Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20130312-01.sq.xhtml 1.9KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2023-03-12">
 3. <head>
 4. <title>BE-ja godet Microsoft-in me 561 milionë gjobë për shfletuesit web</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>BE-ja godet Microsoft-in me 561 milionë euro gjobë për shfletuesit web</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Javën e kaluar, Komisioni Europian e ndëshkoi kompaninë me një gjobë prej më shumë se 500 milionë euro për shkelje të një ujdie lidhur me trupëzimin e Internet Explorer-it brenda Windows-it. Karsten Gerloff, president i FSFE-së, <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2013/03/06/ec-hits-microsoft-with-eur-561-million-fine-over-web-browsers/">shpjegon pozicionin e Free Software Foundation Europe-s</a>.</p>
 9. <p>Sot, Komisioni Europian ndëshkoi kompaninë me një gjobë prej 561 milionë eurosh (afërsisht 731 milionë dollarë amerikanë) për shkelje të një ujdie të 2009-s lidhur me trupëzimin e Internet Explorer-it brenda Windows-it. Sipas asaj marrëveshjeje, Microsoft-i premtoi të shfaqte një skenë “zgjedhjeje shfletuesi” në instalime të Windows-it në Europë, ku përdoruesit të ftoheshin të zgjidhnin shfletues të tjerë tej atij të vetë kompanisë.</p>
 10. <p>Ne në FSFE qemë <a href="http://fsfe.org/news/2010/news-20100222-01.en.html">optimistë me rezervë</a> në atë kohë. Qemë të kënaqur që Komisioni Europian të paktën u mor me këtë çështje, por theksuam që rregullatorët do të duhej ta mbanin në vëzhgim nga afër, për t’u siguruar që skena e zgjedhjes së shfletuesit të kish efektet e synuara:</p>
 11. </body>
 12. <tags>
 13. <tag>front-page</tag>
 14. <tag content="Politika">Policy</tag>
 15. <tag content="Komisioni Europian">EuropeanCommision</tag>
 16. <tag>Microsoft</tag>
 17. <tag content="Antitrust">Antitrust</tag>
 18. </tags>
 19. <timestamp>$Date: 2012-03-06 18:28:55 +0100 (Tue, 06 Mar 2012) $ $Author: gollo $</timestamp>
 20. </html>