar.
</p>
<p>
Reda's voorstel voor een 'open norm' zoals het 'fair use'-idee in de
Verenigde Staten is sterk verzwakt. De aangenomen woorden over tekst en
data-exploitatie is helaas ambigu. FSFE vindt het ook jammer dat het
verwijderen van taal die een duidelijk onderscheid maakte tussen fysiek
en 'intellectueel eigendom' is verdwenen.
</p>
<p>
Leden van het Europees Parlement kunnen nog steeds wijzigingen indienen. Het Europees
Parlement heeft voor 9 juli een plenaire stemming op haar agenda staan.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="drm">DRM</tag>
<tag key="policy">beleid</tag>
<tag key="european-parliament">Europees Parlement</tag>
<tag key="public-administration">overheid</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>