Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

76 lines
2.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2010-01-29">
<version>1</version>
<head>
<title>
Fellows: Kies in februari uw vertegenwoordiger voor de AV
</title>
</head>
<body>
<h1>
Februari is de verkiezingmaand voor de tweede Fellowshipzetel in
de AV
</h1>
<p>
Heel februari krijgen de Fellows van de FSFE de kans om een
tweede vertegenwoordiger te verkiezen voor de Algemene
Vergadering van de FSFE. De winnaar van deze verkiezing zal een
stem hebben bij de strategische beslissingen over de toekomst
van de FSFE. Hij zetelt samen
met <a href="https://blogs.fsfe.org/torsten.grote/">Torsten
Grote</a> die <a href="/news/2009/news-20090601-01.html">sinds
vorig jaar de eerste Fellowshipzetel bemant</a>. De
Fellowshipvertegenwoordigers zijn
volwaardige <a href="/about/team.html">leden van de Algemene
Vergadering</a>, met de rechten en plichten die bij de functie
horen.
</p>
<ul>
<li>
<em>Wie mag stemmen?</em> Alle geregistreerde Fellows kunnen
stemmen.</li>
<li>
<em>Wie kan verkozen worden?</em> Om je kandidaat te kunnen
stellen moet je al minstens één jaar actief zijn als
Fellow. Dit moet er mee voor zorgen dat de mensen die in de AV
worden gestemd, vertrouwd zijn
met <a href="/about/about.html">de FSFE</a>
en <a href="/activities/activities.html">haar activiteiten</a>.</li>
<li>
<em>Verkiezingsplatform</em> Alle kandidaten maken gebruik van
de <a href="https://wiki.fsfe.org">wiki</a> en/of
hun <a href="https://planet.fsfe.org">blogs</a> om promotie te
voeren. Zo krijgen alle Fellows de kans meer over hen te weten
te komen.</li>
<li>
<em>De stemming</em> Voor de kiesprocedure maken we gebruik
van de Schulze-methode. Dit is een populair systeem dat ook
gebruikt wordt door Debian, Wikimedia en anderen. Het is een
veel beproefde methode die in het verleden al bewezen heeft
goed bestand te zijn tegen onregelmatigheden.</li>
</ul>
<p>
Iedereen die zich voor 25 januari kandidaat heeft gesteld staat
vermeld op
de <a href="https://wiki.fsfe.org/election10">verkiezingswebsite
2010</a>. <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a>
krijgen een verwittiging via hun [login]@fsfe.org e-mail-alias,
met de juiste URL voor de stemming en alle nodige
informatie. Als u nog vragen heeft neem dan contact op met
het <a href="/contact/contact.html">het
Fellowshipteam</a>.
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->