Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

103 lines
7.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-05-06">
<version>1</version>
<head>
<title>Een beperking op technologische beperkingen</title>
</head>
<body>
<h1>Een beperking op technologische beperkingen</h1>
<h2>Het recht om andere software te installeren op uw computerapparatuur</h2>
<p>Safecast is een wereldwijd project om stralingsdata van over de hele wereld in kaart
te brengen en om deze informatie openbaar te maken. Bij aanvang van het project gebruikten
zij aangepaste hardware samen met hun eigen op maat gemaakte software en enkele
slimme aanpassingen, om iedereen in staat te stellen deel te nemen aan het project.
Deze vorm van vindingrijkheid, de mogelijkheid om bestaande technologie van een
nieuw doel te voorzien of aan te passen door software te vervangen of toe te voegen,
zou door de wet moeten zijn toegestaan en aangemoedigd. In het voorbeeld van
Safecast heeft gelukkig niemand hen verboden om innovatief te zijn.</p>
<p>Maar we zijn allemaal afhankelijk van de mogelijkheid om de programma's die
we dagelijks gebruiken te installeren of te vervangen, om zo onze veiligheid, privacy
of gemak te vergroten... of gewoon omdat we het leuk vinden om een ander programma
te gebruiken op onze laptop, ons tablet, onze telefoon, router, televisie, auto of ander
apparaten.</p>
<div class="blockHighlight">
<p>Vandaag op de Internationale Dag Tegen DRM roepen de hieronder genoemde
organisaties wetgevers op om het recht om te sleutelen voor iedereen veilig te stellen.
Om er zeker van te zijn dat het de eigenaar van ieder apparaat is toegestaan om de
software in dat apparaat te vervangen of toe te voegen als hij of zij dat wil, en daarmee
eigenaren in staat stelt om hun eigendom te controleren. Veel fabrikanten voegen
vandaag de dag technologische beperkingen toe die voorkomen dat eigenaren van
apparaten deze kunnen veranderen, of dit iemand voor hen kunnen laten doen.
Dit kan in strijd zijn met de licenties op de apparaten (zoals met Vrije Software/Open
Source Softwarelicenties, die het recht geven om de software voor ieder doel te
gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren). Het is duidelijk dat het recht
om te sleutelen ook gepaard moet gaan met een juridische voorziening die
technologische beperkingen van hetzelfde recht voorkomt.</p>
<p>Om succesvol te garanderen dat eigenaren van apparaten de controle hebben
over hun eigen technologie vragen de volgende organisaties dat het recht om
te sleutelen voor iedereen word gegarandeerd, en dat technologische beperkingen
die in strijd zijn met dit recht door de wet worden beperkt.</p>
</div>
<p style="text-align:justify;">
<a href="https://aful.org">
<img class="signatory-logo" alt="L'Association Francophone des Utilisateurs de logiciels libres (AFUL)" title="AFUL - Promouvoir les logiciels libres et l'interopérabilité" src="/graphics/DRM-Statement-logos/AFUL.png"/>
</a>
<!-- <a href="http://cashmusic.org/"><img class="signatory-logo" alt="CASH Music" title="CASH Music" src="/graphics/DRM-Statement-logos/cashmusic.png"></img></a> -->
<!-- <a href="http://crowdvoice.org/"><img class="signatory-logo" alt="Crowdvoice" title="Crowdvoice" src="/graphics/DRM-Statement-logos/crowdvoice.png"></img></a> -->
<a href="http://www.ccc.de/">
<img class="signatory-logo" alt="Chaos Computer Club" title="Chaos Computer Club" src="/graphics/DRM-Statement-logos/Chaos-Computer-Club.png"/>
</a>
<a href="http://www.konsumentenbund.de/">
<img class="signatory-logo" alt="Deutscher Konsumentenbund" title="Deutscher Konsumentenbund" src="/graphics/DRM-Statement-logos/Deutscher-Konsumentenbund.png"/>
</a>
<a href="https://digitalcourage.de/">
<img class="signatory-logo" alt="Digital Courage" title="Digital Courage" src="/graphics/DRM-Statement-logos/digital-courage.png"/>
</a>
<a href="https://digitalegesellschaft.de">
<img class="signatory-logo" alt="Digitale Gesellschaft" title="Digitale Gesellschaft" src="/graphics/DRM-Statement-logos/digitalegesellschaft.png"/>
</a>
<a href="https://edri.org/">
<img class="signatory-logo" alt="European Digital Rights" title="European Digital Rights" src="/graphics/DRM-Statement-logos/European-Digital-Rights.png"/>
</a>
<a href="/">
<img class="signatory-logo" alt="Free Software Foundation Europe" title="Free Software Foundation Europe" src="/graphics/DRM-Statement-logos/FSFE.png"/>
</a>
<!-- <a href="http://irnas.eu"><img class="signatory-logo" alt="Institute IRNAS Rače" title="Institute IRNAS Rače" src="/graphics/DRM-Statement-logos/irnas.png"></img></a> -->
<a href="https://ev.kde.org/">
<img class="signatory-logo" alt="KDE e.V." title="KDE e.V." src="/graphics/DRM-Statement-logos/KDE.png"/>
</a>
<a href="http://www.libreitalia.it/">
<img class="signatory-logo" alt="Associazione LibreItalia ONLUS" title="Associazione LibreItalia ONLUS" src="/graphics/DRM-Statement-logos/LibreItalia-ONUS.png"/>
</a>
<a href="http://www.openrightsgroup.org/">
<img class="signatory-logo" alt="Open Rights Group" title="Open Right Group" src="/graphics/DRM-Statement-logos/Open-rights-Group.png"/>
</a>
<a href="http://www.osb-alliance.de/">
<img class="signatory-logo" alt="Open Source Business Alliance" title="Open Source Business Alliance" src="/graphics/DRM-Statement-logos/Open-Source-Business-Alliance.png"/>
</a>
<a href="http://opensource.org/">
<img class="signatory-logo" alt="Open Source Initiative" title="Open Source Initiative" src="/graphics/DRM-Statement-logos/Open-Source-Initiative.png"/>
</a>
<!-- <a href="http://pybossa.com/"><img class="signatory-logo" alt="PyBossa" title="PyBossa" src="/graphics/DRM-Statement-logos/pybossa.png"></img></a> -->
<a href="https://www.documentfoundation.org/">
<img class="signatory-logo" alt="The Document Foundation" title="The Document Foundation" src="/graphics/DRM-Statement-logos/documentfoundation.png"/>
</a>
<a href="http://www.quechoisir.org/">
<img class="signatory-logo" alt="UFC-Que Choisir" title="Union fédérale des consommateurs — Que choisir" src="/graphics/DRM-Statement-logos/UFC_Que_Choisir.jpg"/>
</a>
<a href="https://www.videolan.org/">
<img class="signatory-logo" alt="VideoLAN" title="VideoLAN" src="/graphics/DRM-Statement-logos/videolan.png"/>
</a>
<a href="https://www.vrijschrift.org/">
<img class="signatory-logo" alt="Vrijschrift" title="Vrijschrift" src="/graphics/DRM-Statement-logos/vrijschrift.png"/>
</a>
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="drm">DRM</tag>
<tag key="general-purpose-computing"/>
<tag key="policy"/>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>