Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

56 lines
1.8KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2010-03-30">
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Åpne standarder truet i Europa</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Åpne standarder truet i Europa</h1>
 9. <h2>EIFv2: Oppdatert analyse er tilgjengelig</h2>
 10. <p>
 11. EU-kommisjonen jobber for tiden med å få et nytt utkast av
 12. European Interoperability Framework (EIF) godkjent av
 13. medlemslandene. Utkastet hever bekymringen om at kommisjonen
 14. gir opp sin verdensledende bruk av åpne standarder, og gjør
 15. dermed skade på innovasjon, konkurranse og friheten til brukere
 16. i Europa. FSFE har oppdatert sin
 17. <a href="/activities/os/eifv2.en.html">analytiske
 18. side</a> med en sammenligning av det nåværende utkastet og det
 19. forrige, så vell som krav fra den proprietære lobbygruppen.
 20. I forveien til
 21. <a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a>
 22. 31. Mars er FSFE i dialog med EU-kommisjonen og representanter
 23. for medlemslandene for å gjøre dem klar over problemet.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Hvor den forrige EIF inkluderte en relativt sterkt definisjon
 27. av åpne standarder så har det nåværende utkastet, som FSFE har sett,
 28. forkastet selve konseptet om åpne standarder fullstendig.
 29. Fri programvare, som før var et sentralt begrep, har blitt nedskalert
 30. til ikke mer enn en fotnotis.
 31. </p>
 32. <p>
 33. Informasjon om bakgrunnen er
 34. tilgjengelig <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=324">her</a>. Den tyske
 35. IT-nyhetssiden heise.de tilbyr også en
 36. <a href="http://www.heise.de/open/artikel/Weichgespuelte-Standards-fuer-Europa-966606.html">
 37. artikkel om bakgrunnen</a> på tysk.
 38. </p>
 39. </body>
 40. <translator>Cato Auestad</translator>
 41. </html>
 42. <!--
 43. Local Variables: ***
 44. mode: xml ***
 45. End: ***
 46. -->