Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

38 lines
4.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2012-12-17">
<version>1</version>
<head>
<title>45 организација удружује се у подношењу правног приговора Министарству просвете</title>
</head>
<body>
<h1>45 организација удружује се у подношењу правног приговора Министарству просвете</h1>
<p>
Група од 45 организација за Слободан софтвер потписала је <a href="http://www.softwarelibero.it/lettera-francesco-profumo">правни приговор</a> италијанском Министарству просвете.
FSFE, AsSoLi, Wikimedia Italia, the Free Software User Group Italia, Associazione per l'Informazione Geografica Libera (GFoss.it), the
Italian Linux Society, LibreItalia и 38 других група упозоравају да ово Министарство просвете неправедно доводи Слободан софтвер у неповољан положај.
</p>
<p>У тесту за одабир потенцијалних наставника, многа питања Министарства у вези са ИТ односе се само на Власнички оперативни систем и његове апликације. </p>
<p>"Образовање је једна од најважнијих области друштва. Наша деца треба да разумеју како рачунари заиста раде, и треба да науче шта је то "дељење," каже Karsten Gerloff, председник Free Software Foundation Europe.
"Слободан софтвер пружа могућност истинског учења, учења кроз праксу". Власничком софтверу није место у школи, и обавезивати наставнике да га користе је неодговорно.</p>
<p>Професор Renzo Davoli, предавач на Универзитету у Болоњи и председник Assoli групе за Слободан софтвер, је <a href="http://www.bononia.it/~renzo/vergogna.html">анализирао</a> питања која су била објављена на веб сајту Министарства.<a href="http://www.bononia.it/~renzo/vergogna.html">У свом извештају</a>, он је упозорио да су питања искључиво фокусирана на "познавање рада на специфичном рачунару, са специфичним оперативним системом и специфичним апликацијама". Даволи је предложио алтернативна питања која су ближа реалности ИТ света.</p>
<p>Приморавањем наставника на Власнички софтвер, Министарство просвете можда чак делује илегално. Према италијанском закону (D.Lgs 82/2010), јавна тела треба да покушају да набаве Слободан софтвер за своје потребе. Они могу да купе лиценце за Власничке програме само у изузетним случајевима.</p>
<p>У свом приговору, организације потписнице траже од Министарства да размотри питања са теста за наставнике. Министарство има законску обавезу да одговори на приговор у року од 30 дана.</p>
<p>FSFE, Assoli и друге организације које су потписале приговор желе да подрже школе у Италији у бољем подучавању својих ученика о ИТ питањима.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="education"/>
<tag key="it"/>
</tags>
<translator>NGO - FSN Serbia</translator>
</html>