Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

70 lines
2.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2011-02-11">
<version>1</version>
<head>
<title>Pokaż jak kochasz Wolne Oprogramowanie!</title>
</head>
<body>
<h1>Pokaż jak kochasz Wolne Oprogramowanie!</h1>
<p>
Czemu nie zamienić 14. lutego w&#160;bardzo szczególne
walentynki? W&#160;ten wyjątkowy dzień, FSFE zachęca wszystkich
użytkowników Wolnego Oprogramowania, aby <a
href="/activities/ilovefs/index.html">okazali
jak kochają Wolne Oprogramowanie</a>. Jest to doskonała okazja,
aby pokazać jak bardzo lubimy wolność do używania komputera tak
jak tego chcemy.
</p>
<p>
Na <a
href="/activities/ilovefs/index.html">stronie
kampanii</a>, FSFE sugeruje co można zrobić, aby okazać uznanie
dla Wolnego Oprogramowania. Wystarczy wysłać mail
z&#160;podziękowaniami do deweloperów, zrobić zdjęcie ukazujące
przywiązanie do Wolnego Oprogramowania, zadeklarować oddanie
poprzez <a href="http://identi.ca/">microblogging</a> używając
tagu #ilovefs lub <a
href="https://wiki.fsfe.org/DonateToFreeSoftwareProjects">wspomóc
otwarty projekt</a>.
</p>
<p>
Za każdą inicjatywą związaną z&#160;Wolnym Oprogramowaniem stoją
prawdziwi ciężko pracujący ludzie z&#160;pasją.
W&#160;walentynki, FSFE zachęca wszystkich orędowników Wolnego
Oprogramowania, aby wysłać podziękowania ludziom, którzy
poświęcają swój czas, aby Wolne Oprogramowanie mogło istnieć
i&#160;funkcjonować.
</p>
<p>
"Bez Wolnego Oprogramowania nie byłoby KDE. Wolne Oprogramowanie
tchnęło życie w&#160;KDE" deklaruje Cornelius Schumacher,
prezydent KDE e.V.
"Nie każdy projekt Wolnej Kultury mógłby cieszyć się pełną
wolnością bez infrastruktury stworzonej przez Wolne
Oprogramowanie […]. Do wszystkich zaangażowanych we wspieranie
tej infrastruktury: Dziękuję! Kochamy was!" dodaje Jonas Öberg
z <a href="http://www.ffkp.se/">Stowarzyszenia wolnej kultury i&#160;oprogramowania (Föreningen fri kultur och programvara)</a>
</p>
<p>
Możesz zobaczyć co ludzie napisali do tej pory: <a href="http://identi.ca/tag/ilovefs">http://identi.ca/ilovefs</a>. Koniecznie
dodaj tam swoją deklarację!
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->