Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

97 lines
4.4KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2010-02-22">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>FSFE til brukere: Grip din valgfrihet!</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>FSFE til brukere: Grip din valgfrihet!</h1>
 9. <h2>FSFE ser frem til større konkurranse i det europeiske markedet for internettlesere</h2>
 10. <p>
 11. FSFE ønsker velkommen bedre konkurranse i markedet for internettlesere.
 12. Fra og med i dag av er Microsoft nødt til å tilby Windows-brukere i Europa
 13. muligheten til å velge blant flere internettlesere. Dette steget setter i
 14. verk Microsoft sitt forlik med EU-kommisjonen fra desember 2009.
 15. Free Software Foundation Europe var en aktiv deltager i kommisjonens
 16. undersøkelser.
 17. </p>
 18. <p>
 19. "For første gang har Microsoft blitt tvunget til å tilby alle brukere et valg
 20. blant internettlesere", sier FSFE sin president Karsten Gerloff. "Dette
 21. er et stoppskilt for selskapets strategi med å utvide sitt nesten-monopol innenfor
 22. operativsystem for personlige datamaskiner til andre markeder."
 23. </p>
 24. <p>
 25. FSFE kjemper for valgfrihet og åpne standarder. Microsoft sin egen
 26. nettleser, Internet Explorer, følger ikke nettstandarder korrekt.
 27. Selskapets nesten-monopol innenfor personlige datamaskiner har gjort at
 28. nettdesignere ofte har tatt høyde kun for Microsoft-brukere. På grunn av dette
 29. har brukere av andre rivaliserende internettlesere ende opp med ødelagte sider.
 30. </p>
 31. <p>
 32. "Microsoft har oppnådd sin dominerende stilling i markedet for internettlesere
 33. ved å bryte den juridiske avtalen de inngikk med konkurransemyndighetene
 34. i USA. Problemet vi prøver å fikse her ville ikke eksistert hvis Microsoft hadde
 35. fulgt loven", sier FSFE sin rådgiver for jus, Carlo Piana. "Det er ingen tilfeldighet
 36. at vi i det siste har sett en økende konkurranse blant internettlesere etter år uten
 37. innovasjon og med en fullstendig mangel på investeringer fra Microsoft."
 38. </p>
 39. <p>
 40. Det er nå opp til brukerne å utnytte valget de er tilbudt. Gerloff minner
 41. EU-kommisjonen på at den kontinuerlig må følge effekten av "valgskjermen".
 42. "Microsoft er dømt som monopolist og har brutt talløse avtaler tidligere",
 43. sier han. "Vi vil formane EU-kommisjonen om å holde et våkent øye med
 44. hvordan denne metoden utfolder seg i praksis".
 45. </p>
 46. <p>
 47. "Valgskjermen" er foreløpig begrenset til kun Europa. "Vi oppfordrer
 48. konkurransemyndigheter rundt i hele verden om å lære av EU-kommisjonens
 49. gode arbeid i denne saken. Effekten på konkurranseforhold og oppfyllelse av
 50. standarder ville være mye større hvis brukere ble tilbudt et valg overalt", sier
 51. FSFE sin rådgiver for jus, Carlo Piana.
 52. </p>
 53. <p>
 54. Det gjenstår å se hvordan "valgskjermen" vil forbedre konkurransen i
 55. markedet for internettlesere. FSFE er like bekymret for mangelen på
 56. interoperabilitet mellom Microsoft sine produkter og konkurrentene sine
 57. innenfor fri programvare, samt selskapets praksis med å binde operativsystemet
 58. sitt til salg av maskinvare.
 59. </p>
 60. <h3>Bakgrunn:</h3>
 61. <p>
 62. Den første klagen om Microsoft sitt misbruk av sin dominerende posisjon
 63. i markedet for internettlesere ble innlevert av Opera. FSFE har støttet
 64. undersøkelsen som en interessert tredjepart, med tilbakemeldinger og
 65. med hjelp for å utforme EU-kommisjonen sine tiltak.
 66. </p>
 67. <p>
 68. Forliket om internettlesere er bare det nyeste blant flere av EU-kommisjonens
 69. undersøkelser av Microsoft sin konkurranseskadende oppførsel. Den meste kjente
 70. av disse prosessene, hvor <a
 71. href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.en.html">FSFE var en nøkkelspiller</a>,
 72. handlet om markedet for operativsystemer beregnet for arbeidsgruppeservere. Også
 73. kjent som Samba-saken, som endte med en beslutning i 2007 i EU-domstolen. Microsoft
 74. ble tvunget til å legge frem informasjon for interoperabilitet som de ulovlig hadde
 75. holdt skjult for sine konkurrenter.
 76. </p>
 77. <p>
 78. På samme dag som "valgskjermen" ble annonsert, lovet Microsoft også å
 79. offentliggjøre informasjon for interoperabilitet med flere av sine produkter,
 80. som Windows Server, Microsoft Office, Exchange og SharePoint. Her driver
 81. EU-kommisjonen fortsatt undersøkelser.
 82. </p>
 83. </body>
 84. <translator>Cato Auestad</translator>
 85. </html>
 86. <!--
 87. Local Variables: ***
 88. mode: xml ***
 89. End: ***-->