Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

69 lines
4.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-07-12">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Rrjedhje e re informacioni nga Snowden: Depozitimi i të dhënave tuaja te Microsoft-i është veprim i pakujdesshëm</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Rrjedhje e re informacioni nga Snowden: Depozitimi i të dhënave tuaja te Microsoft-i është veprim i pakujdesshëm</h1>
 9. <p>Në një <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/11/microsoft-nsa-collaboration-user-data/">artikull
 10. të botuar sot, The Guardian</a> përshkruan se si Microsoft-i po
 11. bashkëpunon aktivisht me NSA-në. Sipas artikullit, Microsoft-i
 12. po e furnizon NSA-në me akses të gjerë te komunikimet e cilitdo
 13. që përdor shërbimet e kompanisë:</p>
 14. <ul>
 15. <li>Microsoft-i i jep NSA-së hyrje te email-et e fshehtëzuar në Hotmail, Live.com dhe Outlook.com, si dhe te mesazhe fjalosjeje në web.</li>
 16. <li>Microsoft-i i jep NSA-së hyrje të lehtë në shërbimin e vet të depozitimeve, SkyDrive, me 250 milionë përdorues në gjithë botën deri më sot.</li>
 17. <li>Microsoft-i ia bën të mundur NSA-së të monitorojë thirrje audio dhe video në shërbimin Skype, të cilin e bleu më 2011-n.</li>
 18. </ul>
 19. <blockquote>
 20. <p>"Kjo e bën të qartë që t’i zësh besë Microsoft-it për
 21. të dhënat kritike të kompanisë suaj është fill moskokëçarje," thotë
 22. Karsten Gerloff, president i Free Software Foundation Europe. "Si
 23. në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat, ata që përgjigjen për
 24. sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave lypset urgjentisht të hidhen në
 25. veprim për të mbrojtur organizmat, klientët dhe blerësit e tyre."</p>
 26. </blockquote>
 27. <p>Edhe pse është e vështirë ose e pamundur t’i shpëtosh survejimit,
 28. ka mënyra për të minimizuar rrezikun që të dhëna me spec, të tilla si
 29. të dhëna konfidenciale produktesh apo kartela pacientësh, të kapen nga
 30. një palë e tretë. Zgjidhjet Software i Lirë për <em>groupware</em>,
 31. produkte zyre dhe sisteme operativë janë tërësisht të inspektueshme,
 32. dhe shpesh me sigurinë e të dhënave një përparësi. Fshehtëzimi skaj-më-skaj
 33. me produkte Software të Lirë, të tillë si <a href="http://gnupg.org">GnuPG</a> dhe <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Off-the-Record_Messaging">
 34. shkëmbim mesazhesh <em>off-the-record</em> (OTR)</a> i mbron të dhënat
 35. gjatë transitit. Produktet që ofrojnë komunikime audio, video dhe fjalosje
 36. të sigurt, të tillë si <a href="https://jitsi.org/">Jitsi</a>, janë të suksesshëm në zëvendësimin
 37. e Skype-it.</p>
 38. <blockquote>
 39. <p>"Këshillojmë kompanitë dhe krejt organizmat e tjera që
 40. dëshirojnë të mbrojnë të dhënat e tyre të përdorin zgjidhje Software
 41. i Lirë, t’i depozitojnë të dhënat brenda vetes, kurdo që është e mundur,
 42. dhe të bashkëpunojnë vetëm me mundësues të cilëve u besojnë në mbrojtjen
 43. e të dhënave të klientëve të tyre," thotë Gerloff. "Mundësues të tillë
 44. shpesh përdorin fshehtëzim të fuqishëm, dhe minimizojnë sasinë e të dhënave
 45. që depozitojnë. Përdorimi i mundësuesve më të vegjël, në vend të
 46. kompanive globale IT, e bën deri diku me më pak gjasa kapjen e të dhënave
 47. të klientëve nga rrjeta e NSA-së."</p>
 48. </blockquote>
 49. <p>Përdoruesit do të duhej të merrnin aktivisht nën kontroll të dhënat dhe
 50. komunikimet e tyre. Një mënyrë për ta bërë këtë është të përkrahin zhvilluesit
 51. e teknologjive Software i Lirë për fshehtëzimet, që ata të munden të vazhdojnë të
 52. furnizojnë produkte të tillë të rëndësishëm.
 53. "Tani është kohë e përshtatshme për të bërë një <a href="http://g10code.com/gnupg-donation.html">dhurim për sendërtimin
 54. Software të Lirë të PGP-së, GNU Privacy Guard (GnuPG)</a>!", shprehet Matthias
 55. Kirschner, drejtues i sektorit të Ndërgjegjësimit të Publikut në FSFE.</p>
 56. </body>
 57. <tags>
 58. <tag key="front-page"/>
 59. <tag key="encryption">Fshehtëzim</tag>
 60. <tag key="microsoft"/>
 61. <tag key="gnupg"/>
 62. </tags>
 63. </html>
 64. <!--
 65. Local Variables: ***
 66. mode: xml ***
 67. End: ***
 68. -->