Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20120907-01.fi.xhtml 2.6KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
 1. <html newsdate="2012-09-07">
 2. <head>
 3. <title>Yhtenäispatentti uhkaa innovaatiota Euroopassa</title>
 4. </head>
 5. <body>
 6. <h1>Yhtenäispatentti uhkaa innovaatiota Euroopassa</h1>
 7. <p newsteaser="yes" id="introduction">
 8. Nähdäänkö Apple vs. Samsung kaltaisia oikeusjuttuja kohta Euroopassakin? Euroopan parlamentti on juuri asettamassa kurssia Euroopan patenttijärjestelmän tulevaisuudelle. 17. ja 18. syyskuuta Euroopan parlamentin Oikeudellisten asioiden komitea keskustelee ehdotetusta EU:n laajuisesta patentista. Tästä hetkestä 18. syyskuuta asti FSFE tarjoaa säännöllisesti ajankohtaista tietoa ja analyysejä yhtenäisespatentista <a href="http://fsfe.org/">verkkosivustolla fsfe.org</a>.
 9. </p>
 10. <p>
 11. Ehdotus on kohdannut massiivista vastustusta ympäri Eurooppaa. Nykyisessä muodossaan se tarkoittaisi
 12. <ul>
 13. <li>poliittisen kontrollin luovuttamista Euroopan innovaatiopolitiikasta</li>
 14. <li>patenttiriidoissa osapuolena olevien oikeusturvan vaarantumista</li>
 15. <li>EPO:n vaarallisen taipumuksen myöntää ohjelmistopatentteja vahvistamista</li>
 16. </ul>
 17. </p>
 18. <p>
 19. Euroopan unionin tuomioistuin on varoittanut että nykyinen patenttiehdotus on
 20. <a href="http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-03/cp110017en.pdf">yhteensopimaton EU-lakien kanssa</a>
 21. (PDF).
 22. </p>
 23. <p>
 24. Euroopan innovaatiokyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi FSFE vaatii, että:
 25. <ul>
 26. <li><em>Patenttijärjestelmän poliittinen kontrolli:</em> Euroopan patenttijärjestelmä asetetaan Parlamentin valvontaan. Patenttijärjestelmä on innovaatiopolitiikan tärkeä työkalu. Euroopan parlamentin ei pidä delegoida vastuitaan organisaatiolle, joka on täysin EU:n kontrollin ulkopuolella.</li>
 27. <li><em>Oikeusturva:</em> Patenttijärjestelmän täytyy taata kaikkien osapuolten oikeusturva, sopivilla varmistuksilla ja tasapainolla. Patenttiriitojen osapuolilla tulee valvomattoman erityispatenttituomioistuimen sijaan olla mahdollisuus valittaa kansallisille tuomioistuimille ja lopulta Euroopan unionin tuomioistuimelle, joissa on yleistä oikeustajua pelkän patenttilainsäädännön lisäksi.</li>
 28. <li><em>Ei ohjelmistopatentteja:</em> Parlamentin tulee tehokkaasti varmistaa, että tietokoneohjelmistot eivät ole patentoitavissa. Mepeille täytyy tehdä selväksi, että tietokoneohjelmia ei voida patentoida vain sen takia, että ne toimii tietokonelaitteiston päällä.</li>
 29. </ul>
 30. </p>
 31. <p>
 32. -> <a href="http://fsfe.org/campaigns/swpat/current/unitary-patent.html">Lue lisää yhtenäispatentista</a><br/>
 33. -> <a href="http://fsfe.org/support">Tue FSFE:tä</a>
 34. </p>
 35. </body>
 36. <tags>
 37. <tag>front-page</tag>
 38. <tag>eu</tag>
 39. <tag>patents</tag>
 40. </tags>
 41. </html>