Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

53 lines
2.8KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2015-04-01">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Een voorzichtig welkom voor de nieuwe Vrije Softwarestrategie van de EC</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1 id="evaluating-the-ecs-new-open-source-stratgy">Een voorzichtig welkom voor de nieuwe Vrije Softwarestrategie van de EC</h1>
 9. <p>De Europese Commissie heeft een nieuwe <a href="http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/strategy/strategy_en.htm">versie</a> gepubliceerd van haar strategie voor het interne gebruik van Vrije Software. De strategie behandelt nu het tijdraam 2014-2017. FSFE heeft uitgebreid <a href="/activities/policy/eu/20141215.FSFE.EC_OSS_Strategy.en.html">input</a> geboden aan de Commissie tijdens het updateproces.</p>
 10. <p>Hoewel de strategie grofweg overeenkomt met die van de vorige versie, zijn er een aantal zichtbare verbeteringen:</p>
 11. <ul>
 12. <li><p>>Een meer vastbesloten houding naar Vrije Software. Dit is een minimum
 13. eis voor de strategie om tenminste enige impact te hebben op een
 14. omgeving die sterk door niet-vrije software wordt bepaald. De nieuwe
 15. strategie spreekt van het creëren van "een eerlijk speelveld" voor Vrije Software,
 16. en om het "actief en fair in overweging" te nemen.</p></li>
 17. <li><p>Een aanpak van Open Standaarden die verder gaat dan de verwaterde
 18. revisie van het Europees Interoperabiliteitsraamwerk: "de Commissie
 19. zal het gebruik promoten van producten met herkenbare,
 20. goed gedocumenteerde en bij voorkeur open technische specificaties die vrijelijk
 21. overgenomen, uitgevoerd en uitgebreid kunnen worden".</p></li>
 22. <li><p>Een streven om het gemakkelijker voor de ontwikkelaars van de Commissie te maken om deel te nemen aan
 23. externe Vrije Software-gemeenschappen.</p></li>
 24. </ul>
 25. <p><blockquote>"Dit document is in essentie een intentieverklaring door
 26. de Commissie," zegt FSFE's voorzitter Karsten Gerloff. "De
 27. Commissie zou veel kunnen doen om gebruik te maken van de voordelen die
 28. Vrije Software en Open Standaarden met zich meebrengen - bijvoorbeeld in de
 29. praktijk van de inkoop. Dat gezegd hebbende, vormt de nieuwe strategie een verandering ten goede en zijn we blij
 30. om te zien dat de Commissie in de juiste richting beweegt."</blockquote></p>
 31. <p>Cruciaal is dat de strategie wordt vergezeld door een actieplan dat erop gericht is om
 32. het in de praktijk te brengen, in tegenstelling tot eerdere versies. Het actieplan is
 33. echter niet publiek, dus is het niet mogelijk om de vooruitgang van de Commissie
 34. naar haar eigen doelen vast te stellen. FSFE hoopt dat de Commissie het actieplan
 35. uiteindelijk zal publiceren.</p>
 36. </body>
 37. <tags>
 38. <tag key="front-page"/>
 39. <tag key="europeancommission">Europese Commissie</tag>
 40. <tag key="strategy">Strategie</tag>
 41. <tag key="procurement">Inkoop</tag>
 42. <tag key="publicadministration">Overheid</tag>
 43. </tags>
 44. <translator>André Ockers</translator>
 45. </html>