Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

37 lines
2.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2013-05-03">
<version>1</version>
<head>
<title>Dita Ndërkombëtare Kundër DRM-së: kundërvihuni teknologjive të cunguara me dashje</title>
</head>
<body>
<h1>Dita Ndërkombëtare Kundër DRM-së: kundërvihuni teknologjive të cunguara me dashje</h1>
<p>Këtë të premte, 23 maj 2013, FSFE-ja po i bashkohet fushatës së 8-të Ndërkombëtare <a href="http://www.defectivebydesign.org/dayagainstdrm">"Dita kundër DRM-s"</a> në thirrjen për t’i dhënë fund <a href="http://drm.info">Administrimit Dixhital të Kufizimeve - Digital Restrictions Management</a> (DRM). Beteja kundër DRM-s ka fituar forcë javët e fundit. Aktivistë të Lirisë janë bërë kundër DRM-së në HTML5, duke e vënë theksin te efektet e dëmshme mbi risitë dhe lirinë e përdoruesve të kësaj teknologjie. Ditën e sotme Kundër DRM-së, organizmi ynë simotër, Free Software Foundation, do t’i paraqesë në Boston Konsorciumit World Wide Web (W3C)paraqesë nënshkrimet e peticionit që i kundërvihet DRM-së brenda HTML5-s.</p>
<p>Keni ende pak orë kohë për t’u hedhur në veprim: bashkojuni FSFE-së, FSF-së dhe 25 organizmave të tjerë në mbrojtje të lirisë dixhitale, duke nënshkruar <a href="http://www.defectivebydesign.org/no-drm-in-html5">peticionin kundër DRM-së brenda HTML5-s</a>.</p>
<p>Me pranimin e sendërtimit të DRM-së brenda HTML5-s, W3C do të dëmtonte ndërveprueshmërinë dhe do t’i hapte rrugën sendërtimit të teknologjive kufizuese drejt e në zemër të internetit.</p>
<p>Prodhuesit e pajisjeve dhe korporatat zotëruese të të drejtave të kopjimit prej kohësh i kanë infektuar masivisht produktet e tyre me DRM armiqësore ndaj përdoruesve. Tablete, telefona celularë dhe minikompjuterë të tjerë shiten me mjaft kufizime të trupëzuara, kufizime që cungojnë lirinë e përdoruesit. Propozimi që W3C ka përpara, e shpie edhe më tej krejt këtë.</p>
<p>DRM-ja krijon <a href="http://www.defectivebydesign.org/">mallra të dëmtuar</a> që përdoruesit nuk mund t’i kontrollojnë ose përdorin lirisht. Ajo u kërkon përdoruesve të heqin dorë nga kontrolli i kompjuterëve të tyre dhe kufizon aftësinë për përdorim të të dhënave dhe mediave dixhitale. Kundërvihuni: përdorni Ditën e sotme Kundër DRM-së që të përhapni lajmin dhe që zëri juaj të dëgjohet!</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="drm">Administrim Kufizimesh Dixhitale</tag>
<tag key="w3c"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->