Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

90 lines
3.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2010-03-31">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Frigjør dine dokumenter!</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Frigjør dine dokumenter!</h1>
 9. <h2>Document Freedom Day 2010</h2>
 10. <p>
 11. I dag er det Document Freedom Day 2010. For tredje gang samler grupper
 12. seg over hele verden for å feire åpne dokumentformater og åpne
 13. standarder. De skaper en bevissthet for hvordan en teknisk sak påvirker
 14. våre daglige liv.
 15. </p>
 16. <p>
 17. Aktiviteter tar plass i flere land. I Tyskland og Østerrike mottar
 18. radiostasjoner pris for å tilby sendinger i det åpne Ogg Vorbis formatet.
 19. I Slovakia blir landets høyesterett berømmet for dens bruk av ODF-formatet
 20. til sine tekstdokumenter.
 21. </p>
 22. <p>
 23. I Romania har aktivister vært opptatt med å påpeke, til offentlig administrasjon,
 24. at på grunn av at de sender dokumentene i proprietære formater, får ikke folk
 25. lese dokumentene. I Johannesburg i Sør-Afrika vil Department of Arts and Culture
 26. holde en feiring for å markere DFD. I den braziliske byen Vitoria vil gruppen
 27. Espirito Livre organisere en konferanse om fri programvare og åpne standarder.
 28. </p>
 29. <p>
 30. Koordinator for Document Freedom Day, Fernanda Weiden, sier "det er flott
 31. å se så mange frivillige med en lidenskap for frihet i teknologi. Disse
 32. personene bryr seg dypt om måten programvare og standarder påvirker livene deres.
 33. Derfor tar de initiativ slik at andre kan nyte de samme frihetene som dem."
 34. </p>
 35. <p>
 36. PC-brukere, bedrifter og offentlig administrasjon lagrer store mengder
 37. informasjon i elektronisk form. Hvis dette skjer i et format som kun kan bli
 38. lest av programvare fra en spesifikk utvikler vil informasjonen eventuelt
 39. bli tapt.
 40. </p>
 41. <p>
 42. Åpne standarder som ODF for dokumenter og Ogg Vorbis for musikk kan bli lest
 43. og skrevet av flere forskjellige programmer. De gir brukere valgfrihet
 44. siden de kan bli brukt på alle typer program, platformer og operativsystem.
 45. </p>
 46. <p>
 47. "Åpne dokumentformater sikrer din verdifulle informasjon slik at den
 48. ikke ender opp som digitalt avfall neste gang du oppgraderer programvaren",
 49. sier Free Software Foundation Europe sin president, Karsten Gerloff.
 50. "Om det så er dine personlige e-poster eller pensjonsjournalen din i et
 51. statlig byrå er det viktig å tenke fremover. Vil programvaren du bruker nå
 52. være tilgjengelig om ti år? Hvis svaret er nei, så vær sikker på at din data er
 53. lagret i forhold til åpne standarder."
 54. </p>
 55. <p>
 56. DFD-teamet vil samle informasjon og rapporter fra dette årets
 57. aktiviteter for så å organisere og publisere dem på DFD-nettsider.
 58. </p>
 59. <ul>
 60. <li><a href="http://www.documentfreedom.org">Document Freedom Day kampanjeside
 61. <br />www.documentfreedom.org</a></li>
 62. <li><a href="http://www.documentfreedom.org/Category:Teams">Liste av
 63. grupper som har deltatt i kampanjen</a></li>
 64. <li><a href="/news/2010/news-20100324-01.nb.html">Tysk og
 65. østerrisk radiostasjon æret for deres bruk av Ogg Vorbis</a></li>
 66. <li>Document Freedom Day 2010 er koordinert av <a
 67. href="/">Free Software Foundation Europe</a>. Deltakelse er
 68. åpen for alle, og grupper organiserer aktiviteter individuelt.</li>
 69. </ul>
 70. </body>
 71. <translator>Cato Auestad</translator>
 72. </html>
 73. <!--
 74. Local Variables: ***
 75. mode: xml ***
 76. End: ***
 77. -->