Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

102 lines
3.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2010-03-02">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Document Freedom Day 2010 - Frigjør dine dokumenter, redd din informasjon!</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Document Freedom Day 2010</h1>
 9. <h2>Frigjør dine dokumenter, redd din informasjon!</h2>
 10. <p>
 11. Vil du kunne lese dine dokumenter om 20 år? Hver dag redigerer du
 12. og millioner av andre databrukere tekstdokumenter og regneark,
 13. knipser bilder, og tar opp lyd og video. Hva om du ikke kunne
 14. lese dine private brev lenger, eller åpne albumet med
 15. bryllupsbilder? Hva om du ikke kunne dele filene dine med
 16. venner fordi programvaren ikke lot dere snakke med hverandre?
 17. For å hjelpe deg å gjøre dokumentene dine fremtidsikre, feirer
 18. vi Document Freedom Day 31. mars.
 19. </p>
 20. <p>
 21. Enhver person kan lagre dokumenter i åpne formater, som er basert
 22. på åpne standarder, og være sikker på at folk kan klare å lese
 23. filene uavhengig av hvilken programvare de bruker. Hvem som helst
 24. kan lage programvare som kan lese og skrive filer i disse
 25. formatene. Internett ble bygget på åpne standarder, og det er
 26. derfor du ser så mye innovasjon på nett.
 27. </p>
 28. <p>
 29. På Document Freedom Day vil vi skape bevissthet for åpne
 30. dokumentformater og åpne standarder ved å organisere aktiviteter
 31. over hele verden med våre samarbeidsorganisasjoner og frivillige.
 32. </p>
 33. <p>
 34. Gjennom hele mars kommer vi til å spre ordet om åpne
 35. dokumentformater og åpne standarder. Vi vil publisere informasjon,
 36. uttale oss til pressen, fortelle våre venner om det, og spre
 37. DFD-logoen over hele internett.
 38. </p>
 39. <p>
 40. Det er mange måter å ta del i denne kampanjen, så bli med oss ved
 41. å:
 42. </p>
 43. <ul>    
 44. <li>Sette inn et banner på din nettside med lenke til DFD-nettsiden. Du kan finne
 45. bannere på vår <a href="http://documentfreedom.org/2010/artwork.html">nettside med
 46. grafikk</a>.</li>    
 47. <li>Lage en bloggpost om Document Freedom Day, eller åpne standarder,
 48. og spre ordet om denne kampanjen. Send oss gjerne en lenke så vi
 49. kan nevne den på DFD-nettsiden.</li>    
 50. <li>Bruke din mikroblogg til å spre DFD-nyheter og artikler! Tagg de med
 51. <em>!dfd</em> eller <em>#dfd2010</em></li>    
 52. <li>Organisere en aktivitet i din by 31. mars. For idéer til aktiviteter, se
 53. <a href="http://documentfreedom.org/">Document
 54. Freedom Day-nettsiden</a>.</li>    
 55. <li><a href="http://documentfreedom.org/support.html">Donere til DFD</a>.
 56. Dine bidrag gjør Document Freedom Day mulig!</li>    
 57. <li>Bli en partnerorganisasjon. Kontakt vår <a
 58. href="http://2010.documentfreedom.org/About">kampanjegruppe
 59. </a> for å vite hvordan du gjør det.</li>
 60. </ul>
 61. <p>
 62. Vil du lære mer om<a href="http://documentfreedom.org/os.html">
 63. åpne standarder</a>?
 64. </p>
 65. <p>
 66. Document Freedom Day handler om å hjelpe deg til å sikre eierskap
 67. over dine egne data. Du burde ikke være knyttet til et spesiell
 68. dataprogram for å delta i den digitale verden, og det burde ikke
 69. være slik at du må bruke en spesiell programvare for å håndtere
 70. informasjon fra din regjering, skole eller andre.
 71. </p>
 72. <p>
 73. For mer informasjon om Document Freedom Day, se vår nettside: <a
 74. href="http://www.documentfreedom.org"><strong>www.documentfreedom.org
 75. </strong></a>
 76. </p>
 77. <h3>Kontakt</h3>
 78. <p>Fernanda Weiden<br /> DFD Kampanjekoordinator<br />
 79. E-post: weiden -at- fsfeurope.org<br /> Tel:   +41 76 4021866<br />
 80. </p>
 81. <translator>Cato Auestad</translator>
 82. </body>
 83. </html>
 84. <!--
 85. Local Variables: ***
 86. mode: xml ***
 87. End: ***
 88. -->