Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/2010/news-20100330-01.nb.xhtml

51 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2010-03-30">
<version>0</version>
<head>
<title>Åpne standarder truet i Europa</title>
</head>
<body>
<h1>Åpne standarder truet i Europa</h1>
<h2>EIFv2: Oppdatert analyse er tilgjengelig</h2>
<p>
EU-kommisjonen jobber for tiden med å få et nytt utkast av
European Interoperability Framework (EIF) godkjent av
medlemslandene. Utkastet hever bekymringen om at kommisjonen
gir opp sin verdensledende bruk av åpne standarder, og gjør
dermed skade på innovasjon, konkurranse og friheten til brukere
i Europa. FSFE har oppdatert sin
<a href="/freesoftware/standards/eifv2.html">analytiske
side</a> med en sammenligning av det nåværende utkastet og det
forrige, så vell som krav fra den proprietære lobbygruppen.
I forveien til
<a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a>
31. Mars er FSFE i dialog med EU-kommisjonen og representanter
for medlemslandene for å gjøre dem klar over problemet.
</p>
<p>
Hvor den forrige EIF inkluderte en relativt sterkt definisjon
av åpne standarder så har det nåværende utkastet, som FSFE har sett,
forkastet selve konseptet om åpne standarder fullstendig.
Fri programvare, som før var et sentralt begrep, har blitt nedskalert
til ikke mer enn en fotnotis.
</p>
<p>
Informasjon om bakgrunnen er
tilgjengelig <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=324">her</a>. Den tyske
IT-nyhetssiden heise.de tilbyr også en
<a href="http://www.heise.de/open/artikel/Weichgespuelte-Standards-fuer-Europa-966606.html">
artikkel om bakgrunnen</a> på tysk.
</p>
</body>
<translator>Cato Auestad</translator>
<tags>
<tag key="eif"/>
<tag key="european-commission"/>
<tag key="policy"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->