Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

323 lines
10KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2010-03-05">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>
 6. Julia Klein valgt som Fellowship-representant i FSFE GA
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>Julia Klein valgt som Fellowship-representant i FSFE GA</h1>
 11. <h2>Valgresultater</h2>
 12. <p>
 13. FSFE's Fellows har valgt <a
 14. href="/news/2008/news-20081210-01.html">deres andre
 15. representant</a> til organisasjonens ledelse,
 16. Generalforsamlingen. Julia Klein vil sammen med Torsten Grote, i FSFE
 17. sitt strategiske valgpanel, tale til Fellows i de neste to
 18. årene.
 19. </p>
 20. <p>
 21. I et løp mot den andre Fellowship-kandidaten, Björn Schießle, ble
 22. Julia vinneren med et resultat på 19,29 prosent. Valget ble
 23. holdt i Februar ved bruk av <a
 24. href="http://en.wikipedia.org/wiki/Condorcet_voting">Condorcet
 25. -valgmetoden</a>.
 26. </p>
 27. <p>
 28. FSFE sin President Karsten Gerloff sa: “Det har vært flott å se
 29. energien og kreativiteten som både Julia og Björn viser i FSFE.
 30. Jeg er takknemlig til begge av dem for å være forberedt til å ta
 31. på seg ansvaret til å jobbe med FSFE sin strategi. Gratulerer
 32. så masse til Julia og velkommen til Generalforsamlingen!"
 33. </p>
 34. <p>
 35. Takk også til alle Fellows som har deltatt i valgprosessen
 36. og igjen laget slik en verdifull opplevelse for Fellowship
 37. og for FSFE. Spesielt takk til Julia og Björn for å stille
 38. opp som kandidater og for deres innsats gjennom kampanjen.
 39. Og så klart, gratulasjoner til Julia!
 40. </p>
 41. <h2>Resultatdetaljer</h2>
 42. <table class="matrix">
 43. <thead>
 44. <tr>
 45. <th class="position"></th>
 46. <th class="candidate"></th>
 47. <th class="preference">1.</th>
 48. <th class="preference">2.</th>
 49. </tr>
 50. </thead>
 51. <tbody>
 52. <tr>
 53. <td>1.</td>
 54. <td>Julia Klein</td>
 55. <td>–</td>
 56. <td class="positive">102</td>
 57. </tr>
 58. <tr>
 59. <td>2.</td>
 60. <td>Björn Schießle</td>
 61. <td class="negative">49</td>
 62. <td>–</td>
 63. </tr>
 64. </tbody>
 65. </table>
 66. <h3>Rapport over stemmesedler</h3>
 67. <table>
 68. <thead>
 69. <tr>
 70. <th>Julia Klein</th>
 71. <th>Björn Schießle</th>
 72. </tr>
 73. </thead>
 74. <tbody>
 75. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 76. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 77. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 78. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 79. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 80. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 81. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 82. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 83. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 84. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 85. <tr><td>1</td><td>Ingen valgt</td></tr>
 86. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 87. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 88. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 89. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 90. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 91. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 92. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 93. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 94. <tr><td>1</td><td>1</td></tr>
 95. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 96. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 97. <tr><td>Ingen valgt</td><td>Ingen valgt</td></tr>
 98. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 99. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 100. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 101. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 102. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 103. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 104. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 105. <tr><td>1</td><td>1</td></tr>
 106. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 107. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 108. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 109. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 110. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 111. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 112. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 113. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 114. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 115. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 116. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 117. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 118. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 119. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 120. <tr><td>2</td><td>2</td></tr>
 121. <tr><td>1</td><td>1</td></tr>
 122. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 123. <tr><td>1</td><td>1</td></tr>
 124. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 125. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 126. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 127. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 128. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 129. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 130. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 131. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 132. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 133. <tr><td>1</td><td>1</td></tr>
 134. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 135. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 136. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 137. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 138. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 139. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 140. <tr><td>2</td><td>2</td></tr>
 141. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 142. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 143. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 144. <tr><td>Ingen valgt</td><td>1</td></tr>
 145. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 146. <tr><td>1</td><td>Ingen valgt</td></tr>
 147. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 148. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 149. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 150. <tr><td>Ingen valgt</td><td>Ingen valgt</td></tr>
 151. <tr><td>Ingen valgt</td><td>Ingen valgt</td></tr>
 152. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 153. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 154. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 155. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 156. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 157. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 158. <tr><td>Ingen valgt</td><td>1</td></tr>
 159. <tr><td>2</td><td>Ingen valgt</td></tr>
 160. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 161. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 162. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 163. <tr><td>1</td><td>1</td></tr>
 164. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 165. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 166. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 167. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 168. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 169. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 170. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 171. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 172. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 173. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 174. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 175. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 176. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 177. <tr><td>Ingen valgt</td><td>1</td></tr>
 178. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 179. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 180. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 181. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 182. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 183. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 184. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 185. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 186. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 187. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 188. <tr><td>Ingen valgt</td><td>Ingen valgt</td></tr>
 189. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 190. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 191. <tr><td>Ingen valgt</td><td>1</td></tr>
 192. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 193. <tr><td>1</td><td>Ingen valgt</td></tr>
 194. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 195. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 196. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 197. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 198. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 199. <tr><td>Ingen valgt</td><td>Ingen valgt</td></tr>
 200. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 201. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 202. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 203. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 204. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 205. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 206. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 207. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 208. <tr><td>2</td><td>2</td></tr>
 209. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 210. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 211. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 212. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 213. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 214. <tr><td>1</td><td>1</td></tr>
 215. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 216. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 217. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 218. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 219. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 220. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 221. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 222. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 223. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 224. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 225. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 226. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 227. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 228. <tr><td>Ingen valgt</td><td>2</td></tr>
 229. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 230. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 231. <tr><td>1</td><td>1</td></tr>
 232. <tr><td>Ingen valgt</td><td>1</td></tr>
 233. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 234. <tr><td>Ingen valgt</td><td>Ingen valgt</td></tr>
 235. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 236. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 237. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 238. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 239. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 240. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 241. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 242. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 243. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 244. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 245. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 246. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 247. <tr><td>2</td><td>2</td></tr>
 248. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 249. <tr><td>2</td><td>1</td></tr>
 250. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 251. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 252. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 253. <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
 254. </tbody>
 255. </table>
 256. <p>
 257. Stemmesedler er vist i en tilfeldig rekkefølge.
 258. </p>
 259. <!-- file.csv -->
 260. <p>
 261. Du kan <a
 262. href="http://www.cs.cornell.edu/w8/~andru/cgi-perl/civs/download_ballots.pl?id=E_c30fd02800617cc9">laste ned
 263. stemmesedlene</a> som CVS.
 264. </p>
 265. <p>
 266. Følgende skjema viser styrken av den sterkeste beatpath som kobler
 267. hvert par av valg. Valg 1 er rangert over valg 2 hvis det er sterkere
 268. beatpath fra 1 til 2 enn fra 2 til 1.
 269. </p>
 270. <table class="matrix">
 271. <thead>
 272. <tr>
 273. <th class="position"></th>
 274. <th class="candidate"></th>
 275. <th class="preference">1.</th>
 276. <th class="preference">2.</th>
 277. </tr>
 278. </thead>
 279. <tbody>
 280. <tr>
 281. <td>1.</td>
 282. <td>Julia Klein</td>
 283. <td>-</td>
 284. <td class="positive">102–<small>49</small></td>
 285. </tr>
 286. <tr>
 287. <td>2.</td>
 288. <td>Björn Schießle</td>
 289. <td class="negative">.</td>
 290. <td>-</td>
 291. </tr>
 292. </tbody>
 293. </table>
 294. </body>
 295. <translator>Cato Auestad</translator>
 296. </html>
 297. <!--
 298. Local Variables: ***
 299. mode: xml ***
 300. End: ***
 301. -->