Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

67 lines
5.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2014-03-28">
<version>1</version>
<head>
<title>CCC-ja dhe FSFE-ja: Agjencia Federale Gjermane e Rrjeteve duhet të përmirësohet</title>
</head>
<body>
<h1>CCC-ja dhe FSFE-ja: Agjencia Federale Gjermane e Rrjeteve duhet të përmirësohet</h1>
<p>
Pas disa bisedash publike dhe debatesh politike, Agjencia Federale Gjermane e Rrjeteve (BNetzA) paraqiti një grup <a href="/news/2014/files/140221-TKTransparenzV-Entwurf_PDF.pdf">propozimesh rregullatore (në Gjermanisht)</a>
që do të duhej të eliminonin përdorimin e detyruar të rrugëzuesve të veçantë dhe të përmirësonin për përdoruesit transparencën e shoqërive të telekomunikacionit. Rrugëzuesit e detyruar e lidhin klientin pas një pajisjeje të dhënë nga ISP-ja. Free Software Foundation
Europe-a (FSFE), <a href="http://www.ccc.de">Chaos Computer Club-i (CCC)</a>, si dhe drejtuesit e projektit
<a href="http://www.ipfire.org">IPFire</a> dhe <a href="http://openwrt.org">OpenWrt</a>, si edhe ekspertë të tjerë,
i shqyrtuan këto rregulla dhe dhanë <a href="/news/2014/files/Stellungnahme-TKTransparenzV-FSFE.pdf">komentet për BNetzA-n (German)</a></p>
<p>
Idetë e BNetzA-së, përgjegjëse për ruajtjen dhe nxitjen e konkurrencës në tregun e rrjeteve, janë të mirëpritura në parim. Një ISP-je do t’i duhet të mbledhë të dhëna themelore, të tilla si funksionet teknike për shembull, në një regjistër të dhënash dhe përdoruesit e zakonshëm mund të kërkojnë të dhënat për hyrjen në pajisje. Kjo do të duhej të eliminonte përdorimin e detyruar të një rrugëzuesi të veçantë.
</p>
<p>
Por nuk është e qartë pse BNetzA-ja dëshiron t’ia lërë përdoruesit peshën e kërkesës së të dhënave të hyrjes, në vend që këto të dhëna të regjistrohen te regjistri i propozuar. Madje edhe koalicioni i madh (një koalicion mes partive politike CDU/CSU dhe SPD)
<a href="/news/2013/news-20131211-01.html#1">pat kërkuar qartazi ndryshe në marrëveshjen e vet të koalicionit</a>. Me këtë rrugë, përdoruesit e zakonshëm do të kishin në zotërim kredencialet e nevojshme për të përdorur një rrugëzues alternativ, pa e kërkuar shprehimisht.
</p>
<blockquote><p>
"Nëse pesha për kërkimin e këtyre të dhënave lihet mbi përdoruesit, BNetzA-ja zor ta ketë aftësinë të kontrollojë se sa dashamirëse do të jenë ISP-të në dhënien e tyre. Në këtë mënyrë vonesat dhe mohimet do të vazhdojnë, të nxitura nga shembuj individualë jo-frymëzues. Përdoruesit do të kenë edhe më tepër ndërlikime se më parë", thotë Matthias Kirschner, zëvendëspresident i FSFE-së. "Për këtë qëllim, kredencialet për hyrje duhet të jenë të njohura për klientët, për të gjitha shërbimet që mund të përdoren, pa u dashur të kërkohen, që në fillim të kontratës, ashtu siç e kërkonte madje edhe koalicioni qeveritar."</p></blockquote>
<p>
Ndaj, te propozimet duhen shtuar fraza pa dykuptimësi, që ISP-të të mos munden të gjejnë rrugëdalje. Për shembull, protokollet e përdorur nga pajisja duhet të jenë të njohur, për ndërkëmbyeshmëri të plotë.
</p>
<blockquote><p>"Pa i kërkuar ISP-së që të furnizojë të dhëna hyrjeje dhe të jetë transparente lidhur me shërbimet dhe protokollet,
rrugëzuesit e ISP-së do të ishin prapëseprapë, de facto, të detyrueshëm. Frazat e errëta dhe domosdoshmëria e kërkimit të të dhënave do t’i shndërrojnë klientët në lutës," thotë Frank Rieger, zëdhënës i CCC-së.</p></blockquote>
<p>
Madje edhe përkufizimi i një pike fundore rrjeti nuk është i përkufizuar mirë, edhe pse pati një seancë dëgjimore të thirrur posaçërisht për këtë qëllim, në të cilën FSFE-ja bëri një deklaratë.
</p>
<p>
Më tej, në procesin e testimit, të cilin ISP-të do të duhej të ofronin në të ardhmen, ka nevojë për përmirësim. Sipas planeve të BNetzA-së, do të duhet që mekanizimi dhe hollësitë e testimit t’u jepen vetëm autoriteteve, dhe jo klientëve individualë. Kjo gjë artificiale kufizon transparencën që synohet, dhe pengon që procesi të vlerësohet përdoruesit dhe specialistët e pavarur.
</p>
<p>
Rregullat mund ta plotësojë qëllimin e tyre vetëm nëse BNetzA-ja e përmirëson metodën e vlerësimit të rrugëzuesve të detyruar dhe transparencës. Vetëm atëherë do të plotësohen kërkesat e marrëveshjesh së koalicionit. Çfarëdo gjëje tjetër vetëm se do të hapte më tepër rrugëdalje për kompanitë, përmes të cilave klientët do të shtrëngoheshin dhe diskriminoheshin më tepër.</p>
</body>
<sidebar>
<h2>Më tepër mbi Rrugëzuesit e Detyruar</h2>
<ul>
<li><a href="/news/2014/files/Stellungnahme-TKTransparenzV-FSFE.pdf">Deklaratë për BNetzA-në, 27.03.2014 (Gjermanisht)</a></li>
<li><a href="/news/2013/news-20131104-02.html">"Rrugëzuesit e Detyruar Janë Në Dëm të Përdoruesve" (Gjermanisht)</a></li>
<li><a href="/news/2013/files/Stellungnahme_Schnittstellen_398_-_FSFE.pdf">Deklaratë për BNetzA-në, Fall 2013 (Gjermanisht)</a></li>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/mk/routerzwang-fsfes-schreiben-zur-konsultation-der-bundesnetzagentur/">Shënimi Paraprak i Konsultimit (Gjermanisht)</a></li>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/mk/status-of-compulsory-routers-in-germany/">Gjendja me Rrugëzuesit e Detyrueshëm në Gjermani, vjeshtë 2013</a></li>
<li><a href="http://blog.mehl.mx/2014/why-free-choice-of-routers-is-an-unnegotiable-must/">Pse Zgjedhja e Lirë e Rrugëzuesit është një domosdoshmëri e padiskutueshme</a></li>
</ul>
</sidebar>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="policy">Politika</tag>
</tags>
</html>