Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

58 lines
3.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2014-05-06">
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Open Brief aan de Europese Commissie: Stop DRM in HTML5</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Open Brief aan de Europese Commissie: Stop DRM in HTML5</h1>
 9. <p>Free Software Foundation Europe (FSFE) heeft vandaag, op de <a href="http://dayagainstdrm.org/">"Dag
 10. tegen DRM"</a>, <a href="/activities/drm/open-letter-ec-drm-html.html">een open brief aan de Europese
 11. Commissie gestuurd waarin zij haar vraagt om te voorkomen dat Digital Restricitons Management-technologie
 12. sterk geïntegreerd wordt in de HTML5-standaard</a>.</p>
 13. <p>FSFE is bezorgd over inspanningen die op dit moment plaatsvinden op het World Wide
 14. Web Consortium (W3C), om de integratie van Digital Restriction Management (DRM)-technologie
 15. in webbrowsers te bevorderen. Het W3C overziet veel van de belangrijkste standaarden waarop het
 16. Wereldwijde Web is gebaseerd.
 17. </p>
 18. <p>Een W3C-werkgroep is op dit moment een "Encrypted Media Extension" (EME) aan het
 19. standaardiseren, die bedrijven toestaat om eenvoudig niet-vrije "Content Decryption Modules"
 20. (CDM) met DRM-functionaliteit in te pluggen, die de controle van gebruikers over hun eigen
 21. computers afpakt. De meeste DRM-technologieën leggen beperkingen aan gebruikers op die
 22. veel verder gaan dan wat copyright en consumentenrechten toestaan.
 23. </p>
 24. <blockquote>
 25. <p>"Het integreren van DRM-faciliteiten in HTML5 is de antithese van
 26. alles dat het Internet en het Wereldwijde Web succesvol hebben gemaakt", zegt
 27. FSFE-Voorzitter Karsten Gerloff. "Het is volstrekt tegengesteld aan de belangen van de
 28. grote meerderheid van internetgebruikers overal."</p>
 29. </blockquote>
 30. <p>Het auditen van de DRM-modules zal zowel moeilijk als illegaal zijn. Hun broncode
 31. zal een goedbewaard geheim zijn van het bedrijf dat de module verspreidt. Het houden van
 32. een audit en het rapporteren van veiligheidslekken zou ook illegaal zijn in veel landen die de
 33. zogenoemde "anti-circumvention"-wetten hebben aangenomen. Het rapporteren van een
 34. veiligheidsprobleem in de DRM-module zou voor de rapporteur het risico van rechtszaken
 35. van de makers van die module met zich meebrengen.
 36. </p>
 37. <p>FSFE vraagt aan de Europese Commissie om:</p>
 38. <ul>
 39. <li>Zich bezig te houden met de W3C en om te verzekeren dat de organisatie deze
 40. uitdagingen meeneemt als zij besluit over het aannemen van de Encrypted
 41. Media Extension (EME).</li>
 42. <li>Te beloven om geen gebruik te maken van de Encrypted Media Extension in
 43. haar eigen infrastructuur, zelfs als EME door het W3C zou worden gestandaardiseerd.</li>
 44. <li>Mensen en bedrijven die terugwaarts DRM-technologie onderzoeken en zwakheden
 45. rapporteren te beschermen tegen vervolging.</li>
 46. </ul>
 47. </body>
 48. <sidebar>
 49. </sidebar>
 50. <tags>
 51. <tag key="front-page">voorpagina</tag>
 52. <tag key="drm">DRM</tag>
 53. <tag key="w3c">W3C</tag>
 54. <tag key="openletter"/>
 55. <tag key="policy"/>
 56. </tags>
 57. </html>