Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20150218-01.nl.xhtml 2.1KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2015-02-18">
 3. <head>
 4. <title>FSFE beantwoordt het EU-consult over patenten en standaarden</title>
 5. </head>
 6. <body class="press release">
 7. <h1>FSFE beantwoordt het EU-consult over patenten en standaarden</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Om op te komen voor een meer verlichte beleidsaanpak aangaande het managen van innovatie en kennis, heeft FSFE <a href="/activities/os/20150213.EC-patents-standards-consultation.FSFEresponse.pdf">een antwoord ingediend</a>
 9. [pdf] bij een EU-consult over patenten en standaarden. Dit is de
 10. nieuwste actie van FSFE in het kader van haar voortdurende werk voor het
 11. promoten van Open Standaarden.</p>
 12. <p>Het <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833">consult</a>
 13. wordt gehouden door het Directoraat-Generaal (van de Europese
 14. Commissie) voor de interne markt, industrie, ondernemerschap en SME's.
 15. Het vroeg om input uit het publiek over de interactie van standaarden en
 16. patenten. In haar antwoord legde FSFE de focus voornamelijk op de
 17. manier waardoor patenten op door computers uitgevoerde uitvindingen een
 18. negatief effect hebben op competitie en innovatie in de softwaremarkt.</p>
 19. <p>We hebben ook voor het voetlicht gebracht dat de zogenaamde
 20. "eerlijke, redelijke en niet-discrimerende" ("fair, reasonable and
 21. non-discriminatory" of FRAND) licentietermen in de praktijk ernstig
 22. discrimineren tegen Vrije Software-programma's. In veel segmenten van de
 23. softwaremarkt zijn deze programma's de meest significante competitie
 24. voor aanbod van niet-vrije aard. FSFE beveelt aan
 25. standaardiseringsorganisaties in plaats daarvan het succesvolle
 26. patentlicentiebeleid van W3C en andere lichamen aan, en om
 27. restrictievrije licenties voor standaard-essentiële patenten verplicht
 28. te stellen.</p>
 29. </body>
 30. <sidebar news="Patents">
 31. </sidebar>
 32. <tags>
 33. <tag content="voorpagina">front-page</tag>
 34. <tag content="Patenten">patents</tag>
 35. <tag content="OpenStandaarden">OpenStandards</tag>
 36. <tag content="Beleid">Policy</tag>
 37. <tag content="EuropeseCommissie">EuropeanCommission</tag>
 38. </tags>
 39. <translator>André Ockers</translator>
 40. </html>