Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

69 lines
2.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2010-03-24">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Radiostasjoner mottar pris for bruk av åpne standarder</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Radiostasjoner mottar pris for bruk av åpne standarder</h1>
 9. <p>Berlin/Wien 24. Mars. The Free Software Foundation Europe
 10. gir en utmerkelse til Deutschlandradio og Radio Orange med Document Freedom Day Prize
 11. 2010 for bruken av åpne standarder og promotering av åpne standarder i samfunnet. Det tyske
 12. teamet sammen med Foundation for a Free
 13. Information Infrastructure (FFII) vil presentere DFD-kaken med "rOGG on!" på i Berlin
 14. og Köln til Deutschlandradio. Den østerriske DFD-kaken går til den Wien-baserte
 15. radiostasjonen Radio Orange 94.0.</p>
 16. <p>Deutschlandradio og Radio Orange tilbyr live-sendinger av deres programmer
 17. i OGG-Vorbis format. Av den grunn kan de tilby lyttere muligheten til å bruke
 18. og overføre data uavhengig av spesifikke utviklere av programvare, og gir dermed
 19. muligheten til bruken av forskjellige maskinvare og programvare.</p>
 20. <p>Xiph.org Foundation designet dette formatet som et patentfritt alternativ
 21. til MP3 for komprimering av lydfiler. I kontrast til proprietære formater kan
 22. åpne standarder enkelt bli brukt med fri programvare. Dette gjør åpne standarder
 23. uunnværlig til media, administrasjon, bedrifter, organisasjoner og PC-brukere.</p>
 24. <p>FSFE er svært fornøyd med at begge radiostasjonene setter et standpunkt for frihet til deres lyttere
 25. ved bruk av åpne standarder.</p>
 26. <ul>
 27. <li><a href="http://www.dradio.de/presse/pressemitteilungen/1148330/">Deutschlandradio presseutgivelse</a></li>
 28. <li>Deutschlandradio mottar sin pris 31. Mars kl. 15:00 i Berlin og Köln samtidig:</li>
 29. <ul>
 30. <li>Deutschlandradio Kultur, Hans-Rosenthal-Platz, 10825 Berlin</li>
 31. <li>Deutschlandfunk, Raderberggürtel 40, 50968 Köln</li>
 32. </ul>
 33. <li>Radio Orange 94.0 mottar prisen 31. Mars kl. 17:30 i Wien:</li>
 34. <ul>
 35. <li>Radio Orange, Klosterneuburger Str. 1, A-1200 Vienna</li>
 36. </ul>
 37. <li><a href="https://wiki.fsfe.org/DFD-2010-BCV">pressebilder fra mottakelsen av prisen (tilgjengelig 31. Mars kl. 18:30 og utover)</a></li>
 38. <li>For mer informasjon om bruken av OGG-Vorbis, se <a href="http://www.fsf.org/resources/formats/playogg/de">PlayOgg-nettsiden fra vår søsterorganisasjon</a>.</li>
 39. </ul>
 40. <h2>Document Freedom Day</h2>
 41. <p><a href="http://www.documentfreedom.org/">Document Freedom Day (DFD)</a>
 42. er en global dag for dokumentfrigjøring og åpne standarder. Siden 2008 har den
 43. blitt feiret på den siste onsdagen i mars. Gjennom de siste årene har mer enn
 44. 200 lag med frivillige i over 60 land spredd ord om viktigheten med åpne dokumentformater
 45. og åpne standarder til andre.</p>
 46. </body>
 47. <translator>Cato Auestad</translator>
 48. <tags>
 49. <tag key="de"/>
 50. </tags>
 51. </html>
 52. <!--
 53. Local Variables: ***
 54. mode: xml ***
 55. End: ***
 56. -->