Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

84 lines
3.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-03-25">
<version>1</version>
<head>
<title>Gezamenlijk statement: inclusiviteit en engagement maximaliseren door het
gebruik van Open Standaarden in de Europese Commissie</title>
</head>
<body>
<h1>Gezamenlijk statement: inclusiviteit en engagement maximaliseren door het
gebruik van Open Standaarden in de Europese Commissie</h1>
<p>Vandaag is het Document Vrijheidsdag, de internationale dag
om het bestaan van Open Standaarden te vieren en het bewustzijn erover te vergroten.
Bij deze gelegenheid zouden we willen stilstaan bij het belang voor publieke
instellingen in het algemeen, en voor de Europese Commissie in het bijzonder,
overwegende haar leiderschapsrol, van het gebruik van Open Standaarden in al
hun digitale communicatie en diensten.
</p>
<p><a href="/freesoftware/standards/def.html">Open
Standaarden</a> zijn formaten en protocollen die iedereen gratis en zonder
beperkingen kan gebruiken en waarvoor geen specifieke software van een bepaalde
verkoper is vereist. Zij zijn essentieel voor interoperabiliteit en keuzevrijheid gebaseerd
op de merites van verschillende softwaretoepassingen. Dit is met name belangrijk voor een publiek instituut als de
Europese Commissie omdat iedere EU-burger en ieder EU-bedrijf het recht zou moeten
hebben om met de overheid exclusief met Open Standaarden te kunnen communiceren en te kunnen handelen, en
niet gedwongen te moeten zijn om software van een bepaalde verkoper te installeren en te
gebruiken.
Daarom gebruiken we deze gelegenheid van Document Vrijheidsdag om onze
bezorgdheid te uiten over het onjuiste gebruik van standaarden in de context van
het inschrijven voor EU-programma's.
</p>
<p>
Op dit moment is het voor het inschrijven voor de meeste EU-programma's
vereist om PDF-formulieren in te vullen die elementen gebruiken die
alleen toegankelijk zijn in niet-vrije software van een bepaalde verkoper
(Adobe), software die op dit moment niet beschikbaar is op alle platvormen.
Dit is een probleem voor veel inschrijvers die daardoor geen keuze hebben of
helemaal van het inschrijfproces zijn buitengesloten. Het hoeft niet zo te gaan,
aangezien er een aantal efficiënte alternatieven bestaat, geheel gebaseerd op
Open Standaarden. In het algemeen zouden we tegen oplossingen willen
afraden die PDF op online formulieren gebruiken, en in plaats daarvan oplossingen
die gebaseerd zijn op Open Web Standaarden zoals HTML5 en XForms willen
aanraden. Met dit gezamenlijke statement roepen we de Europese Commissie op
om deze uitdaging op te pakken en zeker te stellen dat alle interactie met het
publiek geheel kan worden uitgevoerd met gebruik van Open Standaarden, waardoor
maximale inclusiviteit en keuzevrijheid voor alle Europese burgers zeker wordt gesteld.
</p>
<p>
Ondertekenaren:
</p>
<p>
Jean-Christophe Becquet,
Voorzitter,
April
</p>
<p>
Karsten Gerloff,
Voorzitter,
Free Software Foundation Europe (FSFE)
</p>
<p>
Andreas Krisch,
Voorzitter,
European Digital Rights (EDRi)
</p>
<p>
Graham Taylor,
CEO,
OpenForum Europe (OFE)
</p>
<p>
Peter Ganten,
Voorzitter van de raad,
Open Source Business Alliance (OSBA)
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="dfd">Document Vrijheidsdag</tag>
<tag key="openstandards">Open Standaarden</tag>
<tag key="policy"/>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>