Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/2015/news-20150401-02.nl.xhtml

35 lines
2.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-04-01">
<version>1</version>
<head>
<title>Oproep tot evaluatie: vragen over het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken</title>
</head>
<body>
<h1 id="aufruf-zur-auswertung-kleine-anfrage-zum-auswärtigen-amt">Oproep tot evaluatie: vragen over het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken</h1>
<p>De Groenen in de Duitse Bondsdag hebben vragen gesteld over het thema "<a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/041/1804127.pdf">Vrije Software in het (Duitse) Ministerie van Buitenlandse Zaken</a>" (pdf, Duits). De Bondsregering heeft deze vragen nu beantwoordt.</p>
<p>De FSFE heeft de remigratie van het (Duitse) Ministerie van Buitenlandse Zaken naar onvrije software al langer <a href="/news/2011/news-20110202-02.html">kritisch begeleidt</a>. Wij roepen nu alle geïnteresseerden op om het <a href="https://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2015/04/Antwort-BR-FOSS.pdf">antwoord van de Bondsregering</a> samen met ons <a href="https://public.pad.fsfe.org/p/Auswertung-Kleine-Anfrage-AA-2015-03">in het openbaar te evalueren</a>.</p>
<p><blockquote>"De voordelen die onvrije software blijkbaar heeft en die de redenen vormen
voor het terugkeren op de Vrije Softwarekoers van het (Duitse) Ministerie van Buitenlandse Zaken,
zijn blijkbaar niet gearriveerd", zegt Karsten Gerloff, voorzitter van de Free Software Foundation Europe. "De Bondsregering is ons een sluitende verklaring schuldig over de terugkeer naar een onvrij besturingssysteem binnen
het (Duitse) Ministerie van Buitenlandse Zaken."</blockquote></p>
<p>Meer achtergronden over de vragen vindt u in een
<a href="http://gruen-digital.de/2015/03/kleine-anfrage-an-die-bundesregierung-zur-foerderung-freier-software-2/">artikel</a>
van Konstantin von Notz, lid van de Duitse Bondsdag</p>
</body>
<tags>
<tag key="procurement">Inkoop</tag>
<tag key="public-administration">Overheid</tag>
<tag key="de">Duitsland</tag>
<tag key="de">Duits</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>