Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20101217-01.pl.xhtml 1.5KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2010-12-17">
 3. <head>
 4. <title>172 instytucji usunęło własnościowe reklamy</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>172 instytucji usunęło własnościowe reklamy</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Zaledwie miesiąc po tym jak listy kampanii
 9. PDFreaders zostały rozesłane, 172 instytucji publicznych przestało
 10. reklamować własnościowe czytniki PDF. Szczególnie pozytywny odzew
 11. uzyskano z&#160;<a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html#HR">Chorwacji</a>, <a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html#SI">Słowenii</a> oraz <a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html#RU">Rosji</a>. W&#160;Chorwacji,
 12. prawie wszystkie instytucje zastosowały się do zaleceń FSFE, tymczasem
 13. w&#160;Rosji i&#160;Słowenii była to około połowa.</p>
 14. <p>„Niektóre instytucje zgodziły się
 15. z&#160;<a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">naszymi
 16. zastrzeżeniami</a> i&#160;zapowiedziały, że zmodyfikują swoje strony”,
 17. poinformował kierownik kampanii, Matthias Kirschner. Wśród nich są
 18. ministerstwa, parlamenty, organy ścigania, a&#160;także kancelaria
 19. premiera Belgii.</p>
 20. <p>Kampanie takie jak ta są możliwe dzięki <a
 21. href="http://www.fsfe.org/contribute/index.en.html">społeczności
 22. ochotników</a> i <a
 23. href="http://www.fsfe.org/donate/donate.en.html">finansowemu
 24. wsparciu</a>. FSFE kontynuuje rozmowy z&#160;<a
 25. href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">pozostałymi
 26. organizacjami</a>, aby pozbyć się reszty reklam.</p>
 27. </body>
 28. <tags>
 29. <tag>front-page</tag>
 30. </tags>
 31. </html>