Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

36 lines
2.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2014-12-18">
<version>1</version>
<head>
<title>Gëzuar Ditëlindjen April!</title>
</head>
<body>
<h1>Gëzuar Ditëlindjen April!</h1>
<p><a href="//april.org">April</a>, shoqata pararojë në Francë në mbrojtje të Software-it të Lirë, u themeluar 18 vjet më parë.<br />April lindi më dhjetor të 1996-s nga studentë të një universiteti në Paris, si një shoqatë jofitimprurëse për nxitjen dhe përhapjen e Software-it të Lirë në veprimtaritë kërkimore në informatikë.</p>
<blockquote>
<p>“Nga FSFE-ja, i urojmë April-it një ditëlindje të lumtur, dhe përgëzojmë këdo që punon me ta për arritjet e shumta të shoqatës,” thotë presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff. “Këmbëngulja e April-it, përvoja dhe profesionalizmi i tyre e bën shoqatën e tyre të ndritur dhe të rëndësishme në botën e Software-it të Lirë.”</p>
</blockquote>
<p>Në pranverën e 2014-s, vullnetarë të FSFE-së në krejt Europën kontribuan në fushatën e April-it <a href="http://freesoftwarepact.eu">Pakt mbi Software-in e Lirë</a>, duke furnizuar për platformën përkthime në disa gjuhë dhe duke bindur mjaft nga kandidatët në zgjedhjet e Parlamentit Europian të nënshkruajnë paktin.</p>
<blockquote>
<p>“Përkushtimi i April-it për përhapjen e idealeve të Software-it të Lirë në publikun e përgjithshëm, dhe shtimi i ndërgjegjësimit mbi përfitimet afatgjata për shoqërinë, janë një shenjë shprese, dhe na motivojnë krejt ne për të vazhduar punën tonë për një shoqëri të lirë,” shprehet Hugo Roy, bashkërenduesi i FSFE-së për Francën (dhe anëtar i April-it gjithashtu).</p>
</blockquote>
</body>
<sidebar>
<h3>Kontakt</h3>
<ul>
<li><a href="/fr/">FSFE France</a></li>
</ul>
<h3>Shihni gjithashtu</h3>
<ul>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/gollo/2014/12/20/happy-birthday-april/">Urimet e vullnetarëve vjenezë të FSFE-së për April-in</a></li>
</ul>
</sidebar>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="fr">Francë</tag>
<tag key="fr"/>
</tags>
</html>