Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

74 lines
2.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2014-02-11">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Tre gjëra për të bërë në Ditën Kur U Kundërpërgjigjëm</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Tre gjëra për të bërë në Ditën Kur U Kundërpërgjigjëm</h1>
 9. <p>
 10. Kjo e martë është <a href="https://thedaywefightback.org/">ditë kur ne
 11. i kundërpërgjigjemi</a> survejimit në masë, dhe këtu në FSFE jemi krenarë
 12. që jemi pjesë e ndeshjes.</p>
 13. <p>Survejimi në masë është problem tejet i madh. Qeveritë ju spiunojnë,
 14. duke dëmtuar kështu vetë indin e demokracisë. Korporatat ju kërkojnë
 15. të shisni privatësinë tuaj për shumë pak leverdi, pak a shumë me po atë
 16. efekt si në rastin e qeverive.</p>
 17. <p>Survejimi në masë është problem edhe i vështirë për
 18. t’u zgjidhur. Në thelb, përpjekjet shkojnë ndesh me një frikë
 19. shumë njerëzore nga rreziqe të fshehtë diku në të errët.
 20. Na është thënë se survejimi do të na mbrojë prej tyre.</p>
 21. <p>Puna jonë është ta bëjmë këdo të kuptojë që survejimi jo vetëm
 22. që nuk na mbron. Ai e përkeqëson gjendjen për këdo, parë kjo shtrirë
 23. në kohë. E vështirë, por diku duhet ta fillojmë.</p>
 24. <p>Ndaj ja disa këshilla të përunjura për hapa të vegjël që mund
 25. të ndërmerrni për të siguruar një të ardhme demokratike për shoqëritë
 26. tona:</p>
 27. <ol>
 28. <li>Bëjeni shfletimin në web më të sigurt, duke instaluar
 29. zgjerimin <a href="https://www.eff.org/https-everywhere">HTTPS
 30. Everywhere</a> në shfletuesin tuaj. Kjo do ta bëjë shumë më të
 31. vështirë për përgjuesit të kapin lidhjen tuaj me sajte të cilët
 32. hapni, dhe do të ndihmojë në mbrojtjen e të dhënave që dërgoni
 33. në ta.</li>
 34. <li>Prodhoni një kyç GPG, dhe filloni ta përdorni për fshehtëzim
 35. të dhënash, veçanërisht email-in tuaj. (Për këtë ka <a href="https://duckduckgo.com/?q=gnupg+introduction">ndihmë</a>
 36. në web.)</li>
 37. <li>Shkruajini njërin ose disave përfaqësuesve tuaj politikë. Shpjegojuni
 38. se jeni vërtet i shqetësuar lidhur me survejimin në masë, dhe kërkojuni
 39. të ndihmojnë që t’i jepet fund kësaj praktike. Jini i sjellshëm,
 40. shkruajuni shkurt dhe qartë.</li>
 41. </ol>
 42. <p>E shihni, nuk qe dhe aq e zorshme. Jo vetëm që shtuat pakëz
 43. siguri më tepër për veten, ndihmuat të tjerë të përmirësojnë
 44. privatësinë e tyre, dhe keni kontribuar për nxitje ndryshimesh
 45. politike. Ju faleminderit!</p>
 46. <p>Ja edhe një gjë e katërt që mund të bëni: Përkrahni FSFE-në
 47. duke <a href="/fellowship/">u bërë Anëtar Shok</a>.
 48. FSFE-ja i është përkushtuar punës për lirinë në shoqërinë dixhitale.
 49. Na duhet ndihma juaj që të sigurojmë zhvillimin e kësaj beteje në
 50. vitet e ardhshme.</p>
 51. </body>
 52. <sidebar>
 53. </sidebar>
 54. <tags>
 55. <tag key="front-page"/>
 56. <tag key="privacy">Privatësi</tag>
 57. <tag key="encryption">Fshehtëzim</tag>
 58. </tags>
 59. </html>