Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

76 lines
3.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2011-11-14">
<version>1</version>
<head>
<title>Svensk aktivist erhåller Nordic Free Software Award 2011</title>
</head>
<body>
<h1>Svensk aktivist erhåller Nordic Free Software Award 2011</h1>
<div class="image right">
<img src="/graphics/erik_josefsson_medium.jpg" alt="" />
<p>Erik Josefsson.</p>
<p class="photographer">Photo: Håkan Lindgren</p>
</div>
<p> Erik Josefsson är mottagare av the Nordic Free Software
Award 2011. Med utmärkelsen uppmärksammar Föreningen Fri Kultur och
Programvara (FFKP) Josefsson för hans insatser i kampanjen för frihet i
infomationssamhället. </p>
<p>"Det är en glädje för oss att få uppmärksamma Erik för det oerhört
viktiga arbete han har utfört under de senaste 10 åren", säger FFKP:s vice
direktör Jonas Öberg. "Erik har en exceptionell förmåga att förstå och
förklara sambandet mellan teknik och politik. Vi är oerhört tacksamma för
hans insats. Hans arbete inspirerar oss alla." </p>
<p>Från en karriär som professionell basviolinist har Josefsson gradvis gått
över till att bli heltidsaktivist för frihet i informationssamhället. Han
grundade den svenska grenen av Föreningen för en Fri
Informationsinfrastruktur (FFII) år 2004. Året därefter listades han som en
av Sveriges 30 främsta makthavare inom teknik, i samband med den stora
debatten om patent på mjukvara inom EU. Josefsson räknas som en av de främsta
försvararna av fri programvara i Europa. </p>
<p>Som aktivist i Bryssel 2005, hade Josefsson en nyckelroll i att få
EU-parlamentet att förkasta förslaget till direktiv om patent på programvara.
I fjol hade han en lika viktig roll i att förhindra lagstiftning som skulle
stänga av människor från Internet utan föregående juridisk prövning. För
närvarande bekämpar han en ratificering av <a
href="http://act-on-acta.eu">ACTA-fördraget</a>. </p>
<p>Josefsson är för närvarande anställd av den Gröna gruppen i
EU-parlamentet, som rådgivare i internetfrågor. Han arbetar på att bygga upp
verktyg, som t.ex. <a href="http://parltrack.euwiki.org/"> ParlTrack</a>, som
gör parlamentets arbete mer transparent för unionens medborgare. "Det är en
källa till verklig makt", says Henrik Sandklef, vice ordförande i Free
Software Foundation Europe (FSFE). "Att förstå hur parlamentet arbetar och
kunna påverka vid rätt tid i processen är oerhört viktigt om rörelsen för fri
programvara ska få något inflytande alls. Erik är oerhört duktig på att
förklara filosofin bakom fri programvara för politiker, och på att hjälpa
frihetsaktivister att förstå maktstrukturen inom EU." </p>
<p>Varje år sedan 2007 har <a href="https://ffkp.se/">FFKP</a> delat ut
Nordic Free Software Award för att uppmärksamma och belöna personer, projekt
och organisationer i de Nordiska länderna, som har gjort betydande bidrag
till framsteg inom Fri Programvara. Tidigare mottagre har varit Bjarní Runar
Einarsson (2010), Simon Josefsson och Daniel Stenberg (2009), Mats Östling
(2008), samt Skolelinuxprojektet (2007). </p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="se"/>
<tag key="policy"/>
<tag key="european-union"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->