Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

92 lines
9.9KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2010-07-05">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Η Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Επίτροπος για την Πληροφορική υποστηρίζει τα Ανοικτά Πρότυπα
 6. για τον δημόσιο τομέα</title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>Η Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Επίτροπος για την Πληροφορική υποστηρίζει τα Ανοικτά Πρότυπα
 10. για τον δημόσιο τομέα</h1>
 11. <h2> Διευκρίνιση : τα πρότυπα της αγοράς δεν είναι απαραίτητα ιδιοκτησιακά πρότυπα </h2>
 12. <p>Η κρατική λειτουργός Cornelia Rogall-Grothe, Επίτροπος για την Πληροφορική στη Γερμανική κυβέρνηση, δήλωσε σε μια
 13. συνέντευξη στο περιοδικό C't (C't 2010 Heft 15, S. 150-51) ότι «μόνο με τη χρήση <a href="/activities/os/def.html">Ανοικτών
 14. Προτύπων</a> δύναται [η κυβέρνηση] να αποκτήσει ανεξαρτησία από εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού». Αναγνώρισε επίσης ότι
 15. «η μέγιστη διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται με ανοικτά Πρότυπα Πληροφορικής».</p>
 16. <p>
 17. Για την Rogall-Grothe ένα έγκυρο τεχνολογικό πρότυπο πρέπει πρώτον να είναι πλήρως δημοσιοποιημένο, δεύτερον να
 18. χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς και με συνέπεια, και τρίτον να μην υπόκειται σε οποιουσδήποτε νομικούς
 19. περιορισμούς. «Η Γερμανική κυβέρνηση έχει με σαφήνεια δηλώσει ότι ένα τεχνικό πρότυπο θα αναγνωριστεί μόνο
 20. αν μπορεί να υλοποιηθεί από όλους τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών και προγραμματιστών
 21. Ελεύθερου Λογισμικού», λέει ο Matthias Kirschner, Συντονιστής για την Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου
 22. Λογισμικού (Free Software Foundation Europe, FSFE).
 23. </p>
 24. <p>
 25. Οι δηλώσεις της Rogall-Grothe δείχνουν ότι το όραμα για την αγορά δεν έχει τρωθεί από υφιστάμενα
 26. ιδιοκτησιακά πρότυπα που κυριαρχούν σε ορισμένους τομείς. «Η έννοια των αγοραίων προτύπων χρησιμοποιείται
 27. στις δημόσιες συμβάσεις Πληροφορικής σε αντίθεση με τα πρότυπα που αναπτύσσονται από την κυβέρνηση,
 28. και όχι για να ανταγωνιστούν με τα ανοικτά πρότυπα», δηλώνει η επίτροπος. Αυτά τα σχόλια, αν τα δούμε μαζί,
 29. διασφαλίζουν ότι στο μέλλον κάθε βιομηχανικό πρότυπο που εφαρμόζεται σε συμβάσεις του δημοσίου, θα πρέπει να είναι
 30. Ανοικτό. Ο όρος «αγοραίο πρότυπο» συνηθίζεται στη βιομηχανία για να γίνεται η διάκριση ανάμεσα στα ιδιοκτησιακά και
 31. στα Ανοικτά Πρότυπα. <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=589">Η κυβέρνηση της Σαξωνίας δικαιολόγησε τη συνεχιζόμενη
 32. χρήση ιδιοκτησιακών προτύπων τον Μάιο</a> με το επιχείρημα ότι οι δημόσιες συμβάσεις έργων Πληροφορικής απαιτούν τη σταθερή χρήση αγοραίων προτύπων. Τον Απρίλιο <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=508">το FSFE άσκησε κριτική σε αυτήν
 33. την ερμηνεία και ζήτησε από τη Γερμανίδα Επίτροπο για την Πληροφορική να διευκρινίσει την κανονιστική διάταξη τη σχετική
 34. με αυτό το ζήτημα</a>. Οι πρόσφατες δηλώσεις της Rogall-Grothe έχουν αποδείξει ότι ορισμένες αντιλήψεις των «αγοραίων
 35. προτύπων» οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να υπονομεύσουν τα Ανοικτά Πρότυπα και το Ελεύθερο Λογισμικό δεν
 36. θεμελιώνονται στην Ομοσπονδιακή άποψη και νομοθεσία.
 37. </p>
 38. <p>Ο Karsten Gerloff, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού, καλωσόρισε τα σχόλια της επιτρόπου:
 39. «Τα Ανοικτά Πρότυπα στον δημόσιο τομέα είναι κλειδί για τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Πληροφορική και για μια ισχυρή
 40. κοινωνία των πολιτών». «Είναι κρίσιμο εμείς ως πολίτες να διατηρήσουμε τον έλεγχο της τεχνολογίας από την οποία εξαρτάται
 41. η διακυβέρνηση και τα ανοικτά πρότυπα είναι κεντρικό στοιχείο για την καθιέρωση αυτού του ελέγχου».</p>
 42. <p>Η στάση της Γερμανίδας Επιτρόπου για την Πληροφορική ακολουθεί μια αυξανόμενη τάση στην ΕΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή
 43. Επιτροπή ενισχύει τη δέσμευσή της στη χρήση Ανοικτών Προτύπων. Παρά τις περιστασιακές υποχωρήσεις, η Ψηφιακή
 44. Ατζέντα την οποία η Επιτροπή ανακοίνωσε τον Μάιο περιέχει πολλές αναφορές και επιδοκιμασίες για μια ευρείας κλίμακας
 45. υιοθέτηση των Ανοικτών Προτύπων.</p>
 46. <p>«Το επόμενο βήμα είναι η προχωρημένη αυτή προσέγγιση της Γερμανίας να διαδοθεί σε άλλες κυβερνήσεις στην
 47. Ευρώπη», δηλώνει ο Kirschner. Άλλο ένα έγγραφο-κλειδί στο πεδίο των διεθνών προτύπων υπολογιστών, το Ευρωπαϊκό
 48. Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework, EIF) [5], θα αναθεωρηθεί σύντομα και θα μπορούσε
 49. να έχει μεγάλη επίδραση στη χρήση προτύπων και τεχνολογίας από τον δημόσιο τομέα στην ΕΕ. «Άλλες κυβερνήσεις θα
 50. πρέπει να παρατηρήσουν τη στάση της Rogall-Grothe και να εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι
 51. <a href="/activities/os/eifv2.html">η νέα έκδοση του EIF</a> θα σημαίνει και έναν ισχυρό ορισμό για τα Ανοικτά Πρότυπα».
 52. </p>
 53. <p>Πολλοί οργανισμοί ακολουθούν τα "AEIOU" κριτήρια για τα <a href="/activities/os/def.html">Ανοικτά Πρότυπα</a>,
 54. που όρισε το FSFE για να θέσει έναν σαφή και ουσιαστικό ορισμό για τον όρο. Αυτός ο ορισμός απαιτεί από οποιονδήποτε
 55. τύπο αρχειοθέτησης ή πρωτόκολλο να μην παρεκκλίνει από τους ακόλουθους κανόνες:</p>
 56. <ul>
 57. <li><strong>a</strong>pplicable (εφαρμοστέο χωρίς περιορισμούς): ελεύθερο από νομικές ή τεχνικές διατάξεις οι οποίες
 58. περιορίζουν τη χρησιμοποίηση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο,</li>
 59. <li><strong>e</strong>xisting (υφιστάμενες υλοποιήσεις): διαθέσιμο σε πολλαπλές πλήρεις υλοποιήσεις από ανταγωνιστικούς
 60. προμηθευτές, ή ως πλήρη υλοποίηση ισότιμα διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,</li>
 61. <li><strong>i</strong>ndependent (ανεξάρτητο από έναν μοναδικό προμηθευτή): με δυνατότητα διαχείρισης και περαιτέρω
 62. ανάπτυξης ανεξάρτητα από έναν μοναδικό προμηθευτή σε μια διαδικασία ανοικτή στην ισότιμη συμμετοχή ανταγωνιστών
 63. και τρίτων</li>
 64. <li><strong>o</strong>pen (ανοικτή προδιαγραφή): υποκείμενο σε πλήρη δημόσια αξιολόγηση και χρήση χωρίς περιορισμούς
 65. με έναν τρόπο ισότιμα διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους</li>
 66. <li><strong>u</strong>ntainted (αδιάβλητο εξαρτήσεων από κλειστά πρότυπα): χωρίς οποιαδήποτε συστατικά ή επεκτάσεις
 67. που εξαρτώνται από τύπους ή πρωτόκολλα που δεν πληρούν τον ορισμό του Ανοικτού Προτύπου</li>
 68. </ul>
 69. </body>
 70. <translator>Maelle Costa</translator>
 71. </html>
 72. <!--
 73. Local Variables: ***
 74. mode: xml ***
 75. End: ***
 76. -->