Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

49 lines
2.1KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2015-02-18">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>FSFE beantwoordt het EU-consult over patenten en standaarden</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>FSFE beantwoordt het EU-consult over patenten en standaarden</h1>
 9. <p>Om op te komen voor een meer verlichte beleidsaanpak aangaande het managen van innovatie en kennis, heeft FSFE <a href="/activities/os/20150213.EC-patents-standards-consultation.FSFEresponse.pdf">een antwoord ingediend</a>
 10. [pdf] bij een EU-consult over patenten en standaarden. Dit is de
 11. nieuwste actie van FSFE in het kader van haar voortdurende werk voor het
 12. promoten van Open Standaarden.</p>
 13. <p>Het <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833">consult</a>
 14. wordt gehouden door het Directoraat-Generaal (van de Europese
 15. Commissie) voor de interne markt, industrie, ondernemerschap en SME's.
 16. Het vroeg om input uit het publiek over de interactie van standaarden en
 17. patenten. In haar antwoord legde FSFE de focus voornamelijk op de
 18. manier waardoor patenten op door computers uitgevoerde uitvindingen een
 19. negatief effect hebben op competitie en innovatie in de softwaremarkt.</p>
 20. <p>We hebben ook voor het voetlicht gebracht dat de zogenaamde
 21. "eerlijke, redelijke en niet-discrimerende" ("fair, reasonable and
 22. non-discriminatory" of FRAND) licentietermen in de praktijk ernstig
 23. discrimineren tegen Vrije Software-programma's. In veel segmenten van de
 24. softwaremarkt zijn deze programma's de meest significante competitie
 25. voor aanbod van niet-vrije aard. FSFE beveelt aan
 26. standaardiseringsorganisaties in plaats daarvan het succesvolle
 27. patentlicentiebeleid van W3C en andere lichamen aan, en om
 28. restrictievrije licenties voor standaard-essentiële patenten verplicht
 29. te stellen.</p>
 30. </body>
 31. <sidebar>
 32. </sidebar>
 33. <tags>
 34. <tag key="front-page">voorpagina</tag>
 35. <tag key="patents">Patenten</tag>
 36. <tag key="openstandards">OpenStandaarden</tag>
 37. <tag key="policy">Beleid</tag>
 38. <tag key="europeancommission">EuropeseCommissie</tag>
 39. </tags>
 40. <translator>André Ockers</translator>
 41. </html>