Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/2013/news-20130423-02.ro.xhtml

37 lines
2.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2013-04-25">
<version>0</version>
<head>
<title>Nu lăsați DRM-ul să ajungă în HTML5 - Semnați petiția!</title>
</head>
<body>
<h1>Spuneți-i lui W3C: Nu vrem Hollyweb. Nu lăsați DRM-ul să ajungă în HTML5</h1>
<p>Vă rugăm să ni vă alăturați în apelul către World Wide Web Consortium (W3C) și organizațiile sale membre să respingă propunerea „Encrypted Media Extensions” (prescurtată EME, rom. extensii de medii criptate). Această propunere are scopul să încorporeze suportul pentru Digital Restriction Management (prescurtat DRM, rom. gestiunea restricțiilor digitale) în HTML și în consecință, ar exclude navigatoarele libere de la a mai fi compatibile cu multe pagini.</p>
<p>FSFE împreună cu FSF și alte organizații proeminente care apără libertatea digitală au pregătit o scrisoare comună pentru consorțiul W3C și organizațiile sale membre, îndemnându-le să respingă propunerea extensiilor de medii criptate (EME).</p>
<p>Semnatarii recunosc că este nevoie ca W3C să răspundă la schimbările de peisaj din „Web” și să reconcilieze interesele multiplelor părți. Dar ratificarea lui EME ar fi o renunțare la responsabilitate; ar dăuna interoperabilității, ar introduce programe nelibere în standardele W3C și ar perpetua modelele de afaceri opresive. Ar contrazice principiile pe care W3C le citează ca fiind cheie pentru misiunea sa și ar cauza o serie de probleme serioase pentru miliardele de oameni care folosesc „Web-ul”.</p>
<p>Din moment ce sistemul <a href="http://www.drm.info">DRM</a> de gestiune a restricțiilor digitale cere ca utilizatorilor să le fie refuzat dreptul de a modifica module și alte programe relevante, este prin natura sa incompatibil cu programele libere. De aceea, modulele de navigator care sunt concepute să redea mediile conform specificației EME vor fi toate proprietărești și larga adoptare a acestui sistem de module va pune din ce în ce mai mult presiune pe utilizatorii de „Web” să-și sacrifice libertatea pentru a accesa mediile. Introducerea programelor nelibere în însuși standardul HTML ar diminua semnificativ valoarea libertății, actualizării proprii și descentralizării care sunt atât de critice pentru „Web” așa cum îl știm.</p>
<p>Luați atitudine și apărați Internetul liber, nu lăsați DRM-ul să intre în standardele W3C și alăturați-vă lui FSFE semnând petiția lui FSF „<a href="http://www.defectivebydesign.org/no-drm-in-html5">Nu vrem Hollyweb</a>”.</p>
</body>
<tags>
<tag key="drm"/>
<tag key="front-page"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->