Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

37 lines
2.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2014-12-18">
<version>1</version>
<head>
<title>Van harte gefeliciteerd, April!</title>
</head>
<body>
<h1>Van harte gefeliciteerd, April!</h1>
<p><a href="//april.org">April</a>, in Frankrijk de leidende organisatie die opkomt voor Vrije Software, is vandaag 18 jaar geleden opgericht.<br/>April is in december 1996 opgezet door studenten op een universiteit in Parijs als groep zonder winstoogmerk om Vrije Software te promoten in wetenschappelijk computeronderzoek.</p>
<blockquote>
<p>“Wij van de FSFE wensen April een heel fijne verjaardag en feliciteren iedereen die met hen werkt aan dat wat de organisatie bereikt", zegt FSFE's voorzitter Karsten Gerloff. "Het doorzettingsvermogen van April, hun ervaring en hun professionalisme maken hen tot een fantastische en belangrijke organisatie in de Vrije Softwarewereld".</p>
</blockquote>
<p>In het voorjaar van 2014 hebben vrijwilligers van FSFE uit heel Europa bijgedragen aan de <a href="http://freesoftwarepact.eu">Vrije Software Pact</a>-campagne van April, hebben het platform voorzien van vertalingen in verschillende talen en hebben veel kandidaten voor de verkiezingen van het Europees Parlement overtuigd om het pact te ondertekenen.</p>
<blockquote>
<p>“De toewijding van April aan het verspreiden van Vrije Software-idealen naar het algemeen publiek, en het verhogen van het bewustzijn over haar duurzame voordelen voor de samenleving, is een signaal van hoop, en motiveert ons allen om verder te werken aan een vrije samenleving", zegt Hugo Roy, coördinator van FSFE voor Frankrijk (en zelf lid van April).</p>
</blockquote>
</body>
<sidebar>
<h3>Contact</h3>
<ul>
<li>
<a href="/fr/">FSFE Frankrijk</a>
</li>
</ul>
<h3>Zie ook</h3>
<ul>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/gollo/2014/12/20/happy-birthday-april/">Vrijwilligers van FSFE Wenen feliciteren April</a>
</li>
</ul>
</sidebar>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="fr">Frankrijk</tag>
<tag key="fr">fr</tag>
</tags>
</html>