Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

50 lines
1.8KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2014-03-14">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Krijohet Rrjeti Ligjor Aziatik</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Krijohet Rrjeti Ligjor Aziatik</h1>
 9. <p>
 10. Free Software Foundation Europe-a (FSFE), Open Invention Network-u (OIN),
 11. dhe The Linux Foundation njoftuan sot për krijimin e Rrjetit Ligjor
 12. Aziatik. Krijohet Rrjeti Ligjor Aziatik u themelua për të patur një
 13. forum drejtues për përhapjen e dijeve dhe praktikave më të mira që
 14. prekin çështjet ligjore të Software-it të Lirë, veçanërisht ato
 15. që lidhen me lojëtarët e tregut në Azi.
 16. </p>
 17. <p>
 18. Konferenca inauguruese e Rrjetit Ligjor Aziatik po zhvillohet sot, më
 19. 14 mars, 2014. Kjo veprimtari, Praktikë Mbi Anën Ligjore dhe Licencimin
 20. në Azi - pjesëmarrje vetëm me ftesa - përbën për pjesëmarrësit një rast
 21. të rëndësishëm për t’u njohur dhe diskutuar të ardhmen e tregut të
 22. Software-it të Lirë në Azi, nga këndvështrimi ligjor. Praktika përmban
 23. fjalë dhe diskutime me avokatë dhe ekspertë të përzgjedhur, që merren me
 24. GNU/Linux-in dhe Software-in e Lirë, përfshi Karsten Gerloff (FSFE),
 25. Keith Bergelt (OIN), Linda Biel (AST), dhe Xinzhu Zhang (Global Economics Group).
 26. </p>
 27. <p>
 28. Rrjeti Ligjor Aziatik plotëson
 29. <a href="/activities/ln/ln.html">Rrjetin Ligjor</a> global,
 30. përmes të cilit FSFE-ja ofron një bashkëbisedim të pandërprerë
 31. mes ekspertëve më të mirë ligjorë në botë mbi Software-in e Lirë,
 32. që prej 2006-s.
 33. </p>
 34. </body>
 35. <sidebar>
 36. <h3>Kontakt</h3>
 37. <ul>
 38. <li><a href="/about/team/gerloff.en.html">Karsten Gerloff</a></li>
 39. </ul>
 40. </sidebar>
 41. <tags>
 42. <tag key="front-page"/>
 43. <tag key="legal">ligjore</tag>
 44. <tag key="patents">patenta</tag>
 45. </tags>
 46. </html>