Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

30 lines
1.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2023-03-12">
<version>1</version>
<head>
<title>BE-ja godet Microsoft-in me 561 milionë gjobë për shfletuesit web</title>
</head>
<body>
<h1>BE-ja godet Microsoft-in me 561 milionë euro gjobë për shfletuesit web</h1>
<p>Javën e kaluar, Komisioni Europian e ndëshkoi kompaninë me një gjobë prej më shumë se 500 milionë euro për shkelje të një ujdie lidhur me trupëzimin e Internet Explorer-it brenda Windows-it. Karsten Gerloff, president i FSFE-së, <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2013/03/06/ec-hits-microsoft-with-eur-561-million-fine-over-web-browsers/">shpjegon pozicionin e Free Software Foundation Europe-s</a>.</p>
<p>Sot, Komisioni Europian ndëshkoi kompaninë me një gjobë prej 561 milionë eurosh (afërsisht 731 milionë dollarë amerikanë) për shkelje të një ujdie të 2009-s lidhur me trupëzimin e Internet Explorer-it brenda Windows-it. Sipas asaj marrëveshjeje, Microsoft-i premtoi të shfaqte një skenë “zgjedhjeje shfletuesi” në instalime të Windows-it në Europë, ku përdoruesit të ftoheshin të zgjidhnin shfletues të tjerë tej atij të vetë kompanisë.</p>
<p>Ne në FSFE qemë <a href="/news/2010/news-20100222-01.html">optimistë me rezervë</a> në atë kohë. Qemë të kënaqur që Komisioni Europian të paktën u mor me këtë çështje, por theksuam që rregullatorët do të duhej ta mbanin në vëzhgim nga afër, për t’u siguruar që skena e zgjedhjes së shfletuesit të kish efektet e synuara:</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="policy">Politika</tag>
<tag key="european-commission">Komisioni Europian</tag>
<tag key="microsoft"/>
<tag key="antitrust">Antitrust</tag>
</tags>
</html>