Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

30 lines
2.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2014-05-28">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE: 33 supporters van het Vrije Software Pact gekozen in het Europees Parlement</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE: 33 supporters van het Vrije Software Pact gekozen in het Europees Parlement</h1>
<p>
De Europese verkiezingen hebben 33 supporters van Vrije Software in het Europees Parlement opgeleverd. Kandidaten uit het hele politieke spectrum hebben het <a href="http://freesoftwarepact.eu/">Vrije Software Pact ("Free Software Pact")</a> ondertekend en beloofd om in hun tijd in het Parlement Vrije Software en open standaarden te steunen.</p>
<p>"We feliciteren de kersverse leden van het Europees Parlement met hun verkiezing en willen iedereen bedanken die het Vrije Software Pact hebben ondertekend", zegt Karsten Gerloff, President van de Free Software Foundation Europe. "Europa verdient meer software-vrijheid. We vertrouwen erop dat deze leden van het Europees Parlement zich ervan zullen verzekeren dat Europeanen de computers die zij gebruiken volledig kunnen controleren. De FSFE ondersteunt hen van harte bij deze belangrijke inspanning".
</p>
<p>De Vrije Software Pact-campagne wordt gevoerd door <a href="http://april.org">April</a> en wordt gesteund door de FSFE en andere Vrije Software-organisaties. Kandidaten die het pact hebben ondertekend hebben hun steun verklaard voor Vrije Software en open standaarden in politiek, recht en openbaar bestuur. Vrije Software-activisten uit heel Europa hebben 162 handtekeningen van kandidaten uit het hele politieke spectrum in 16 landen opgehaald. Frankrijk is het Europese land met het grootste aantal gekozen ondertekenaars, gevolgd door Duitsland en Nederland.
</p>
<p>Erik Albers, Outreach Coördinator van de FSFE, zegt: "Doe alstublieft met ons mee in het doorgaan met het opkomen voor software-vrijheid in het Parlement. Neem contact op met uw lid van het Europees Parlement en haal haar of hem over om het Vrije Software Pact te tekenen! Europa heeft hun steun nodig als het gaat om Vrije Software en open standaarden."
</p>
<p>
Meer informatie:
<ul><li><a href="http://www.april.org/free-software-pact-162-signataires-dans-16-pays-17-signataires-francais-elus">Persbericht van April over de resultaten van het Vrije Software Pact in Frankrijk</a></li><li><a href="http://freesoftwarepact.eu/europarl2014/">Lijst van alle ondertekenaars van het Vrije Software Pact</a></li></ul>
</p>
</body>
<sidebar>
</sidebar>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="european-parliament">European Parliament</tag>
<tag key="fspact">Free Software Pact</tag>
<tag key="european-union"/>
</tags>
</html>