Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

76 lines
3.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-04-14">
<version>1</version>
<head>
<title>Verklaring over de veranderde relatie tussen de FSFE en Kern Sibbald</title>
</head>
<body>
<h1>Verklaring over de veranderde relatie tussen de FSFE en Kern Sibbald</h1>
<p>
Sinds 2006 is de FSFE de <a href="/activities/ftf/bacula-agreement.html">gemachtigde</a>
geweest voor de auteursrechten van de ontwikkelaars van de Bacula.org-software, op
basis van een licentieovereenkomst over machtiging ("Fiduciary License Agreement" of FLA) en een samenwerkingsovereenkomst ("Memorandum of Understanding") ondertekend door Kern Sibbald en de FSFE op 15 november 2006.
</p>
<p>
Het zijn van gemachtigde betekent dat de FSFE de autoriteit heeft gehad om te handelen
inzake overtredingen van auteursrecht op de Bacula.org-software, en een gidsfunctie mocht
vervullen op het gebied van licenties van het project.
</p>
<p>
Op 6 maart 2015 is de FLA tussen Kern Sibbald en FSFE
beëindigd op verzoek van Kern Sibbald. De FSFE is
toegewijd om naar haar vermogen zeker te stellen dat Bacula.org-software
Vrije Software blijft en kan het slechts spijtig vinden dat Kern Sibbald ervoor
gekozen heeft om op deze manier de FLA te beëindigen.
</p>
<p>
Iedere bijdrage aan Bacula.org-software na 6 maart
2015, die voorheen onder deze FLA viel, heeft niet langer de FSFE als aangewezen gemachtigde; of
het nu een directe bijdrage betreft of een auteursrechttransfer ondertekend met Kern Sibbald.
</p>
<p>
Op dit moment blijven de FLA's die direct zijn getekend tussen iemand die bijdraagt aan
Bacula.org en de FSFE ongewijzigd. FLA's of auteursrechttransfers specifiek voor de Bacula
Enterprise Versie van de software die direct ondertekend zijn met Bacula Systems of Kern Sibbald
blijven ook ongewijzigd, omdat zij buiten de afspraak vallen die gemaakt is tussen Kern Sibbald en
de FSFE.
</p>
<p>
Omdat er meerdere versies van auteursrechttransfers en FLA's bestaan en er
veel andere parameters van toepassing zijn kunnen de exacte gevolgen van deze beëindiging
per individu verschillen.
</p>
<p>
Mocht u vragen hebben in verband met deze beëindiging of de manier waarop hoe het u raakt: FSFE
heeft een contactpunt opgericht om deze vragen te beantwoorden. U kan uw vragen stellen
aan: fla-bacula@fsfeurope.org
</p>
<p>
De FSFE werkt met Kern Sibbald en haar eigen juridische raad om alle
vragen of onduidelijkheden die hiermee te maken hebben te beantwoorden.
</p>
<p>
Als u een ontwikkelaar bent die heeft bijgedragen aan Bacula dan bevelen wij u
aan om te kijken naar de FLA's of auteursrechttransfers waarmee u heeft ingestemd
en u ervan te verzekeren dat u volledig begrijpt hoe deze beëindiging u raakt. Als u hier niet zeker
van bent dan kan u ons een e-mail sturen en zullen we ons best doen om u te helpen. Bekijk
alstublieft ook eerst onze <a href="/activities/ftf/faq-bacula.html">veelgestelde vragen</a> over dit
onderwerp.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="compliance">Overeenstemming</tag>
<tag key="gpl">GNU GPL</tag>
<tag key="legal">Juridisch</tag>
<tag key="licensing">Licenties</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>