Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

51 lines
4.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2011-11-07">
<version>1</version>
<head>
<title>Open toegang tot onderwijs, voor grenzeloze groei</title>
</head>
<body>
<h1>Nederlandse overheid draagt toegang tot onderwijs over aan Microsoft</h1>
<p> De Nederlandse regering vindt het prima als
onderwijsinstellingen online de komende jaren vastzitten aan een enkele
softwareleverancier. Leerlingen en studenten die vrije software of apparaten
zonder ondersteuning voor Silverlight gebruiken, worden buitengesloten van
online schoolomgevingen door het gebruik van gesloten webtechnologie en
gesloten standaarden. De minister van Onderwijs, Marja Bijsterveldt
verklaarde recentelijk dat zij <a href="http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf">niet
bereid is</a> het open standaardenbeleid van de regering af te dwingen voor
onderwijsinstellingen. In plaats daarvan accepteert de regering dat
onderwijsinstellingen langdurig in een vendor-lock terecht komen. </p>
<p>Voor Jan Stedehouder, vrije software activist, benandrukt het standpunt
van de minister de noodzaak van een steviger open standaardenbeleid.
Stedehouder is om die reden in Nederland begonnen met een campagne om het
gebruik van open standaarden verplicht te stellen voor de publieke sector en
om platform-onafhankelijke toegang te waarborgen voor alle online diensten
van met publieke middelen gefinancierde instellingen. </p>
<p>De organisaties en personen die de campagne ondersteunen eisen:</p>
<ul>
<li>het versterken van het actieplan Nederland Open in Verbinding door het gebruik van open standaarden verplicht te stellen voor alle met publieke middelen gefinancierde instellingen;</li>
<li>het verplicht stellen van een platform-onafhankelijke toegang tot alle online diensten en informatie van met publieke middelen gefinancierde instellingen, in dit geval, onderwijsinstellingen;</li>
<li>het bevorderen van innovatief onderwijs in ICT-vaardigheden door uitbreiding van het curriculum met leveranciersonafhankelijke kennis, inzicht en vaardigheden.</li>
</ul>
<p>"Het in 2007 door de Tweede Kamer goedgekeurde actieplan was ambitieus en diende internationaal als inspiratiebron.", zo stelt Stedehouder. "Maar het is -door politieke factoren- niet tot een goede implementatie gekomen. Het gevolg is dat leerlingen en studenten, de toekomstige kenniswerkers, vier jaar later nog steeds vastzitten aan gesloten technologie."</p>
<p>Stedehouder wijst er op dat studenten die klagen over het niet kunnen werken met de online schoolomgeving, het advies krijgen om Windows aan te schaffen. "Een dergelijke houding van onderwijsinstellingen is niet alleen onaanvaardbaar, maar ook tegen de regels. Onze campagne wil dan ook zorgen voor nieuwe wetgeving waarmee het gebruik van open standaarden in het onderwijs verplicht wordt. Dit geeft leerlingen en de studenten de ruimte te werken met de technologie die zij willen, waaronder vrije technologie.</p>
<p>De Free Software Foundation Europe (FSFE) steunt de <a href="http://www.janstedehouder.nl/category/petitie-ictovergewicht-onderwijs/">
Nederlandse campagne </a> die steeds meer aandacht krijgt en ondersteunt wordt door
<a href="http://www.nllgg.nl/">NLLGG</a>, <a href="http://www.lpice.eu/nl/home/persberichten/steunbetuiging-en-oproep-voor-actie-ict-onderwijs.html">LPI Nederland</a> , <a href="https://www.nluug.nl/">NLUUG</a> en <a href="http://www.hcc.nl/">HCC</a>,
naast 900 individuele ondertekenaars. In de Tweede Kamer wordt de teleurstelling over de implementatie van het actieplan in het onderwijs gedeeld. Mark Lamers, coördinator voor FSFE Nederland, zegt hierover: "Dit is dan ook het moment om in actie te komen. Voor iedereen die een gezonde concurrentie in de softwaremarkt voorstaat, en natuurlijk alle vrije software activisten, zeg ik: Ondersteun deze campagne!"</p>
<p>"Hoewel dit probleem helaas vaker voorkomt in de wereld, is de houding van de Nederlandse regering in het bijzonder teleurstellend", zegt Karsten Gerloff, voorzitter van FSFE. "Nederland is een van de landen met het meest progressieve beleidskader voor vrije software en open standaarden. Maar het ministerie van Onderwijs schiet schromelijk tekort bij de uitvoering daarvan. Ik kan mij goed voorstellen dat Nederlandse parlementariërs niet tevreden zijn en aandringen op een steviger beleid." </p>
<p>Meer achtergrondinformatie en de laatste actuele informatie over dit onderwerp is beschikbaar op <a href="/activities/nledu/nledu.html">"Open toegang tot onderwijs, voor grenzeloze groei"</a>.</p>
</body>
<tags>
<tag key="education"/>
<tag key="front-page"/>
<tag key="nl"/>
<tag key="policy"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->