Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

89 lines
2.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2015-03-16">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>
 6. En de winnaar van de verkiezing voor FSFE's Fellowshipzetel in de AV is Nicolas Dietrich </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. En de winnaar van de verkiezing voor FSFE's Fellowshipzetel in de AV is...
 11. </h1>
 12. <h2>Verkiezingsresultaten</h2>
 13. <p>
 14. … Nicolas Dietrich! De verkiezingsperiode voor de Fellowshipzetel in de AV is
 15. beëindigd op 13 maart 2015. FSFE is er trots op om drie uitstekende kandidaten
 16. te hebben gehad die deze keer een zetel wilden bemachtigen. Nicolas
 17. Dietrich is nu blij om de de AV Fellowshipzetel over te nemen van Heiki "Repentinus" Lõhmus.</p>
 18. <p>Met dank aan alle Fellows die deelnamen aan het hele proces en dit tot een
 19. waardevolle ervaring voor de Fellowship en de FSFE hebben gemaakt. We hadden deze
 20. keer een opkomst van 21,35%.</p>
 21. <p>Bekijk alstublieft <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2015">FSFE's wiki voor meer achtergrondinformatie over de kandidaten van 2015</a> en <a href="http://civs.cs.cornell.edu/cgi-bin/results.pl?id=E_d4ca93ba0bdf5b81">Condorcet Internet Voting Service voor gedetailleerde Fellowshipverkiezingsuitslagen</a>. </p>
 22. <h2>Details van het resultaat</h2>
 23. <table class="matrix">
 24. <thead>
 25. <tr>
 26. <th class="position"/>
 27. <th class="candidate"/>
 28. <th class="preference">1.</th>
 29. <th class="preference">2.</th>
 30. <th class="preference">3.</th>
 31. </tr>
 32. </thead>
 33. <tbody>
 34. <tr>
 35. <td>1.</td>
 36. <td>Nicolas Dietrich</td>
 37. <td>-</td>
 38. <td class="positive">141</td>
 39. <td class="positive">145</td>
 40. </tr>
 41. <tr>
 42. <td>2.</td>
 43. <td>Felix Stegerman</td>
 44. <td>121</td>
 45. <td class="positive">-</td>
 46. <td class="positive">137</td>
 47. </tr>
 48. <tr>
 49. <td>3.</td>
 50. <td>Max Mehl</td>
 51. <td>118</td>
 52. <td class="positive">126</td>
 53. <td class="positive">-</td>
 54. </tr>
 55. </tbody>
 56. </table>
 57. </body>
 58. <tags>
 59. <tag key="front-page">voorpagina</tag>
 60. <tag key="fellowship">Fellowship</tag>
 61. <tag key="ga">FSFE Algemene Vergadering</tag>
 62. </tags>
 63. <translator>André Ockers</translator>
 64. </html>
 65. <!--
 66. Local Variables: ***
 67. mode: xml ***
 68. End: ***
 69. -->