Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

39 lines
1.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2010-12-17">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>172 instytucji usunęło własnościowe reklamy</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>172 instytucji usunęło własnościowe reklamy</h1>
 9. <p>Zaledwie miesiąc po tym jak listy kampanii
 10. PDFreaders zostały rozesłane, 172 instytucji publicznych przestało
 11. reklamować własnościowe czytniki PDF. Szczególnie pozytywny odzew
 12. uzyskano z&#160;<a href="/activities/pdfreaders/buglist.html#HR">Chorwacji</a>, <a href="/activities/pdfreaders/buglist.html#SI">Słowenii</a> oraz <a href="/activities/pdfreaders/buglist.html#RU">Rosji</a>. W&#160;Chorwacji,
 13. prawie wszystkie instytucje zastosowały się do zaleceń FSFE, tymczasem
 14. w&#160;Rosji i&#160;Słowenii była to około połowa.</p>
 15. <p>„Niektóre instytucje zgodziły się
 16. z&#160;<a href="/activities/pdfreaders/letter.html">naszymi
 17. zastrzeżeniami</a> i&#160;zapowiedziały, że zmodyfikują swoje strony”,
 18. poinformował kierownik kampanii, Matthias Kirschner. Wśród nich są
 19. ministerstwa, parlamenty, organy ścigania, a&#160;także kancelaria
 20. premiera Belgii.</p>
 21. <p>Kampanie takie jak ta są możliwe dzięki <a
 22. href="/contribute/index.en.html">społeczności
 23. ochotników</a> i <a
 24. href="/donate/donate.en.html">finansowemu
 25. wsparciu</a>. FSFE kontynuuje rozmowy z&#160;<a
 26. href="/activities/pdfreaders/buglist.html">pozostałymi
 27. organizacjami</a>, aby pozbyć się reszty reklam.</p>
 28. </body>
 29. <tags>
 30. <tag key="front-page"/>
 31. </tags>
 32. </html>