Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20140506-01.sq.xhtml 3.3KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2014-05-06">
 3. <head>
 4. <title>Letër e Hapur Komisionit Europian: Stop DRM-së në HTML5</title>
 5. </head>
 6. <body class="press release">
 7. <h1>Letër e Hapur Komisionit Europian: Stop DRM-së në HTML5</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Sot, në <a href="http://dayagainstdrm.org/">"Ditën
 9. kundër DRM-së"</a>, Free Software Foundation Europe-a (FSFE) i ka dërguar <a
 10. href="/activities/drm/open-letter-ec-drm-html.html">një letër të hapur
 11. Komisionit Europian, në të cilën i kërkohet KE-së të parandalojë
 12. integrimin e teknologjisë së Administrimit Dixhital të Kufizimeve
 13. (DRM) në standardin HTML5</a>.</p>
 14. <p>FSFE-ja është e shqetësuar nga përpjekjet që po bëhen në
 15. World Wide Web Consortium (W3C) për nxitjen e integrimit të
 16. teknologjisë së Administrimit Dixhital të Kufizimeve (DRM) në
 17. shfletuesit web. W3C kujdeset për mjaft nga standardet kyçe mbi
 18. të cilat bazohet World Wide Web-i.</p>
 19. <p>
 20. Një grup pune i W3C-së është duke standardizuar një "Encrypted Media
 21. Extension" (EME), i cili do t’u lejojë kompanive të shtojnë kollaj
 22. "Content Decryption Modules" (CDM) jo të lirë, përmes funksioneve
 23. DRM, duke u hequr kështu përdoruesve kontrollin mbi kompjuterat e tyre.
 24. Shumica e teknologjive DRM vendosin mbi përdoruesin kufizime që shkojnë
 25. shumë më tej se sa lejojnë të drejtat e kopjimit dhe të drejtat e
 26. konsumatorit.
 27. </p>
 28. <blockquote><p>"Integrimi i lehtësive DRM në HTML5 është në kundërvënie
 29. me gjithçka që e ka bërë Internetin dhe World Wide Web-in të suksesshëm,"
 30. thotë presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff. "Është drejtpërdrejt në
 31. kundërshtim me interesat e shumicës së përdoruesve të Internetit kudo."</p></blockquote>
 32. <p>Inspektimi i moduleve DRM do të jetë i vështirë, dhe i paligjshëm.
 33. Kodi i burimit për to do të mbahet fort, e fshehtë e kompanisë që
 34. ofron modulin. Kryerja e një inspektimi dhe raportimi i të metave
 35. të sigurisë do të ishte gjithashtu i paligjshëm në shumë vende që kanë
 36. adoptuar ligjet e ashtuquajtura të "anti-anashkalimit". Njoftimi i
 37. një problemi sigurie te një modul DRM do ta ekspozonte njoftuesin
 38. përballë rrezikut të padive ligjore nga prodhuesit e atij moduli. </p>
 39. <p>FSFE-ja i kërkon Komisionit Europian:</p>
 40. <ul>
 41. <li>Të angazhohet me W3C-në dhe të sigurojë që organizmi t’i marrë
 42. në shqyrtim këto shqetësime, teksa vendos për adoptimin e Encrypted
 43. Media Extension (EME).</li>
 44. <li>Të zotohet se nuk do të ta përdorë Encrypted Media Extension
 45. në infrastrukturën e vet, edhe sikur EME të standardizoheshin nga.
 46. </li>
 47. <li>Të mbrojë nga ndjekja penale njerëzit dhe kompanitë që kryejnë
 48. retroinxhinierim të teknologjisë DRM dhe njoftojnë cenueshmeri.</li>
 49. </ul>
 50. </body>
 51. <sidebar news="free software, security, DRM, Open Standards">
 52. </sidebar>
 53. <tags>
 54. <tag>front-page</tag>
 55. <tag content="Administrim Dixhital Kufizimesh">DRM</tag>
 56. <tag>W3C</tag>
 57. <tag content="Letër e Hapur">OpenLetter</tag>
 58. <tag content="Politika">Policy</tag>
 59. </tags>
 60. </html>