Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

35 lines
2.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2014-04-24">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE verwelkomt initiatief uit de industrie om essentiële Vrije Software-projecten te financieren</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE verwelkomt initiatief uit de industrie om essentiële Vrije Software-projecten te financieren</h1>
<p>Vandaag heeft de Linux Foundation het "Core Infrastructure Initiative" <a href="http://www.linuxfoundation.org/news-media/announcements/2014/04/amazon-web-services-cisco-dell-facebook-fujitsu-google-ibm-intel">bekend gemaakt</a> dat Vrije Software-projecten die essentieel zijn voor de veiligheid van internetgebruikers gaat financieren en ondersteunen. Het eerste project dat financiering ontvangt is OpenSSL, dat wordt gebruikt voor veilig transport van data door miljoenen websites. FSFE verwelkomt dit initiatief.</p>
<blockquote><p>"Vrije Software is de fundering waarop de technologiebedrijven van vandaag zijn gebouwd", zegt Karsten Gerloff, Voorzitter van de Free Software Foundation Europe. "Het is goed om te zien dat deze bedrijven bijdragen aan het verbeteren van de software waar zij, en hun gebruikers, van afhankelijk zijn voor hun veiligheid".</p></blockquote>
<p>De crisis die te maken heeft met de recente <a href="http://heartbleed.com/">"Heartbleed"</a>-bug in het OpenSSL-programma heeft het duidelijk gemaakt dat sommige veelgebruikte Vrije Software-projecten niet de ondersteuning ontvingen die in proportie was met hun belang. Het Core Infrastructure Initiative is een welkome stap om dit te veranderen.
</p>
<blockquote><p>"Technologiebedrijven zouden er verstandig aan doen om deze Vrije Software-projecten te behandelen als belangrijke leveranciers", zegt Gerloff. "Dit initiatief brengt een van de geweldige dingen over Vrije Software aan het voetlicht: het helpt de particuliere belangen van een beperkt aantal actoren in overeenstemming te brengen met het publieke belang".</p></blockquote>
<p>Naast OpenSSL zouden een aantal andere Vrije Software-projecten die essentieel zijn voor alledaagse veiligheid van internetgebruikers en -bedrijven hun voordeel kunnen doen met betere ondersteuning. De FSFE hoopt dat het Core Infrastructure Initiative een bijdrage op de lange termijn zal leveren aan het verbeteren van software die projecten zoals GnuPG bieden aan het publiek.
</p>
</body>
<sidebar>
</sidebar>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="security">Veiligheid</tag>
<tag key="privacy">Privacy</tag>
<tag key="funding">financiering</tag>
</tags>
</html>